KONSTRUKCJE STALOWE CZ.2 Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Stropy i pomosty

68.00

Na stanie

Konstrukcje stalowe. Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1. Cz. 2. Stropy i pomosty

SPIS TREŚCI
1.    Wstęp {Aleksander Kozłowski)
1.1.    Wprowadzenie
1.2.    Podstawy formalnoprawne dokumentacji projektowej

1.2.1.    Przepisy krajowe
1.2.2.    Postanowienia Eurokodów
2.    Stropy na belkach stalowych stosowane w budownictwie (Aleksander Kozłowski)
2.1.    Rodzaje stropów
2.2.    Obciążenia stropów i ich kombinacje
2.3.    Kształtowanie układu konstrukcyjnego stropu
3.    Belki stropowe (Lucjan Ślęczka)
3.1.    Typy belek
3.2.    Schematy obliczeniowe i analiza statyczna
3.3.    Ogólne zasady projektowania belek

3.3.1.    Aranżacja układu belek
3.3.2.    Rozpiętości obliczeniowe
3.3.3.    Stan graniczny nośności
3.3.4.    Stan graniczny użytkowalności
3.4.    Połączenia belek
3.4.1.    Wprowadzenie
3.4.2.    Połączenia przegubowe
A.    Oparcie belki na ścianie
B.    Oparcie belki na pasie górnym podciągu
C.    Połączenia z przykładką środnika z blachy
D.    Połączenia z czołową blachą głowicową
E.    Połączenia z przykładką środnika z dwu kątowników
F.    Oparcie belki na podciągu za pomocą stolika
3.4.3.    Połączenia sztywne belek
A.    Zamocowanie w ścianie
B.    Belki uciąglone w miejscu podparcia z podciągiem
3.4.4.    Standaryzacja połączeń
3.5.    Belki podcięte na podporze
4.    Belki główne – podciągi blachownicowe (Wiesław Kubiszyn)
4.1.    Ogólna charakterystyka blachownie
4.2.    Obliczenia statyczne podciągów
4.3.    Kształtowanie blachownicy w przekroju poprzecznym
4.4.    Podłużne kształtowanie blachownicy
4.5.    Stan graniczny nośności podciągu
4.6.    Połączenia i styki w blachownicach spawanych

4.6.1.    Charakterystyka ogólna
4.6.2.    Połączenie pasa ze środnikiem
4.6.3.    Styki warsztatowe
4.6.4.    Styki montażowe spawane i śrubowe

4.7.    Żebra usztywniające
4.8.    Łożyska podporowe
4.9.    Stan graniczny użytkowalności
4.10.    Blachownice ze środnikiem z blachy falistej
4.10.1.    Kształtownik i rozwiązania konstrukcyjne
4.10.2.    Stan graniczny nośności
4.10.3.    Stan graniczny użytkowalności
5.    Słupy stalowe (Andrzej Wojnar)
5.1.    Wiadomości ogólne
5.2.    Trzon słupa

5.2.1.    Słupy jedno gałęziowe
5.2.2.    Słupy wielogałęziowe
5.2.3.    Wstępny dobór przekroju poprzecznego trzonu słupa

5.3.    Przewiązki i skratowania
5.4.    Głowice słupów

5.4.1.    Wprowadzenie
5.4.2.    Konstrukcja głowicy słupa
5.5.    Podstawy słupów ściskanych osiowo
5.5.1.    Charakterystyka ogólna
5.5.2.    Stosowane rozwiązania konstrukcyjne
5.5.3.    Modele obliczeniowe podstawy słupa
6.    Przykłady obliczeń
6.1.    Projekt stropu pośredniego w budynku magazynowym (Aleksander Kozłowski) .’.
6.1.1.    Projekt budowlany
I.    Kształtowanie konstrukcji stropu
II.    Opis techniczny konstrukcyjny
III.    Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych
Poz. 1. Płyta stropowa
Poz. 2. Belka stropowa
Poz. 3. Podciąg
Poz. 4. Słup
IV.    Dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego (RafałKlich)
6.1.2.    Projekt wykonawczy    .
I.    Opis techniczny konstrukcyjny
II.    Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych
Poz. 1. Płyta stropowa
Poz. 2. Belka stropowa
Poz. 3. Podciąg
Poz. 4. Słup
III.    Dokumentacj a rysunkowa proj ektu wykonawczego (Rafał Klich)
IV.    Załączniki do projektu wykonawczego
6.2.    Projekt pomostu stalowego w budynku przemysłowym (Zdzisław Pisarek)
6.2.1. Projekt budowlany
I.    Kształtowanie konstrukcji pomostu
II.    Opis techniczny konstrukcyjny
III.    Obliczenia statyczne i sprawdzenie stanów granicznych
Poz. 1. Płyta pomostu
Poz. 2. Belka drugorzędna
Poz. 3. Belka główna
Poz. 4. Słup
IV.    Dokumentacja rysunkowa projektu budowlanego (RafałKlich)

Autor

ISBN

978-83-7199-691-7

Liczba stron

,

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONSTRUKCJE STALOWE CZ.2 Przykłady obliczeń według PN-EN 1993-1 Stropy i pomosty”