JAVASCRIPT DLA DZIECI DLA BYSTRZAKÓW

35.91

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorach 15

Podziękowania od autorów 15

Wprowadzenie 17

CZĘŚĆ I: CZYM JEST JAVASCRIPT? ALERT! JAVASCRIPT JEST CZYMŚ ŚWIETNYM! 21

Rozdział 1: Programowanie internetu 23

 • Czym jest programowanie? 24
 • Rozmowa z komputerem 24
 • Wybór języka 26
 • Czym jest JavaScript? 27
 • Przygotuj swoją przeglądarkę 29
 • Otwieranie narzędzi dla deweloperów 30
 • Poznajemy konsolę JavaScriptu 32
 • Uruchamianie pierwszych poleceń 32
 • Zabawa z matematyką 34

Rozdział 2: Zrozumienie składni 35

 • Dokładne precyzowanie intencji 36
 • Wydawanie instrukcji 37
 • Przestrzeganie zasad 38
  • Użycie tekstu w napisach 38
  • Użycie tekstu w kodzie 41
  • Zwracanie uwagi na znaki niedrukowane 41
  • Komentowanie 42

Rozdział 3: Odbieranie i zwracanie danych 45

 • Panowanie nad zmiennymi 46
  • Tworzenie zmiennych 46
  • Przechowywanie danych w zmiennych 47
 • Typy danych 49
  • Napisy 49
  • Liczby 51
  • Typ logiczny 51
 • Wprowadzanie danych wejściowych 52
  • Przechowywanie wprowadzonych danych 53
 • Odpowiadanie na dane wejściowe 53
  • Użycie polecenia alert() 53
  • Użycie polecenia document.write() 55
 • Łączenie wejścia i wyjścia 56

Rozdział 4: Majsterkowanie z aplikacjami internetowymi 59

 • Wprowadzenie do JSFiddle 60
  • Wyświetlanie naszych projektów 61
  • Zabawa z projektami 62
  • Majsterkowanie z CSS 62
  • Majsterkowanie z HTML-em 67
  • Majsterkowanie z JavaScriptem 68
 • Tworzenie konta JSFiddle 69
 • Dzielenie się swoim projektem 70
 • Zapisywanie swojej aplikacji 71

CZĘŚĆ II: ANIMOWANIE INTERNETU 73

Rozdział 5: JavaScript i HTML 75

 • Pisanie w HTML-u 76
  • Tekst bez HTML-a 76
  • Użycie HTML-a – znaczniki ponad wszystko 76
  • Podstawowa struktura strony internetowej 78
  • Tworzenie pierwszej strony internetowej 79
 • Poznaj elementy HTML-a 80
 • Dodawanie atrybutów do elementów 83
 • Zmienianie HTML-a przy użyciu JavaScriptu 84
  • Wybieranie elementów przy użyciu getElementById 85
  • Pobieranie wnętrza elementu przy użyciu innerHTML 85
  • Sprawdźmy to: zmiana listy 86

Rozdział 6: JavaScript i CSS 89

 • Poznaj Douglasa – javascriptowego robota 90
 • Podstawy CSS 90
  • Selektory CSS 91
  • Deklaracje CSS 92
 • Właściwości CSS nadają styl 92
  • Użycie kolorów w CSS 94
  • Zmiana rozmiaru elementów w CSS 95
  • Zrozumienie kaskadowości 98
  • Umiejscowienie elementów w CSS 98
 • Skonfiguruj swojego javascriptowego robota! 99

Rozdział 7: Budowa animowanego robota 101

 • Zmiana CSS przy użyciu JavaScriptu 102
  • Zmieniamy Douglasa przy użyciu JavaScriptu 103
  • Eksperymenty na Douglasie 104
 • Roztańcz Douglasa! 105
  • Obsługa zdarzeń 106
  • Tworzenie słuchacza zdarzeń 108
  • Tworzenie animacji w JavaScripcie 110
  • Animowanie kolejnego elementu 111
  • Dodanie drugiej funkcji animacji 112

CZĘŚĆ III: POZNAWANIE OPERACJI 115

Rozdział 8: Budujemy auto marzeń, używając operandów 117

 • Poznajemy operandy 118
 • Pracujemy z obiektami 121
 • Konfigurujemy auto marzeń 122

Rozdział 9: Składanie wszystkiego razem przy użyciu operatorów 127

 • Przedstawiamy Superkalkulator 128
  • Forkujemy Superkalkulator 128
  • Używamy Superkalkulatora 129
  • Superkalkulacje z napisami i operatorami arytmetycznymi 131
  • Superkalkulacje z operatorami porównania 133
 • Sztuczki w Superkalkulatorze 137

Rozdział 10: Tworzenie javascriptowej gry słownej 139

 • Tworzenie zmiennej historii 140
 • Tworzenie gry słownej 140
  • Pisanie kodu HTML-a 142
  • Dodanie grze słownej stylu 144
  • Pisanie kodu JavaScriptu 146
  • Wykańczanie programu 148

CZĘŚĆ IV: TABLICE I FUNKCJE 153

Rozdział 11: Tworzenie i zmienianie tablic 155

 • Czym są tablice? 156
 • Tworzenie i dostęp do tablic 157
  • Przechowywanie różnych typów danych 157
  • Pobieranie wartości z tablicy 157
  • Używanie zmiennych w tablicy 157
 • Zmiana wartości elementów tablicy 158
 • Praca z metodami tablicy 159
 • Praca z tablicami 159
  • toString() i valueOf() 160
  • concat() 161
  • indexOf() 162
  • join() 162
  • lastIndexOf() 163
  • pop() 164
  • push() 164
  • reverse() 165
  • shift() i unshift() 166
  • slice() 166
  • sort() 167
  • splice() 167

Rozdział 12: Dodawanie funkcji 169

 • Zrozumienie funkcji 170
  • Funkcje wbudowane 170
  • Własne funkcje 170
 • Poznanie składników funkcji 171
  • Definiowanie funkcji 171
  • Nagłówek funkcji 172
  • Wypełnianie ciała funkcji 172
  • Wywołanie funkcji 172
  • Definiowanie parametrów 172
  • Przekazywanie argumentów 173
  • Zwracanie wartości 173
 • Budujemy „Pociąg do funkcji” 174
  • Zwiedzanie HTML-a 175
  • Przechadzka po CSS 175
  • Pisanie kodu JavaScriptu „Pociągu do funkcji” 176
  • Twoja kolej: przedłużanie torów 180

Rozdział 13: Tworzenie programu listy życzeń 181

 • Przedstawienie programu „Lista życzeń” 182
  • Rzut oka na kompletny program 182
 • Forkujemy kod 183
 • Pisanie kodu HTML-a 184
 • Pisanie kodu JavaScriptu 186
  • Tworzenie procedur obsługi zdarzeń 186
  • Deklaracje zmiennych globalnych 187
  • Pisanie funkcji 188
  • Otwieranie okienka dialogowego do druku 196
  • Ulepszanie listy życzeń 197

CZĘŚĆ V: WOLNOŚĆ WYBORU 199

Rozdział 14: Podejmowanie decyzji przy użyciu instrukcji if…else 201

 • Logika boolowska 202
  • Równość 202
  • Różność 202
  • Większość i mniejszość 202
  • Większy niż lub równy i mniejszy niż lub równy 202
  • Nie większy niż i nie mniejszy niż 203
 • Poznajemy instrukcję if…else 204
  • Zmienne bez operatorów 205
 • Łączenie porównań przy użyciu operatorów logicznych 206
 • Odświeżamy javascriptową pizzerię 207
  • Uruchomienie aplikacji 207
  • Forkowanie kodu 207
  • Planowanie udoskonaleń 208
  • Dodanie nowej opcji do menu 208
  • Dostawa do innych miast 210
  • Wyświetlenie opłaty za dowóz 211
  • Zaprogramowanie oferty urodzinowej 212

Rozdział 15: Wykorzystanie instrukcji switch 217

 • Pisanie instrukcji switch 218
 • Budowanie „Kalendarza aktywności” 219
  • Używanie „Kalendarza aktywności” 220
  • Forkowanie „Kalendarza aktywności” 221
  • Używanie obiektu Date 221
  • Budowanie „Kalendarza aktywności” 224

Rozdział 16: Napisz swoją własną historię 229

 • Planowanie historii 230
  • Tworzenie schematu blokowego 230
  • Pisanie historii 230
 • Granie w grę 231
 • Forkowanie kodu 232
 • Przejście przez kod HTML-a i CSS 232
  • Chowanie elementów przy użyciu display: none 234
  • Patrzymy (lub nie) na części historii 235
 • Pisanie kodu JavaScriptu „Misji ratunkowej!” 236
  • Tworzenie skrótów do elementów 237
  • Tworzenie pustej tablicy 237
  • Tworzenie procedury obsługi zdarzeń 238
  • Wywołanie funkcji zadajPytanie() 238
  • Pisanie funkcji 239
  • Pisanie funkcji kontynuujHistorie() 242
  • Pisanie funkcji koniec() 246

CZĘŚĆ VI: PĘTLE 249

Rozdział 17: Pętla for 251

 • Przedstawiamy pętlę for 252
  • Trzy części pętli for 252
  • Pisanie i używanie pętli for 253
 • Losowa prognoza pogody 254
  • Użycie Math.random() 254
  • Pisanie aplikacji 256
  • Inspekcja wyników 259
  • Dodanie stylów do aplikacji 260

Rozdział 18: Użycie pętli while 263

 • Pisanie pętli while 264
  • Wykonanie pętli konkretną liczbę razy 264
  • Odliczanie przy użyciu pętli while 265
  • Przechodzenie przez tablicę przy użyciu pętli while 265
 • Piszemy „Grę w lunch” 266
  • Forkowanie kodu 266
  • Pisanie funkcji kupLunche() 267
  • Sprawdzamy działanie 269
 • Przenosiny na Twoją własną stronę 269
  • Zrozumienie hostingu 270
  • Zaczynamy zabawę z cba.pl 270

Rozdział 19: Budowanie stoiska z lemoniadą 275

 • Najpierw gramy 276
 • Lekcja biznesu 277
  • Wypracowanie zysku 278
  • Zrozumienie potrzeb klienta 278
  • Zrozumienie matematyki 278
  • Powiązanie sprzedaży, temperatury i ceny 279
 • Budujemy grę 281
  • Forkujemy kod 282
  • Piszemy JavaScript 282
  • Tworzymy zmienne globalne 282
  • Generujemy pogodę 284
  • Otwieramy stoisko 287
  • Resetowanie programu 289
  • Wyświetlanie raportu 290
  • Kończenie i testowanie programu 291
 • Ulepszanie stoiska z lemoniadą 295

Skorowidz 297

Autor

ISBN

978-83-283-6031-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JAVASCRIPT DLA DZIECI DLA BYSTRZAKÓW”