JAVA RUSZ GŁOWĄ WYD.2

97.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

 • Dla kogo jest przeznaczona ta książka? (22)
 • Wiemy, co sobie myślisz (23)
 • Metapoznanie – myślenie o myśleniu (25)
 • Oto co możesz zrobić, aby zmusić swój mózg do posłuszeństwa (27)
 • Czego potrzebujesz, aby skorzystać z tej książki? (28)
 • Redaktorzy techniczni (30)
 • Inne osoby, które można pochwalić (31)

1. Przełamując zalew początkowych trudności

 • Jak działa Java? (34)
 • Struktura kodu w Javie (39)
 • Anatomia klasy (40)
 • Tworzenie klasy z metodą main (41)
 • Pętle i pętle i… (43)
 • Przykłady pętli while (44)
 • Rozgałęzienia warunkowe (45)
 • Tworzenie poważnej aplikacji biznesowej (46)
 • Program krasomówczy (49)

2. Wycieczka do Obiektowa

 • Wojna o fotel (albo Jak Obiekty Mogą Zmienić Twoje Życie) (60)
 • Na plaży na laptopie Jurka (61)
 • O tym beztrosko zapomniano napisać w specyfikacji (62)
 • A co z metodą obroc() dla “ameby”? (64)
 • Ta niepewność mnie zabije! Kto wygra Superfotel? (65)
 • Tworzenie pierwszego obiektu (68)
 • Tworzenie i testowanie obiektów Film (69)
 • Szybko! Opuszczamy metodę main! (70)

3. Poznaj swoje zmienne

 • Deklarowanie zmiennej (82)
 • “Proszę podwójną. Albo nie – całkowitą!” (83)
 • Naprawdę nie chcesz niczego rozsypywać (84)
 • Tabela słów zarezerwowanych (85)
 • Odwołanie do obiektu to jedynie inna wartość zmiennej (87)
 • Życie na odśmiecanej stercie (89)
 • Tablice także są obiektami (91)
 • Tworzymy tablicę obiektów Pies (92)
 • Przykładowy obiekt Pies (94)

4. Jak działają obiekty?

 • Wielkość ma wpływ na sposób szczekania (105)
 • Do metod można przekazywać informacje (106)
 • Metoda może coś zwrócić (107)
 • Java przekazuje argumenty przez wartość (109)
 • Ciekawe rozwiązania wykorzystujące parametry i wartości wynikowe (111)
 • Hermetyzacja (112)
 • Ukryj dane (113)
 • Jak zachowują się obiekty w tablicy? (115)
 • Deklarowanie i inicjalizacja składowych (116)
 • Różnica pomiędzy składowymi a zmiennymi lokalnymi (117)
 • Porównywanie zmiennych (typów podstawowych oraz odwołań) (118)

5. Supermocne metody

 • Napiszmy grę przypominającą “statki”, o nazwie “Zatopić portal” (128)
 • Łagodne wprowadzenie do prostszej wersji gry (130)
 • Pisanie implementacji metod (133)
 • Pisanie kodu testowego dla klasy ProstyPortal (134)
 • Kod testowy dla klasy ProstyPortal (135)
 • Ostateczny kod klas ProstyPortal oraz ProstyPortalTester (138)
 • Kod przygotowawczy klasy ProstyPortalGra (140)
 • Trochę więcej o pętlach for (146)
 • Różnica pomiędzy pętlami for i while (147)
 • Rozszerzone pętle (148)
 • Rzutowanie wartości typów podstawowych (149)

6. Korzystanie z biblioteki Javy

 • Ostatni rozdział zakończył się w dramatycznych okolicznościach – w programie znaleźliśmy błąd (156)
 • Oryginalny kod przygotowawczy fragmentu metody sprawdz() (160)
 • Niektóre możliwości klasy ArrayList (163)
 • ArrayList (164)
 • Porównanie klasy ArrayList ze zwyczajną tablicą (167)
 • Napiszmy właściwą wersję gry “Zatopić portal” (170)
 • Co (i kiedy) robią poszczególne obiekty w grze? (172)
 • Kod przygotowawczy właściwej klasy PortalGraMax (174)
 • Wyrażenia logiczne o bardzo dużych możliwościach (181)
 • Stosowanie biblioteki (Java API) (184)
 • Jak poznać API? (188)

7. Wygodniejsze życie w Obiektowie

 • Zrozumienie dziedziczenia (196)
 • Przykład dziedziczenia (197)
 • Jakie metody należy przesłonić? (200)
 • Jaka metoda jest wywoływana? (203)
 • Projektowanie drzewa dziedziczenia (204)
 • Ale poczekaj! To jeszcze nie wszystko! (206)
 • Jak możesz określić, czy dobrze zaprojektowałeś hierarchię dziedziczenia? (207)
 • Czy korzystanie z dziedziczenia przy projektowaniu klas jest “używaniem”, czy “nadużywaniem”? (209)
 • Co w rzeczywistości daje nam dziedziczenie? (210)
 • Jak dotrzymać kontraktu – reguły przesłaniania (218)
 • Przeciążanie metody (219)

8. Poważny polimorfizm

 • Abstrakcyjne kontra konkretne (230)
 • Metody abstrakcyjne (231)
 • Polimorfizm w działaniu (234)
 • Czym jest “superultramegaklasa” Object? (237)
 • Stosowanie polimorficznych odwołań typu Object ma swoją cenę… (239)
 • Kiedy Pies nie zachowuje się jak Pies (240)
 • Object nie szczeka (241)
 • Połącz się ze swoim wewnętrznym Object-em (242)
 • A co, jeśli musimy zmienić kontrakt? (246)
 • Na pomoc spieszą interfejsy! (252)

9. Życie i śmierć obiektu

 • Stos i sterta. Gdzie są przechowywane informacje? (264)
 • Metody są zapisywane na stosie (265)
 • A co ze zmiennymi lokalnymi, które są obiektami? (266)
 • Jeśli zmienne lokalne są przechowywane na stosie, to gdzie są przechowywane składowe? (267)
 • Cud utworzenia obiektu (268)
 • Tworzenie obiektu Kaczka (270)
 • Inicjalizacja stanu nowego obiektu Kaczka (271)
 • Nanoprzegląd. Cztery rzeczy o konstruktorach, które należy zapamiętać (277)
 • Znaczenie konstruktorów klasy bazowej w życiu obiektu (279)
 • Konstruktory klas bazowych pobierające argumenty (283)
 • Wywoływanie jednego przeciążonego konstruktora z poziomu innego (284)

10. Liczby mają znaczenie

 • Metody klasy Math – najlepsze z możliwych odpowiedników metod globalnych (302)
 • Różnice pomiędzy metodami zwyczajnymi a statycznymi (303)
 • Co oznacza, że klasa ma statyczne metody (304)
 • Składowa statyczna – ta sama wartość we wszystkich obiektach danej klasy (307)
 • Inicjalizacja składowych statycznych (309)
 • Rolę stałych pełnią statyczne zmienne finalne (310)
 • Nie tylko zmienne statyczne mogą być finalne (311)
 • Formatowanie liczb (322)
 • Specyfikator formatu (326)
 • Operacje na datach (330)
 • Stosowanie obiektów Calendar (333)
 • Wybrane możliwości API klasy Calendar (334)

11. Ryzykowne działania

 • Stwórzmy program MuzMachina (344)
 • JavaSound API (345)
 • Wyjątek jest obiektem… klasy Exception (350)
 • Finally – blok kodu, który musi zostać wykonany niezależnie od wszystkiego (355)
 • Przechwytywanie wielu wyjątków (357)
 • Reguły związane ze stosowaniem wyjątków (366)
 • Generowanie dźwięków (368)
 • Twój pierwszy odtwarzacz muzyki (370)
 • Tworzenie obiektów MidiEvent (danych piosenki) (371)
 • Komunikat MIDI – serce zdarzenia MidiEvent (372)
 • Zmiana komunikatu (373)

12. Historia bardzo graficzna

 • Wszystko zaczyna się od okna (380)
 • Twój pierwszy interfejs graficzny – przycisk w ramce (381)
 • Przechwytywanie zdarzeń generowanych przez działania użytkownika (383)
 • Odbiorcy, źródła i zdarzenia (387)
 • Stwórz własny komponent umożliwiający rysowanie (390)
 • Odwołanie do porządnej klasy Graphics ukrywa obiekt Graphics2D (392)
 • Układy GUI – wyświetlanie w ramce więcej niż jednego komponentu (396)
 • Jak stworzyć obiekt klasy wewnętrznej? (404)
 • Wykorzystanie klas wewnętrznych do tworzenia animacji (408)
 • Odbieranie zdarzeń niezwiązanych z interfejsem użytkownika (413)

13. Popracuj nad Swingiem

 • Komponenty biblioteki Swing (426)
 • Komponenty można zagnieżdżać (426)
 • Menedżery układu (427)
 • W jaki sposób menedżery układu podejmują decyzje? (428)
 • Różne menedżery układu mają różne zasady rozmieszczania (428)
 • Wielka trójka menedżerów układu: BorderLayout, FlowLayout oraz BoxLayout (429)
 • Zabawy z komponentami biblioteki Swing (439)
 • Tworzenie aplikacji MuzMachina (445)

14. Zapisywanie obiektów

 • Odczytywanie taktów (454)
 • Zapisywanie stanu (455)
 • Zapisywanie serializowanego obiektu do pliku (456)
 • Deserializacja – odtwarzanie obiektów (465)
 • Zapisywanie łańcucha znaków w pliku tekstowym (471)
 • Klasa java.io.File (476)
 • Odczyt zawartości pliku tekstowego (478)
 • Przetwarzanie łańcuchów znaków przy użyciu metody split() (482)
 • Identyfikator wersji – wielki problem serializacji (484)
 • Stosowanie serialVersionUID (485)
 • Zapisywanie kompozycji (487)

15. Nawiąż połączenie

 • Muzyczne pogawędki w czasie rzeczywistym (496)
 • Nawiązywanie połączenia, wysyłanie i odbieranie danych (498)
 • Nawiązanie połączenia sieciowego (499)
 • Port TCP to tylko numer. 16-bitowa liczba identyfikująca konkretny program na serwerze (500)
 • Aby odczytywać dane z gniazda, należy użyć strumienia BufferedReader (502)
 • Aby zapisać dane w gnieździe, użyj strumienia PrintWriter (503)
 • Program CodziennePoradyKlient (504)
 • Kod programu CodziennePoradyKlient (505)
 • Tworzenie prostego serwera (507)
 • Kod aplikacji CodziennePoradySerwer (508)
 • Tworzenie klienta pogawędek (510)
 • Możliwość stosowania wielu wątków w Javie zapewnia jedna klasa – Thread (514)
 • Jakie są konsekwencje posiadania więcej niż jednego stosu wywołań? (515)
 • Aby stworzyć zadanie dla wątku, zaimplementuj interfejs Runnable (518)
 • Mechanizm zarządzający wątkami (521)
 • Usypianie wątku (525)
 • Usypianie wątków w celu zapewnienia bardziej przewidywalnego działania programu (526)
 • Tworzenie i uruchamianie dwóch wątków (527)
 • Cóż… Tak, możemy. JEST pewien problem związany ze stosowaniem wątków (528)
 • Problem Moniki i Roberta w formie kodu (530)
 • Przykład Moniki i Roberta (531)
 • Musimy wykonać metodę pobierzGotowke() jako operację atomową (534)
 • Stosowanie blokady obiektu (535)
 • Przerażający problem “utraconej modyfikacji” (536)
 • Wykonajmy ten przykładowy kod… (537)
 • Zadeklaruj metodę inkrementuj() jako metodę atomową. Synchronizuj ją! (538)
 • Mroczna strona synchronizacji (540)
 • Nowa i poprawiona wersja programu ProstyKlientPogawedek (542)
 • Naprawdę prosty serwer pogawędek (544)

16. Struktury danych

 • ArrayList nie jest jedyną dostępną kolekcją (557)
 • Deklaracja metody sort() (563)
 • Poznajemy typy ogólne (565)
 • Używanie KLAS uogólnionych (566)
 • Stosowanie METOD uogólnionych (568)
 • Ponownie odwiedzimy metodę sort() (571)
 • Stosowanie własnych komparatorów (576)
 • Potrzebujemy zbioru, a nie listy (581)
 • Biblioteka kolekcji (fragment) (582)
 • Stosowanie argumentów polimorficznych i typów ogólnych (593)
 • Znaki wieloznaczne śpieszą z pomocą (598)

17. Rozpowszechnij swój kod

 • Wdrażanie aplikacji (606)
 • Oddzielanie kodu źródłowego od plików klasowych (608)
 • Umieszczanie programów w archiwach JAR (609)
 • Uruchamianie (wykonywanie) archiwum JAR (610)
 • Umieść klasy w pakietach (611)
 • Zapobieganie konfliktom nazw pakietów (612)
 • Kompilacja i uruchamianie programu, w którym wykorzystywane są pakiety (614)
 • Flaga -d jest nawet lepsza, niż twierdziliśmy (615)
 • Tworzenie wykonywalnego archiwum JAR zawierającego pakiety (616)
 • Java Web Start (621)
 • Plik .jnlp (623)

18. Przetwarzanie rozproszone

 • RMI udostępnia obiekty pomocnicze klienta i serwera (636)
 • Bardzo prosty serwlet (649)
 • Tak dla zabawy przeróbmy nasz program krasomówczy na serwlet (651)
 • Enterprise JavaBeans – RMI na środkach dopingujących (653)
 • I na samym końcu przedstawiamy… małego dżina Jini (654)
 • Odkrywanie adaptacyjne w akcji (655)

A Ostatnie doprawianie kodu

 • Ostateczna wersja programu MuzMachina (672)
 • Ostateczna wersja serwera aplikacji MuzMachina (679)

B Dziesięć najważniejszych zagadnień, które niemal znalazły się w tej książce…

 • Lista dziesięciu zagadnień (682)

Skorowidz (699)

Autor

ISBN

978-83-246-2773-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JAVA RUSZ GŁOWĄ WYD.2”