JAVASCRIPT ZASADY PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO

Plan marketingowy w praktyce. John Westwood

Zaplanuj działania marketingowe swojej firmy

* Przeprowadź audyt marketingowy
* Wyznacz cele marketingowe
* Wprowadź firmę na nowe rynki…

29.90

Na stanie

Plan marketingowy w praktyce. John Westwood

Zaplanuj działania marketingowe swojej firmy

    * Przeprowadź audyt marketingowy
    * Wyznacz cele marketingowe
    * Wprowadź firmę na nowe rynki

Planowanie jest jednym z najważniejszych elementów skutecznego zarządzania. Firma działająca według określonego planu osiągnie wytyczone cele szybciej i przy mniejszych kosztach. Plan marketingowy przedsiębiorstwa stanowi kluczowy składnik strategii biznesowej. Określenie istniejącego potencjału marketingowego, wyznaczenie celów i zaplanowanie działań pozwoli na identyfikację najbardziej obiecujących szans na rynku oraz pomoże w zdobyciu i utrzymaniu dobrej pozycji.

Książka "Planowanie marketingowe w praktyce" przedstawia sprawdzone sposoby na szybkie przygotowanie planu marketingowego dla małej firmy. Opisuje wszystkie zagadnienia związane z wyznaczaniem celów marketingowych, formułowaniem strategii, wprowadzaniem na rynek nowych produktów i tworzeniem planu. Każde zagadnienie poparte jest przykładami, które ułatwiają wykorzystanie tych wiadomości w praktyce. Dzięki ćwiczeniom i zadaniom szybko opanujesz proces tworzenia planu marketingowego.

    * Etapy przygotowywania planu marketingowego
    * Badania rynku
    * Analiza mocnych i słabych stron firmy
    * Znajdowanie luk rynkowych
    * Definiowanie strategii cenowych
    * Reklama, promocja i obsługa klienta
    * Rozwijanie nowych rynków zbytu
    * Tworzenie sprawozdań finansowych
    * Prezentacja planu marketingowego

Przekonaj się, że plan marketingowy może być narzędziem przydatnym również dla Twojej firmy.

Spis treści:
Wstęp (7)
1. Co to jest planowanie marketingowe i w czym może pomóc małej firmie? (9)

    * Firmy (11)
    * Co to jest sprzedaż? (14)
    * Co to jest marketing? (15)
    * Co to jest planowanie marketingowe? (19)
    * Co to jest plan marketingowy? (20)
    * Etapy w procesie przygotowywania planu marketingowego (25)
    * Podsumowanie (29)

2. Audyt marketingowy – wewnętrzny (31)

    * Wewnętrzne badania rynku (31)
    * Co to jest segmentacja rynku? (32)
    * Informacyjna lista kontrolna (33)
    * Jak przedstawiać dane liczbowe? (40)
    * Wykorzystanie baz danych (61)
    * Podsumowanie (63)

3. Audyt marketingowy – zewnętrzny (65)

    * Otoczenie marketingowe – badania rynku (66)
    * Badania terenowe (70)
    * Badania gabinetowe (83)
    * Jak planować własne badania marketingowe? (97)
    * Przykłady (101)
    * Podsumowanie (107)

4. Audyt marketingowy – analiza sytuacyjna (109)

    * Założenia (110)
    * Sprzedaż (113)
    * Rynki strategiczne (114)
    * Główne produkty (116)
    * Główne rynki zbytu (118)
    * Analiza KWOT (121)
    * Podsumowanie (147)

5. Wyznaczanie celów marketingowych (149)

    * Co to są cele marketingowe? (149)
    * Portfel produktów (151)
    * Względna stopa wzrostu i udział w rynku (155)
    * Analiza luk rynkowych (165)
    * Podsumowanie (173)

6. Obmyślanie strategii marketingowych (175)

    * Typy strategii (177)
    * Obmyślanie strategii (180)
    * Plany dotyczące poszczególnych elementów (184)
    * Podstawowe rodzaje produktów (189)
    * Plan produktu (196)
    * Plan ustalania cen (203)
    * Plany działania (216)
    * Podsumowanie (226)

7. Dystrybucja, reklama i promocja sprzedaży (227)

    * Plan dystrybucji (227)
    * Plan reklamy i promocji (240)
    * Podsumowanie (255)

8. Planowanie nowego produktu i rozwój nowych rynków zbytu (257)

    * Planowanie w przypadku nowego produktu (257)
    * Rozwój nowych rynków zbytu (269)
    * Różnice regionalne (273)
    * Rynki zagraniczne (275)
    * Pomoc dla eksporterów (279)
    * Poszczególne rynki eksportowe (282)
    * Plany marketingowe dla rynków eksportowych (289)
    * Podsumowanie (294)

9. Budżet i sprawozdania finansowe (297)

    * Rachunek zysków i strat (297)
    * Ustalanie kosztów planu marketingowego (301)
    * Podsumowanie (321)

10. Pisanie i prezentacja planu (323)

    * Wprowadzenie (325)
    * Streszczenie (327)
    * Analiza sytuacyjna (330)
    * Cele marketingowe (340)
    * Strategie marketingowe (341)
    * Harmonogram – co, gdzie, jak (343)
    * Promocja sprzedaży (344)
    * Budżet oraz rachunek zysków i strat (345)
    * Procedury kontrolne i aktualizujące (348)
    * Prezentacja planu, uzupełnienie oraz weryfikacja (349)
    * Podsumowanie (359)

Załącznik 1. Plany przykładowych firm (361)
Załącznik 2. Przydatne adresy internetowe (441)
Skorowidz (445)

Autor

ISBN

978-83-246-9592-8

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „JAVASCRIPT ZASADY PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO”