KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW

28.35

Na stanie

Spis treści:

Cz. I. WZROST I ROZWÓJ GOSPODARCZY
I. Dominika CHOCHOŁ – Analiza wpływu handlu zagranicznego na wzrost gospodarczy Chin
2 Katarzyna CZEREWACZ – Uwarunkowania rozwoju gospodarczego
państw Azji Centralnej
3. Kazimierz FIEDOROWICZ, Jacek FIEDOROWICZ – Rozważania
o wzroście gospodarczym
4. Małgorzata JUSZCZYK – Organizacja komunikowania się
ze społeczeństwem w wybranych organach administracji centralnej
w Polsce w latach 2002-2007
5. Ewa LECHMAN – Rola technologii informacyjnych i komunikacyjnych
w procesie rozwoju krajów słabo rozwiniętych gospodarczo
6. Katarzyna A. NAWROT – Problem dysproporcji rozwojowych współczesnej gospodarki światowej
7. Wojciech ZBARASZEWSKI – Fundusze ekologiczne
jako źródło finansowania ochrony środowiska w Polsce
Część II. EKONOMICZNE PROBLEMY ROZWOJU REGIONALNEGO
8. Agata AUSTEN, Janusz FIRLA – Stymulowanie rozwoju regionalnego: przedsiębiorczość społeczna
9. Mirella BARAŃSKA-FISCHER – Wizerunek miasta jako determinanta rozwoju współczesnych organizacji
10. Aldona FRĄCZKIEWICZ-WRONKA, Andrzej BARTECZEK
– Governance jako narzędzie kształtowania lokalnego i regionalnego rozwoju
II. Maciej HOLKO – Wykorzystanie funduszy strukturalnych przez samorządy
12. Sławomir KALINOWSKI – Wybrane wskaźniki wykluczenia społecznego ludności wiejskiej w Wielkopolsce
13. Sławomir KANTYKA – Partnerstwo społeczne a rozwój lokalny
14. Piotr ROSIK – Wpływ modernizacji sieci transportowej na dostępność podregionów w Polsce
15. Katarzyna SOBIECH – Partnerstwo publiczno-prywatne w infrastrukturze drogowej: doświadczenia, prawdy i mity
Część III. KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI I PRZEDSIĘBIORSTW.
16. Ewa BADZIŃSKA – Źródła budowy przewagi konkurencyjnej firm działających na rynku młodych konsumentów
17. Jakub BIS – Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne na Ukrainie -ekonomiczny aspekt globalizacji
18. Katarzyna BLANKE – ŁAWNICZAK – Polskie bezpośrednie inwestycje zagraniczne-pozytywny efekt internacjonalizacji przedsiębiorstw
19. Arkadiusz BOROWIEC – Dostęp małego i średniego przedsiębiorstwa
do rynku zamówień publicznych a jego pozycja konkurencyjna
20. Tomasz BRZĘCZEK – Konkurencyjność otwartych funduszy inwestycyjnych akcji a racjonalność inwestorów na polskim rynku kapitałowym w latach 2005-2006
21. Krystyna BRZOZOWSKA – Problemy kapitałowe
innowacyjnych przedsiębiorstw
22. Dawid DAWIDOWICZ – Rozwój rynku funduszy inwestycyjnych w wybranych krajach europy środkowo-wschodniej
po wejściu do unii europejskiej
23. Grzegorz GÓRNIEWICZ – Wzrost polskich inwestycji zagranicznych
na przełomie XX i XXI wieku
24. Katarzyna GRZYBOWSKA – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa
poprzez motywację
25. Barbara HADRYJAŃSKA – Konkurencyjność przedsiębiorstw rolno-spożywczych a proces ich ekologizacji
26. Agnieszka KONOPELKO – Zakres i kierunki współpracy gospodarczej Polski i Ukrainy
27. Kinga KOSĘTKA – Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
28. Anna LEMAŃSKA-MAJDZIK – Konkurencyjność firm powstałych
w wyniku samozatrudnienia
29. Aleksandra MACIASZCZYK – Wykorzystanie funduszy strukturalnych na rzecz b+r w Irlandii
30. Edward NIESYTY – Wpływ badania klimatu społecznego organizacji
na jej konkurencyjność
31. Iwona PIEKUNKO-MANTIUK – Konkurencyjność polskiej gospodarki na tle krajów europy środkowo-wschodniej
w wybranych rankingach międzynarodowych
32. Svitlana SHEVELOVA – Rola wartości w kształtowaniu zdolności konkurencyjnej
33. Piotr SIEMIĄTKOWSKI – Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
na Ukrainie i ich determinanty
34. Monika SIPA – Źródła innowacji małych przedsiębiorstw
z województwa śląskiego
35. Małgorzata SMOLAREK – Małe firmy planujące i nieplanujące
36. Jacek SZUMIGAJ – Rozwiązania ICT (information and communication technologies) jako narzędzie zwiększania innowacyjności przedsiębiorstw .
37. Magdalena ŚLIWIŃSKA – Siła rynkowa przedsiębiorstwa
a pozycja dominująca w polityce konkurencji Unii Europejskiej
38. Agnieszka TOMCZAK – Ekspansja monetarna i budżetowa
a konkurencyjność gospodarki
39. Agata WRÓBEL – Rating komunalny jako instrument wspierania konkurencyjności jednostek samorządu terytorialnego
40. Iwona ZYSKOWSKA – Pozyskiwanie środków finansowych
przez mikroprzedsiębiorstwa

Autor

ISBN

978-83-60906-04-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONKURENCYJNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ PODMIOTÓW”