JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ EUROPEJSKI PROGRAM LPQI

Od wydawcy:

10.80

Na stanie

Od wydawcy:

Kolejny, szósty zeszyt "Podręcznika INPE dla elektryków" poświęcony jest niezwy­kle aktualnym zagadnieniom jakości zasilania energią elektryczną. Publikując ten zeszyt wykorzystano doświadczenie realizatorów europejskiego projektu Leonardo o tematyce jakości zasilania LPQI i wybrane opracowania wykonane w ramach tego projektu w Polskim Centrum Promocji Miedzi.
W dotychczas opublikowanych zeszytach Podręcznika znalazły się zagadnienia ogól­ne i terminologia dotycząca instalacji elektrycznych (zeszyt 1), instalacje przemysło­we (zeszyt 2), zagadnienia normalizacji w elektryce i elektroenergetyce (zeszyt 3 i 4) i wytyczne ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach wysokiego napięcia (zeszyt 5). W następnych zeszytach zostaną przedstawione: instalacje w budownictwie mieszkaniowym, zagadnienia oświetlenia elektrycznego, rozdzielnie i stacje transfor­matorowe, sieci kablowe i napowietrzne, ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach do 1 kV i inne.
Szereg dodatkowych informacji, również związanych z tematyką zeszytu Podręczni­ka, znajdzie Czytelnik w kolejnych numerach miesięcznika INPE.

Autor

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ EUROPEJSKI PROGRAM LPQI”