KOMPETENCJE INSTRUKTORA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY

Kompetencje instruktora doskonalenia techniki jazdy

39.00

Na stanie

Spis Treści:
Rozdział I – System doskonalenia kierowców

Wstęp
System doskonalenia kierowców kategorii B
System doskonalenia kierowców zawodowych
Rozdział II – Ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Rodzaje ośrodków doskonalenia techniki jazdy
Wymagania wobec ośrodka
Wyposażenie dydaktyczne ośrodka
Programy szkolenia
Program szkolenia kierowców kategorii B
Program szkolenia kierowców zawodowych
Rozdział III – Instruktor doskonalenia techniki jazdy

Kompetencje zawodowe instruktora
Wymagania wobec wykładowcy i instruktora
Umiejętność komunikacji interpersonalnej
Autoprezentacja
Rola oddychania w wystąpieniach publicznych
Dobre wystąpienie publiczne
Samoocena instruktora
Stres w wystąpieniach publicznych
Sposoby rozwiązywania konfliktów w grupie
Rozdział IV – Kierowca pojazdu

Postawa kierowcy pojazdu
Osobowa charakterystyka kierowcy
Wymagania zawodowe
Predyspozycje kierowcy pojazdu
Typy zachowania, a styl jazdy kierowcy pojazdu
Agresja w ruchu drogowym
Samoocena kierowcy
Sposoby oddziaływania na podstawy kierowców
Rozdział V – Dydaktyka dorosłych

Podstawowe informacje o pedagogice i dydaktyce
Kim jest dorosły uczeń?
Wartości i cele nauczania
Zasady nauczania dorosłych
Style nauczania dorosłych
Podstawowe pojęcia procesu kształcenia dorosłych
Program szkolenia a treści kształcenia
Metody nauczania i techniki aktywizujące
Tradycyjne metody nauczania teoretycznego
Tradycyjne metody nauczania praktycznego
Nowoczesne aktywizujące metody nauczania
Metody uczenia się
Rozdział VI – Organizacja i planowanie działalności dydaktycznej

Rodzaje i struktura lekcji
Planowanie lekcji
Tradycyjne środki dydaktyczne w nauczaniu
Nowoczesne środki dydaktyczne
Kontrola w procesie kształcenia
Ocena w procesie kształcenia
Rozdział VII – Dydaktyka kierowania pojazdem

Umiejętność obserwacji i analizy sytuacji w ruchu drogowym
Rola spostrzegania w kierowaniu pojazdem
Rola uwagi w kierowaniu pojazdem
Nauczanie umiejętności podejmowania decyzji
Metodyka nauczania doskonalenia techniki kierowania pojazdem
Rozdział VIII – Czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego

Bezpieczny pojazd
Właściwości trakcyjne silnika
Właściwości trakcyjne pojazdu
Bezpieczeństwo czynne pojazdu
Bezpieczeństwo bierne pojazdu
Nadzór nad sprawnością pojazdu
Bezpieczny kierowca
Wymagane kwalifikacje i umiejętności kierowcy
Zachowanie się kierowcy w ruchu drogowym
Pozostałe czynniki bezpieczeństwa ruchu drogowego
Profilaktyka w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
Rozdział IX – Zasady doskonalenia techniki jazdy pojazdami wymagającymi prawa jazdy kategorii bloków A

Budowa motocykla i jego parametry techniczne
Przygotowanie motocykla do jazdy
Technika jazdy motocyklem
Jazda po drogach szybkiego ruchu
Jazda w mieście
Jazda na łukach dróg
Hamowanie
Jazda z bagażem
Jazda terenowa
Jazda w trudnych warunkach
Rozdział X – Zasady doskonalenia techniki jazdy pojazdami wymagającymi prawa jazdy kategorii bloków B, C i D

Taktyka i technika jazdy kierowcy
Ruszanie z miejsca
Jazda w warunkach normalnych
Jazda w warunkach utrudnionych
Hamowanie
Zawodowe manewrowanie pojazdem
Postój i parkowanie
Skręcanie na skrzyżowaniach
Podjazd pod załadunek i cofanie
Omijanie przeszkód
Jazda w kolumnie
Bezpieczne wyprzedzanie
Jazda ekologiczna (Ekodriving)
Literatura

Autor

ISBN

978-83-941126-4-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMPETENCJE INSTRUKTORA DOSKONALENIA TECHNIKI JAZDY”