JAK PISAĆ ŚWIETNIE GRY 2D W UNITY NIEZALEŻNE OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU C#

53.10

Na stanie

Spis treści

O autorze 9

O korektorze merytorycznym 10

Podziękowania 11

Przedmowa 13

O książce 15

Rozdział 1. Gry i silniki gier 17

 • Silniki gier – czym one są? 17
  • Pierwszy sposób budowania domu 19
  • Drugi sposób budowania domu 19
  • O pierwszym sposobie 19
  • O drugim sposobie 20
  • Podsumowując… 20
 • Historia silników gier 20
 • Dzisiejsze silniki gier 22
 • Silnik Unity 22
 • Podsumowanie 23

Rozdział 2. Wprowadzenie do programu Unity 25

 • Instalacja 25
 • Konfiguracja 26
 • Edytor kodu: Visual Studio 28
 • Interfejs użytkownika 28
 • Panele edytora 29
 • Konfiguracja i dostosowanie układu paneli 31
 • Pasek narzędzi 32
 • Położenie uchwytów obiektów 33
 • Przyciski odtwarzania gry 33
 • Struktura projektu 34
 • Dokumentacja 35
 • Podsumowanie 35

Rozdział 3. Podstawy 37

 • Obiekt GameObject 37
 • Wzorzec projektowy Jednostka-Komponent 38
 • Komponenty – bloki konstrukcyjne 39
 • Duszki 40
 • Animacje 46
  • Maszyna stanów 49
 • Zderzacze 52
 • Komponent Rigidbody 53
 • Znaczniki i warstwy 53
  • Znaczniki 53
  • Warstwy 54
  • Warstwy sortujące 55
 • Prefabrykaty 57
 • Skrypt – logika komponentu 59
 • Stany i animacje 65
  • Więcej o maszynie stanów 65
  • Parametry animacji 67
 • Podsumowanie 73

Rozdział 4. Budowanie świata gry 75

 • Mapa i paleta kafelków 75
 • Tworzenie palety kafelków 76
 • Malowanie przy użyciu palety kafelków 77
  • Narzędzia palety kafelków 78
 • Praca z kilkoma mapami kafelków 80
 • Ustawienia grafiki 83
 • Kamera 83
 • Narzędzie Cinemachine 86
  • Instalacja Cinemachine w Unity 2020 86
  • Po zainstalowaniu Cinemachine 86
 • Wirtualna kamera 87
  • Ograniczanie ruchów kamery 90
 • Stabilizacja kamery 94
 • Materiały 96
 • Zderzacze i mapy kafelków 98
  • Dwuwymiarowy zderzacz mapy 98
  • Zderzacz złożony 99
  • Edycja fizycznego kształtu duszka 101
 • Podsumowanie 104

Rozdział 5. Wszystko razem 105

 • Klasa Character 105
 • Klasa Player 107
 • Prefabrykaty 107
  • Utworzenie obiektu monety 108
  • Utworzenie zderzacza Circle Collider 2D 108
  • Utworzenie niestandardowej etykiety 109
 • Międzywarstwowe wykrywanie kolizji 110
 • Wyzwalacze i skrypty 112
 • Obiekty programowalne 113
  • Tworzenie obiektu programowalnego 114
  • Skrypt obiektu programowalnego 115
  • Utworzenie przedmiotu 116
  • Kolizje gracza 118
  • Utworzenie prefabrykatu serca (ładunku energii) 119
 • Podsumowanie 123

Rozdział 6. Zdrowie i inwentarz 125

 • Tworzenie paska zdrowia 125
  • Obiekt kanwy 125
  • Element interfejsu użytkownika 125
  • Tworzenie paska 126
  • Kotwice 127
  • Dopasowanie punktów zakotwiczenia 129
  • Maska obrazu 131
  • Importowanie niestandardowych czcionek 134
  • Wyświetlenie liczby punktów 134
  • Skrypt paska zdrowia 135
  • Programowalny obiekt: HitPoints 136
  • Modyfikacja skryptu Character 136
  • Modyfikacja skryptu Player 137
  • Utworzenie skryptu HealthBar 139
  • Konfiguracja komponentu Health Bar 141
 • Inwentarz 144
  • Import obrazu pojemnika 146
  • Konfiguracja obiektu Slot 147
  • Utworzenie skryptu Inventory 152
 • Podsumowanie 161

Rozdział 7. Postacie, koprocedury i punkty odrodzenia 163

 • Tworzenia menedżera gry 163
 • Singleton 163
  • Utworzenie singletona 164
  • Utworzenie prefabrykatu RPGGameManager 165
 • Punkt odrodzenia postaci 166
  • Utworzenie prefabrykatu punktu odrodzenia postaci 168
  • Konfiguracja punktu odrodzenia 169
  • Odrodzenie gracza 170
  • Punkt odrodzenia przeciwnika 172
 • Menedżer kamery 173
  • Korzystanie z menedżera kamery 174
 • Rozbudowa klasy Character 176
  • Słowo kluczowe virtual 176
 • Klasa Enemy 176
  • Refaktoryzacja 177
 • Koprocedury 177
  • Wywołanie koprocedury 178
  • Wstrzymywanie działania 178
  • Pełna koprocedura 178
  • Koprocedury z interwałami 179
  • Słowo kluczowe abstract 179
  • Implementacja klasy Enemy 180
  • Metoda DamageCharacter() 180
  • Metoda ResetCharacter() 182
  • Wywołanie metody ResetCharacter() w metodzie OnEnable() 182
  • Metoda KillCharacter() 182
 • Modyfikacja klasy Player 183
  • Refaktoryzacja instancji prefabrykatów 184
  • Podsumowanie zmian 184
  • Zastosowanie nowego kodu 184
  • Metoda OnCollisionEnter2D() 185
  • Metoda OnCollisionExit2D() 186
  • Konfiguracja prefabrykatu EnemyObject 187
 • Podsumowanie 187

Rozdział 8. Sztuczna inteligencja i strzelanie z procy 189

 • Algorytm wędrowca 189
  • Pierwsze kroki 189
  • Utworzenie skryptu Wander 191
  • Właściwości 191
  • Metoda Start() 193
  • Koprocedura WanderRoutine() 193
 • Wybór nowego punktu docelowego 195
  • Przeliczanie stopni na radiany i wektory 195
  • Animacja postaci przeciwnika 196
  • Koprocedura Move() 198
  • Konfiguracja skryptu Wander 200
  • Metoda OnTriggerEnter2D() 201
  • Metoda OnTriggerExit2D() 202
  • Elementy pomocnicze 203
 • Samoobrona 205
  • Niezbędne klasy 206
 • Klasa Ammo 206
  • Import zasobów 206
  • Dodanie komponentów i ustawienie warstw 207
  • Modyfikacja macierzy kolizji 207
  • Utworzenie skryptu Ammo 208
  • Zanim zapomnisz: przekształć obiekt AmmoObject w prefabrykat 209
 • Pula obiektów 209
 • Utworzenie klasy Weapon 210
  • Atrapy metod 212
  • Metoda SpawnAmmo() 213
  • Klasa Arc i interpolacja liniowa 214
  • Punkty ekranu i punkty świata gry 216
  • Metoda FireAmmo() 217
  • Konfiguracja komponentu Weapon (Script) 218
  • Łuk 219
 • Animacja gracza strzelającego z procy 220
  • Animacje i drzewo mieszające 220
 • Drzewo mieszające 221
  • Uporządkowanie panelu Animator 221
  • Utworzenie drzewa Walk Tree 222
  • Warstwy od góry do dołu 223
  • Typy mieszania 224
  • Parametry animacyjne 224
  • Wykorzystanie parametrów 225
  • Po co to wszystko? 226
  • Czas działania pętli 228
  • Utworzenie przejścia 228
 • Modyfikacja skryptu kontrolera 229
  • Import duszków strzelającego gracza 230
  • Utworzenie klipów animacyjnych 230
  • Utworzenie drzewa Fire Tree 231
  • Właściwość Exit Time 233
  • Modyfikacja klasy Weapon 233
  • Definicje właściwości 233
  • Metoda Start() 234
  • Modyfikacja metody Update() 235
  • Określanie kierunku strzału 235
  • Metoda Slope() 237
  • Wyliczenie współczynników kierunkowych 237
  • Porównywanie punktów przecięcia 238
  • Metoda HigherThanNegativeSlopeLine() 239
  • Metoda GetQuadrant() 239
  • Metoda UpdateState() 240
 • Migotanie po osłabieniu 242
  • Modyfikacja klas Player i Enemy 243
 • Kompilowanie gry 243
 • Zamykanie gry 244
 • Podsumowanie 245
 • Co dalej? 246
  • Społeczności twórców gier 246
  • Dowiedz się więcej 246
  • Gdzie szukać pomocy? 247
  • Sztafety gier 247
  • Wiadomości i artykuły 247
  • Gry i zasoby 248
Autor

ISBN

978-83-283-8235-0

Wydawca

Liczba stron

Rok wydania

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JAK PISAĆ ŚWIETNIE GRY 2D W UNITY NIEZALEŻNE OPROGRAMOWANIE W JĘZYKU C#”