KONSTRUKCJE DREWNIANE CZ.1

32.00

Na stanie

Konstrukcje drewniane. Część 1; Robert Adamczyk

Spis treści
1. WSTĘP  7
1.1. Wprowadzenie  7
1.2. Konstrukcyjna klasa drewna  7
2. WYZNACZANIE WARTOŚCI OBLICZENIOWYCH  9
3. STAN GRANICZNY NOŚNOŚCI  13
3.1. Rozciąganie wzdłuż włókien  13
3.2. Rozciąganie w poprzek włókien  13
3.3. Ściskanie wzdłuż włókien  14
3.4. Ściskanie w poprzek włókien  14
3.5. Zginanie  16
3.6. Ścinanie  19
3.7. Skręcanie  20
3.8. Zginanie z rozciąganiem osiowym  20
3.9. Zginanie ze ściskaniem osiowym  21
4. STAN GRANICZNY UŻYTKOWALNOŚCI  25
4.1. Dopuszczalne normowo wartości ugięcia belek  26
4.2. Ugięcie końcowe  26
4.3. Ugięcia chwilowe belek swobodnie podpartych  29
5. MODUŁ PODATNOŚCI ŁĄCZNIKA  33
6. NOŚNOŚĆ ŁĄCZNIKÓW TRZPIENIOWYCH  35
6.1. Nośność poprzeczna metalowych łączników trzpieniowych,
złącze drewno – drewno lub drewno – płyta  35
6.1.1. Łączniki jednocięte  36
6.1.2. Łączniki dwucięte  38
7. ZŁĄCZA NA GWOŹDZIE  41
7.1. Wytyczne montażowe gwoździ  43
7.2. Złącza na gwoździe drewno – drewno  44
7.2.1. Moment uplastycznienia gwoździa  44
7.2.2. Wytrzymałość na docisk gwoździa  44
4 Konstrukcje drewniane. Część 1.
7.3. Nośność szeregu gwoździ i minimalny ich rozstaw  45
7.4. Połączenie na gwoździe płyta – drewno  48
7.5. Połączenie na gwoździe stal – drewno  48
7.6. Gwoździe obciążone osiowo  48
7.7. Gwoździe obciążone poprzecznie i osiowo  50
8. ZŁĄCZA NA ŚRUBY  51
8.1. Wytyczne montażowe śrub  51
8.2. Złącza na śruby drewno – drewno  51
8.2.1. Moment uplastycznienia śruby  51
8.2.2. Wytrzymałość na docisk śruby  52
8.3. Złącza na śruby drewno – płyta  54
8.4. Śruby obciążone osiowo  54
9. ZŁĄCZA NA WKŁADKI ZĘBATE  55
10. BELKI TEOWE I DWUTEOWE ZŁOŻONE
ŁĄCZNIKAMI MECHANICZNYMI  59
10.1. Założenia normowe  59
10.2. Wyznaczanie sztywności zastępczej  60
10.3. Stan graniczny nośności i użytkowalności belki złożonej  63
11. TABELE PARAMETRÓW WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH  67
12. PRZYKŁADY OBLICZENIOWE  75
12.1. Wyznaczanie wartości obliczeniowych parametrów
wytrzymałościowych  75
12.2. Słup ściskany osiowo  76
12.3. Słup ściskany, stężony w kierunku y – y  78
12.4. Nośność słupa ściskanego z podcięciem w połowie wysokości  80
12.5. Nośność płatwi zginanej ukośnie  83
12.6. Belka zginana ze zwichrzeniem  86
12.7. Ugięcie belki zginanej jednokierunkowo  88
12.8. Nośność połączenia murłata – krokiew  90
12.8.1. Sprawdzenie nośności łącznika, połączenie jednocięte  90
12.8.2. Nośność wynikająca z docisku krokwi  93
12.8.3. Nośność wynikająca z docisku murłaty  94
12.8.4. Maksymalna reakcja pozioma i pionowa w połączeniu  95
Spis treści 5
12.9. Nośność połączenia za pomocą śruby i wkładki zębatej  95
12.9.1. Słupek – krzyżulec. Nośność śruby  96
12.9.2. Słupek – krzyżulec. Nośność wkładki zębatej  98
12.9.3. Krzyżulec – pas górny. Nośność śruby  99
12.10. Nośność i ugięcie belki złożonej  101
12.10.1. Obliczenia wstępne  102
12.10.2. Sztywność zastępcza belki  104
12.10.3. Obliczenie i sprawdzenie naprężeń normalnych
i tnących  105
12.10.4. Sprawdzenie nośności łącznika  106
12.10.5. Stan graniczny użytkowalności  110
Literatura  112
Normy  112


			
Autor

ISBN

978-83-7365-567-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONSTRUKCJE DREWNIANE CZ.1”