KONSTRUKCJE WIEŻOWE ŻELBETOWE I MUROWE ,

63.00

Na stanie

Konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe. Podstawy diagnostyki
Nazwa serii: Prace Naukowe Instytutu Techniki Budowlanej – Monografie

Przedmiotem monografii są konstrukcje wieżowe żelbetowe i murowe (kominy żelbetowe i murowane, wieże telekomunikacyjne, wieże antenowe, widokowe itp.). Żelbetowe i murowe konstrukcje wieżowe są z jednej strony obiektami budowlanymi, z drugiej zaś mogą pełnić funkcje urządzeń technologicznych o istotnym znaczeniu dla funkcjonowania zakładów przemysłowych i elektrowni (np. kominy przemysłowe). W monografii prezentowane są wyniki prac badawczych i ekspertyzowych oraz obserwacji prowadzonych w okresie ostatnich trzydziestu lat, dotyczących żelbetowych i murowych konstrukcji wieżowych w zakresie obejmującym zarówno badania poligonowe (in situ), laboratoryjne, jak i wyniki analiz obliczeniowych. W tym okresie wdrożono w Polsce do praktyki projektowania i wykonawstwa postanowienia norm europejskich, związane z zaostrzonymi wymaganiami ochrony środowiska i zapewnieniem trwałości tych konstrukcji. W pracy przedstawiono zasady ustalania wartości obciążeń i oddziaływań, jak również podstawowe ustalenia dotyczące projektowania i wymiarowania konstrukcji wieżowych według norm PN-EN. Szczegółowo opisano procedurę dotyczącą wyznaczania charakterystycznego obciążenia wiatrem w kierunku działania wiatru w odniesieniu do konstrukcji wieżowych cylindrycznych i zbieżnych, Zasadniczą część monografii poświęcono diagnostyce rozpatrywanych typów konstrukcji, zgodnie z wymaganiami przyjętymi w aktualnych normach europejskich, wraz z przykładami zastosowań w odniesieniu do istniejących obiektów. Ukazano wiele oryginalnych rozwiązań w postaci analitycznej (zależności matematycznych), z uwzględnieniem fizycznej nieliniowości materiałów. Otrzymane rozwiązania przedstawiono w postaci krzywych interakcji siła osiowa – moment zginający. Według zastosowanego w monografii podejścia, momenty w przekrojach pionowych i poziomych, wynikające z odkształceń wymuszonych spowodowanych różnicą temperatury oraz owalizacją, wyznaczane są na podstawie zależności moment – krzywizna, z uwzględnieniem rozciągania betonu między rysami (tension stiffening). Ukazano także diagnostykę poszczególnych typów konstrukcji wieżowych oraz przedstawiono system komputerowo wspomaganego monitoringu konstrukcji wieżowych wraz z programami komputerowymi powstałymi na bazie opracowanych w monografii algorytmów obliczeniowych.

Spis treści

Streszczenie 5
Summary 7

1. Wstęp 9

2. Wymagania w zakresie projektowania konstrukcji wieżowych 15
2.1. Zasady ogólne 15
2.2. Wyznaczanie sił podłużnych N od ciężaru własnego 19
2.3. Obciążenie wiatrem zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4 20

3. Podstawy wymiarowania przekrojów wież żelbetowych zginanych z udziałem siły osiowej 25
3.1. Wstęp 25
3.2. Związki fizyczne 28
3.3. Rozwiązania dla przekroju żelbetowego metodą naprężeń liniowych (NL) 31
3.4. Zależności określające nośność przekrojów pierścieniowych dla wykresu paraboliczno-prostokątnego 34
3.5. Zależności określające nośność przekrojów prostokątnych dla wykresu paraboliczno-prostokątnego 46

4. Nieliniowa analiza nośności przekrojów wież żelbetowych zginanych z udziałem siły osiowej 53
4.1. Wprowadzenie 53
4.2. Zależności i rozwiązania dla przekroju pierścieniowego 54
4.3. Zależności i rozwiązania dla przekroju prostokątnego 60
4.4. Porównanie wyników obliczeń z wynikami badań 67

5. Kominy żelbetowe 71
5.1. Wstęp 71
5.2. Ważniejsze ustalenia dotyczące zasad projektowania kominów żelbetowych według norm PN-EN 13084 i PN-EN 13084-2 73
5.3. Oddziaływania termiczne 88
5.4. Sprawdzanie przekrojów poziomych. Przykład 95
5.5. Obliczenia termiczne. Przykład 96
5.6. Diagnostyka kominów 97
5.7. Zasady naprawy i ochrony kominów 114
5.8. Wzmacnianie kominów żelbetowych 121
5.9. Rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne przewodów kominowych 123

6. Kominy murowane 123
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Sprawdzanie przekrojów metodą naprężeń liniowych 127
6.3. Sprawdzanie przekrojów metodą stanów granicznych 131
6.4. Typowe uszkodzenia kominów murowanych 145
6.5. Diagnostyka kominów murowanych użytkowanych jako wieże antenowe 147
6.6. Zakres i sposoby napraw 151
6.7. Zakres oraz metody wzmacniania 152

7. Żelbetowe konstrukcje wież antenowych 155
7.1. Wstęp 155
7.2. Zasady diagnostyki wież antenowych 155
7.3. Rozwiązania konstrukcyjne żelbetowych wież antenowych 157
7.4. Diagnostyka wieży betonowej H = 60 m 160
7.5. Ocena stanu technicznego wieży żelbetowej o wysokości H = 143 m 163

8. Inne konstrukcje wieżowe 167

9. System komputerowo wspomaganego monitoringu konstrukcji wieżowych. Programy komputerowe 171

Bibliografia 183
Literatura 183
Normy, instrukcje, wytyczne, obwieszczenia 189

Autor

ISBN

978-83-249-8566-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONSTRUKCJE WIEŻOWE ŻELBETOWE I MUROWE”