KOMUNIKOWANIE DANYCH I ZASTOSOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH W BIZNESIE W.13

89.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

 • O autorach
 • Przedmowa
  • Do kogo adresujemy tę książkę?
  • Co nowego w tym wydaniu?
  • Podziękowania
 • Część pierwsza: Wprowadzenie
 • Rozdział 1. Wprowadzenie do komunikacji danych
  • Czytając ten rozdział:
  • Struktura rozdziału
  • 1.1. Wstęp
  • 1.2. Sieci komunikacji danych
   • 1.2.1. Komponenty sieci
   • 1.2.2. Typy sieci
  • 1.3. Modele sieci
   • 1.3.1. Model referencyjny OSI
   • 1.3.2. Model internetowy
   • 1.3.3. Transmisja komunikatu przez warstwy
   • 1.3.4. Zalety i wady modelu warstwowego
  • 1.4. Standardy sieciowe
   • 1.4.1. Znaczenie standardów
   • 1.4.2. Proces standaryzacyjny
   • 1.4.3. Powszechne standardy
  • 1.5. Trendy przyszłościowe
   • 1.5.1. Bezprzewodowe sieci LAN i BYOD
   • 1.5.2. Internet rzeczy
   • 1.5.3. Masywność online
  • 1.6. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
  • Podsumowanie
  • Kluczowe terminy
  • Pytania
  • Ćwiczenia
  • Minianalizy przypadków
  • Ćwiczenia praktyczne 1A
   • Sprawdzian
  • Ćwiczenia praktyczne 1B
   • Obserwowanie jednostek PDU przesyłanego komunikatu
   • Sprawdzian
 • Część druga: Fundamentalne koncepcje
 • Rozdział 2. Warstwa aplikacyjna
  • Czytając ten rozdział:
  • Struktura rozdziału
  • 2.1. Wstęp
  • 2.2. Typy architektur aplikacji
   • 2.2.1. Architektura z centralnym hostem
   • 2.2.2. Architektura kliencka
   • 2.2.3. Odmiany architektury klient-serwer
    • 2.2.3.1. Architektury dwuwarstwowa, trójwarstwowa i wielowarstwowa
    • 2.2.3.2. Cienki klient kontra gruby klient
   • 2.2.4. Architektury chmurowe
    • 2.2.4.1. Oprogramowanie jako usługa
    • 2.2.4.2. Platforma jako usługa
    • 2.2.4.3. Infrastruktura jako usługa
   • 2.2.5. Architektura peer-to-peer
   • 2.2.6. Wybór właściwej architektury
  • 2.3. Sieć Web
   • 2.3.1. Tak działa sieć Web
   • 2.3.2. Wewnątrz żądania HTTP
   • 2.3.3. Wewnątrz odpowiedzi HTTP
  • 2.4. Poczta elektroniczna
   • 2.4.1. Tak działa poczta elektroniczna
    • 2.4.1.1. Dwuwarstwowa architektura e-mail
    • 2.4.1.2. Trójwarstwowa architektura e-mail
   • 2.4.2. Wewnątrz pakietu SMTP
   • 2.4.3. Załączniki i MIME
  • 2.5. Inne aplikacje
   • 2.5.1. Telnet
   • 2.5.2. Komunikatory internetowe
   • 2.5.3. Wideokonferencje
  • 2.6. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
  • Podsumowanie
  • Kluczowe terminy
  • Pytania
  • Ćwiczenia
  • Minianalizy przypadków
  • Ćwiczenia praktyczne 2A
   • Analizowanie poczty elektronicznej
   • Sprawdzian
  • Ćwiczenia praktyczne 2B
   • Obserwowanie jednostek PDU protokołów SMTP i POP
   • Część pierwsza: protokół SMTP
   • Sprawdzian
   • Część druga: protokół POP
   • Sprawdzian
 • Rozdział 3. Warstwa fizyczna
  • Czytając ten rozdział, poznasz:
  • Struktura rozdziału
  • 3.1. Wstęp
  • 3.2. Obwody
   • 3.2.1. Konfigurowanie obwodu
   • 3.2.2. Przepływ danych
   • 3.2.3. Multipleksowanie
  • 3.3. Nośniki transmisyjne
   • 3.3.1. Skrętka
   • 3.3.2. Kabel koncentryczny
   • 3.3.3. Światłowód
   • 3.3.4. Radio
   • 3.3.5. Mikrofale
   • 3.3.6. Satelity
   • 3.3.7. Wybór nośnika
  • 3.4. Cyfrowa transmisja danych cyfrowych
   • 3.4.1. Kodowanie
   • 3.4.2. Tryby transmisji
    • 3.4.2.1. Transmisja równoległa
    • 3.4.2.2. Transmisja szeregowa
   • 3.4.3. Transmisja cyfrowa
   • 3.4.4. Transmisja danych przez ethernet
  • 3.5. Analogowa transmisja danych cyfrowych
   • 3.5.1. Modulacja
   • 3.5.2. Przepustowość obwodu
   • 3.5.3. Transmisja modemowa
  • 3.6. Cyfrowa transmisja danych analogowych
   • 3.6.1. Digitalizacja sygnału
   • 3.6.2. Rozmowy telefoniczne
   • 3.6.3. Komunikatory internetowe
   • 3.6.4. VoIP
  • 3.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
  • Pytania
  • Ćwiczenia
  • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 3A
    • Zaglądamy do wnętrza kabla
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 3B
    • Tworzenie plików MP3
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 3C
    • Samodzielne wykonanie kabla połączeniowego Cat 5e
    • Sprawdzian
 • Rozdział 4. Warstwa łącza danych
  • Czytając ten rozdział, poznasz:
  • Struktura rozdziału
  • 4.1. Wstęp
  • 4.2. Sterowanie dostępem do nośnika
   • 4.2.1. Rywalizacja
   • 4.2.2. Nadzorowany dostęp
   • 4.2.3. Porównanie metod
  • 4.3. Kontrola błędów
   • 4.3.1. Źródła błędów
   • 4.3.2. Zapobieganie błędom
   • 4.3.3. Wykrywanie błędów
    • 4.3.3.1. Kontrola parzystości
    • 4.3.3.2. Sumy kontrolne
    • 4.3.3.3. Cykliczna kontrola nadmiarowa
   • 4.3.4. Retransmisja pakietu
   • 4.3.5. Progresywna korekcja błędów
   • 4.3.6. Kontrola błędów w praktyce
  • 4.4. Protokoły warstwy łącza danych
   • 4.4.1. Transmisja asynchroniczna
   • 4.4.2. Transmisja synchroniczna
    • 4.4.2.1. Synchroniczne sterowanie łączem danych
    • 4.4.2.2. Wysokopoziomowe sterowanie łączem danych
    • 4.4.2.3. Protokół Ethernet
    • 4.4.2.4. Protokół PPP
  • 4.5. Efektywność transmisji
  • 4.6. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 4A
    • Przechwytywanie pakietów sieciowych
    • Sprawdzian
 • Rozdział 5. Warstwy sieciowa i transportowa
  • W tym rozdziale opisujemy:
  • Struktura rozdziału
  • 5.1. Wstęp
  • 5.2. Protokoły warstw transportowej i sieciowej
   • 5.2.1. TCP protokół sterowania transmisją
   • 5.2.2. IP protokół internetowy
  • 5.3. Funkcje warstwy transportowej
   • 5.3.1. Łączność z warstwą aplikacyjną
   • 5.3.2. Segmentacja
   • 5.3.3. Zarządzanie sesjami
    • 5.3.3.1. Komunikacja połączeniowa
     • 5.3.3.1.1. ARQ z weryfikacją na bieżąco
     • 5.3.3.1.2. Ciągłe ARQ
    • 5.3.3.2. Komunikacja bezpołączeniowa
    • 5.3.3.3. Jakość usługi
  • 5.4. Adresowanie
   • 5.4.1. Przydzielanie adresów
    • 5.4.1.1. Adresy internetowe
    • 5.4.1.2. Podsieci
    • 5.4.1.3. Dynamiczne przydzielanie adresu IP
   • 5.4.2. Rozwiązywanie adresów
    • 5.4.2.1. Rozwiązywanie nazw serwerów
    • 5.4.2.2. Rozwiązywanie adresów warstwy łącza danych
  • 5.5. Trasowanie
   • 5.5.1. Typy trasowania
    • 5.5.1.1. Trasowanie scentralizowane
    • 5.5.1.2. Trasowanie statyczne
    • 5.5.1.3. Trasowanie dynamiczne
   • 5.5.2. Protokoły trasowania
   • 5.5.3. Multicast
   • 5.5.4. Anatomia routera
  • 5.6. Przykładowa sieć TCP/IP
   • 5.6.1. Przypadek nr 1 znane adresy
   • 5.6.2. Przypadek nr 2 nieznane adresy
   • 5.6.3. Połączenia TCP
   • 5.6.4. TCP/IP a warstwy modelu sieciowego
  • 5.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 5A
    • Korzystanie z TCP/IP
    • IPconfig eksploracja ustawień sieciowych komputera
    • Sprawdzian
    • Ping odnajdywanie innych komputerów
    • Sprawdzian
    • Arp wyświetlanie adresów fizycznych
    • Sprawdzian
    • Nslookup odnajdywanie adresów IP
    • Sprawdzian
    • DNS Cache
    • Sprawdzian
    • Tracert śledzenie tras w internecie
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 5B
    • Obserwowanie pakietów DNS Request i DNS Response
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 5C
    • Przekształcanie liczb z postaci dziesiętnej na binarną i odwrotnie
    • Część A
    • Sprawdzian
    • Część B
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 5D
    • Maski podsieci
    • Sprawdzian
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 5E
    • Podział sieci z adresem IP klasy C
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 5F
    • Adresy IPv6
    • Sprawdzian
 • Część trzecia: Technologie sieciowe
 • Rozdział 6. Projektowanie sieci
  • W tym rozdziale opisujemy:
  • Struktura rozdziału
  • 6.1. Wstęp
   • 6.1.1. Komponenty architektoniczne sieci
   • 6.1.2. Tradycyjny styl projektowania
   • 6.1.3. Projektowanie modułowe
  • 6.2. Analiza wymagań
   • 6.2.1. Podział sieci na komponenty architektoniczne
   • 6.2.2. Aplikacje w sieci
   • 6.2.3. Użytkownicy sieci
   • 6.2.4. Kategoryzacja wymagań
   • 6.2.5. Dokumenty
  • 6.3. Projektowanie technologiczne
   • 6.3.1. Projektowanie klientów i serwerów
   • 6.3.2. Projektowanie obwodów
   • 6.3.3. Narzędzia wspomagające projektowanie sieci
   • 6.3.4. Dokumenty
  • 6.4. Szacowanie kosztów
   • 6.4.1. RFP prośba o złożenie oferty
   • 6.4.2. Prezentacja na forum zarządu
   • 6.4.3. Dokumenty
  • 6.5. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 6A
    • Narzędzia wspomagające projektowanie sieci
    • Sprawdzian
 • Rozdział 7. Sieci lokalne przewodowe i bezprzewodowe
  • Czytając ten rozdział:
  • Struktura rozdziału
  • 7.1. Wstęp
  • 7.2. Komponenty sieci LAN
   • 7.2.1. Karty sieciowe
   • 7.2.2. Obwody sieciowe
    • 7.2.2.1. Przewodowe sieci LAN
    • 7.2.2.2. Bezprzewodowe sieci LAN
   • 7.2.3. Koncentratory, przełączniki i punkty dostępowe
   • 7.2.4. Sieciowe systemy operacyjne
    • 7.2.4.1. Serwerowa część NOS
    • 7.2.4.2. Kliencka część NOS
    • 7.2.4.3. Profil sieciowy
  • 7.3. Ethernet przewodowy
   • 7.3.1. Topologia
    • 7.3.1.1. Ethernet oparty na koncentratorze
    • 7.3.1.2. Ethernet bazujący na przełącznikach
   • 7.3.2. Sterowanie dostępem do nośnika
   • 7.3.3. Typy ethernetu
  • 7.4. Ethernet bezprzewodowy
   • 7.4.1. Topologia
   • 7.4.2. Sterowanie dostępem do nośnika
    • 7.4.2.1. Skojarzenie z punktem dostępowym
    • 7.4.2.2. Rozproszona funkcja koordynująca
    • 7.4.2.3. Funkcja punktu koordynującego
   • 7.4.3. Format ramki bezprzewodowej
   • 7.4.4. Typy bezprzewodowego ethernetu
    • 7.4.4.1. 802.11a
    • 7.4.4.2. 802.11b
    • 7.4.4.3. 802.11g
    • 7.4.4.4. 802.11n
    • 7.4.4.5. 802.11ac
    • 7.4.4.6. 802.11ad
   • 7.4.5. Bezpieczeństwo
    • 7.4.5.1. WEP
    • 7.4.5.2. WPA
    • 7.4.5.3. 802.11i
    • 7.4.5.4. Filtrowanie adresów MAC
  • 7.5. Zalecane praktyki w projektowaniu sieci LAN
   • 7.5.1. Przewidywania dotyczące użytkowników przewodowego ethernetu
   • 7.5.2. Przewidywania dotyczące użytkowników Wi-Fi
   • 7.5.3. Projektowanie centrów danych
   • 7.5.4. Projektowanie krawędzi e-handlu
   • 7.5.5. Projektowanie środowiska SOHO
  • 7.6. Polepszanie wydajności sieci LAN
   • 7.6.1. Zwiększanie wydajności serwerów
    • 7.6.1.1. Oprogramowanie
    • 7.6.1.2. Sprzęt
   • 7.6.2. Zwiększanie przepustowości obwodów
   • 7.6.3. Redukowanie wymagań
  • 7.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 7A
    • Śledzenie ethernetu
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 7B
    • Wardriving i warwalking
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 7C
    • Projekt sieci LAN dla rezydencji Apollo
    • Sprawdzian
 • Rozdział 8. Sieci szkieletowe
  • Czytając ten rozdział, poznasz:
  • Struktura rozdziału
  • 8.1. Wstęp
  • 8.2. Przełączane sieci szkieletowe
  • 8.3. Trasowane sieci szkieletowe
  • 8.4. Wirtualne sieci LAN
   • 8.4.1. Zalety sieci VLAN
   • 8.4.2. Jak działają sieci VLAN?
  • 8.5. Zalecane praktyki w projektowaniu sieci szkieletowych
  • 8.6. Polepszanie wydajności sieci szkieletowych
   • 8.6.1. Zwiększanie wydajności urządzeń
   • 8.6.2. Zwiększanie przepustowości obwodów
   • 8.6.3. Redukowanie wymagań
  • 8.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 8A
    • Mapowanie sieci
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 8B
    • Projekt sieci dla rezydencji Apollo
    • Sprawdzian
 • Rozdział 9. Sieci rozległe
  • W tym rozdziale opisujemy:
  • Struktura rozdziału
  • 9.1. Wstęp
  • 9.2. Sieci obwodów dedykowanych
   • 9.2.1. Podstawowa architektura
    • 9.2.1.1. Architektura pierścienia
    • 9.2.1.2. Architektura gwiazdy
    • 9.2.1.3. Architektura siatki
   • 9.2.2. Usługi T-carrier
   • 9.2.3. Usługi SONET
  • 9.3. Sieci komutacji pakietów
   • 9.3.1. Podstawowa architektura
   • 9.3.2. Usługi Frame Relay
   • 9.3.3. Usługi IP
   • 9.3.4. Usługi ethernetowe
  • 9.4. Wirtualne sieci prywatne
   • 9.4.1. Podstawowa architektura
   • 9.4.2. Typy VPN
   • 9.4.3. Jak działa VPN?
  • 9.5. Zalecane praktyki w projektowaniu sieci WAN
  • 9.6. Polepszanie wydajności sieci WAN
   • 9.6.1. Zwiększanie wydajności urządzeń
   • 9.6.2. Zwiększanie przepustowości obwodów
   • 9.6.3. Redukowanie wymagań
  • 9.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 9A
    • Analiza sieci WAN
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 9B
    • Analizowanie sieci VPN za pomocą Wiresharka
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 9C
    • Śledzenie trasy wewnątrz VPN za pomocą programu tracert
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 9D
    • Sprawdzian
 • Rozdział 10. Internet
  • W tym rozdziale opisujemy:
  • Struktura rozdziału
  • 10.1. Wstęp
  • 10.2. Jak działa internet?
   • 10.2.1. Podstawowa architektura
   • 10.2.2. Połączenie z dostawcą internetu
   • 10.2.3. Dzisiejszy internet
  • 10.3. Technologie dostępu do internetu
   • 10.3.1. Cyfrowa linia abonencka (DSL)
    • 10.3.1.1. Architektura DSL
    • 10.3.1.2. Typy DSL
   • 10.3.2. Modem kablowy
    • 10.3.2.1. Architektura modemów kablowych
    • 10.3.2.2. Typy modemów kablowych
   • 10.3.3. Światłowód do domu (FTTH)
    • 10.3.3.1. Architektura FTTH
    • 10.3.3.2. Typy FTTH
   • 10.3.4. WiMax
    • 10.3.4.1. Architektura WiMax-a
    • 10.3.4.2. Typy WiMax-a
   • 10.3.5. Coraz szybciej i coraz lepiej, czyli LTE
   • 10.3.6. Jeszcze szybciej i jeszcze lepiej, czyli 5G
  • 10.4. Przyszłość internetu
   • 10.4.1. Zarządzanie internetem
   • 10.4.2. Kreowanie przyszłości
  • 10.5. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 10A
    • Oglądanie internetu
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 10B
    • Pomiar prędkości
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 10C
    • Projekt drugiej sieci dla rezydencji Apollo
    • Sprawdzian
 • Część czwarta: Zarządzanie siecią
 • Rozdział 11. Bezpieczeństwo sieci
  • Czytając ten rozdział:
  • Struktura rozdziału
  • 11.1. Wstęp
   • 11.1.1. Dlaczego w sieciach konieczne są zabezpieczenia?
   • 11.1.2. Typy zagrożeń dla bezpieczeństwa
   • 11.1.3. Kontrole sieciowe
  • 11.2. Ocena ryzyka
   • 11.2.1. Definiowanie kryteriów pomiaru ryzyka
   • 11.2.2. Inwentaryzacja zasobów IT
   • 11.2.3. Identyfikacja zagrożeń
   • 11.2.4. Dokumentowanie istniejących kontroli
   • 11.2.5. Poszukiwanie możliwości usprawnień
  • 11.3. Zapewnienie ciągłości funkcjonowania
   • 11.3.1. Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem
   • 11.3.2. Ochrona przed atakami DoS
   • 11.3.3. Ochrona przed kradzieżą
   • 11.3.4. Niwelowanie skutków awarii urządzeń
   • 11.3.5. Ochrona przed skutkami katastrof
    • 11.3.5.1. Unikanie katastrofy
    • 11.3.5.2. Odtwarzanie po katastrofie
    • 11.3.5.3. Outsourcing odtwarzania po katastrofie
  • 11.4. Zapobieganie włamaniom
   • 11.4.1. Polityka bezpieczeństwa
   • 11.4.2. Ochrona na granicy sieci i firewalle
    • 11.4.2.1. Firewalle pakietowe
    • 11.4.2.2. Firewalle aplikacyjne
    • 11.4.2.3. Firewalle NAT
    • 11.4.2.4. Architektura firewalli
    • 11.4.2.5. Bezpieczeństwo fizyczne
   • 11.4.3. Ochrona serwerów i klientów
    • 11.4.3.1. Luki bezpieczeństwa
    • 11.4.3.2. Systemy operacyjne
    • 11.4.3.3. Konie trojańskie
   • 11.4.4. Szyfrowanie
    • 11.4.4.1. Kryptografia symetryczna
     • 11.4.4.1.1. DES
     • 11.4.4.1.2. Triple DES (3DES)
     • 11.4.4.1.3. AES
     • 11.4.4.1.4. RC4
    • 11.4.4.2. Kryptografia z kluczami publicznymi
     • 11.4.4.2.1. Uwierzytelnianie tożsamości
    • 11.4.4.3.Oprogramowanie kryptograficzne
    • 11.4.4.4 Polityczne aspekty kryptografii
   • 11.4.5. Uwierzytelnianie użytkowników
    • 11.4.5.1. Hasła
    • 11.4.5.2. Uwierzytelnianie dwuczynnikowe
    • 11.4.5.3. Uwierzytelnianie biometryczne
    • 11.4.5.4. Uwierzytelnianie scentralizowane
   • 11.4.6. Obrona przed socjotechniką
   • 11.4.7. Systemy zapobiegania włamaniom
   • 11.4.8. Odtwarzanie po włamaniu
  • 11.5. Zalecenia praktyczne
  • 11.6. Implikacje dla Twojego cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 11A
    • Zabezpiecz swój komputer
    • Ciągłość funkcjonowania
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 11B
    • Szyfrowanie na Twoim komputerze
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 11C
    • Laboratorium szyfrowania
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 11D
    • Projekt sieci dla rezydencji Apollo
    • Sprawdzian
 • Rozdział 12. Zarządzanie siecią
  • Czytając ten rozdział, poznasz:
  • Struktura rozdziału
  • 12.1. Wstęp
  • 12.2. Projektowanie sieci pod kątem wydajności
   • 12.2.1. Sieci zarządzane
    • 11.2.1.1. Oprogramowanie wspomagające zarządzanie siecią
    • 11.2.1.2. Standardy zarządzania sieciami
   • 12.2.2. Zarządzanie ruchem sieciowym
    • 12.2.2.1. Równoważenie obciążenia
    • 12.2.2.2. Zarządzanie w oparciu o zasady polityki sieciowej
   • 12.2.3. Redukowanie ruchu sieciowego
    • 12.2.3.1. Zarządzanie przepustowością
    • 12.2.3.2. Cacheowanie treści
    • 12.2.3.3. Dostarczanie treści
  • 12.3. Zarządzanie konfiguracją
   • 12.3.1. Konfigurowanie sieci i komputerów klienckich
    • 12.3.1.1. Administrowanie środowiskiem użytkownika
   • 12.3.2. Dokumentowanie konfiguracji
  • 12.4. Zarządzanie wydajnością i awariami
   • 12.4.1. Monitorowanie sieci
   • 12.4.2. Kontrolowanie awarii
   • 12.4.3. Statystyki wydajności i statystyki awarii
   • 12.4.4. Polepszanie wydajności
  • 12.5. Wsparcie dla użytkowników
   • 12.5.1. Rozwiązywanie problemów
   • 12.5.2. Szkolenia dla użytkowników
  • 12.6. Zarządzanie kosztami
   • 12.6.1. Źródła kosztów
   • 12.6.2. Redukowanie kosztów
  • 12.7. Implikacje dla cyberbezpieczeństwa
   • Podsumowanie
   • Kluczowe terminy
   • Pytania
   • Ćwiczenia
   • Minianalizy przypadków
   • Ćwiczenia praktyczne 12A
    • Monitorowanie sieci SolarWinds
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 12B
    • Monitorowanie sieci WAN firmy AT&T
    • Sprawdzian
   • Ćwiczenia praktyczne 12C
    • Rezydencja Apollo
    • Sprawdzian
Autor

ISBN

978-83-283-5767-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KOMUNIKOWANIE DANYCH I ZASTOSOWANIE SIECI KOMPUTEROWYCH W BIZNESIE W.13”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *