KONTROLA RADIOGRAFICZNA ZŁĄCZY SPAWANYCH

Rok wydania: 2006
Liczka stron: 92

42.00

Na stanie

Spis treści:

OD WYDAWCY. 7
WPROWADZENIE. 9
PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE
Promieniowanie X. 10
Promieniowanie gamma. 15
Rozpad pierwiastków promieniotwórczych 17
3. JEDNOSTKI MIAR PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
Aktywność izotopów promieniotwórczych 20
Dawki promieniowania 23
4. WŁASNOŚCI PROMIENI X i GAMMA
Prostoliniowe rozchodzenie się w próżni 27
Wywoływanie zjawisk fotochemicznych 27
Zjawisko fluorescencji 28
Zjawisko jonizacji 28
Osłabianie promieni X i gamma przy przejściu przez materię 28
5. APARATURA DO BADAŃ RADIOGRAFICZNYCH
5.1. Aparaty rentgenowskie 34
Lampy rentgenowskie 34
Układy zasilania wysokim napięciem 40
Układ sterujący i pomiarowy 43
Urządzenia pomocnicze 44
Typy przemysłowych aparatów rentgenowskich 44
Impulsowe aparaty rentgenowskie 49
5.2. Aparaty gammagraficzne 51
6. POWSTAWANIE OBRAZU RADIOGRAFICZNEGO
ORAZ JEGO JAKOŚĆ
Powstawanie obrazu i budowa błony radiograficznej 57
Krzywa charakterystyczna błony 58
Gradient i kontrast radiogramu 60
Czułość błony radiograficznej 63
Obróbka fotochemiczna błon radiograficznych 64
Wywoływanie 64
Przerywanie 66
Utrwalanie 66
Płukanie końcowe 66
Suszenie błon 67
Wady błon radiograficznych i przyczyny ich powstawania 67
Klasyfikacja systemów błony dla radiografii przemysłowej 76
Powstawanie obrazu radiograficznego i wskaźnik kontrastu 77
Okładki wzmacniające stosowane w radiografii przemysłowej 80
Okładki metalowe 80
Okładki fluorescencyjne 81
Okładki fluorometalowe 81
6.9. Jakość obrazu radiograficznego i widoczność szczegółów 82
Czułość kontrastu 84
Ostrość obrazu 85
Nieostrość geometryczna 85
Nieostrość wewnętrzna 86
Całkowita nieostrość 87
7. TECHNIKI SPECJALNE W BADANIACH RADIOLOGICZNYCH
Technika wielu błon 89
Określanie głębokości zalegania wady 89
8. OCHRONA RADIOLOGICZNA
PRZY STOSOWANIU PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO
8.1. Biologiczne działanie promieniowania jonizującego
na żywe komórki 93
8.2. Dawki graniczne promieniowania jonizującego 95
8.3. Ochrona radiologiczna osób zatrudnionych w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące 98
9. BADANIA RADIOGRAFICZNE ZŁĄCZY SPAWANYCH
WEDŁUG NORMY PN-EN 1435
Definicje 101
Zakres zastosowania 106
Klasyfikacja technik radiograficznych 106
Przygotowanie powierzchni i faza wytwarzania 107
Umiejscowienie spoiny na radiogramie 108
Identyfikacja radiogramów i i znakowanie obiektu 108
Nakładanie się błon 110
Wskaźniki jakości obrazu 1 1 1
Ocena jakości obrazu 117
Układy badań 121
Wybór napięcia lampy promieniowania rentgenowskiego dla źródeł do 500 kV – 136
9.12. Wybór źródeł promieniowania gamma
i źródeł promieniowania X o energii powyżej 1 MeV – 137
Systemy błon i okładek -138
Ustawienie wiązki promieniowania 146
Zmniejszenie wpływu promieniowania rozproszonego 148
Odległość źródła od obiektu 150
Obszar pojedynczego naświetlania 153
Gęstość optyczna radiogramu 157
Obróbka fotochemiczna błon 159
Warunki przeglądania radiogramów 160
Protokół badania 160
Klasyfikacja personelu badań radiograficznych 161
Instrukcja badania radiograficznego 162
10. PODSTAWY OCENY JAKOŚCI ZŁĄCZY SPAWANYCH
NA PODSTAWIE RADIOGRAMÓW 163
11. PRZYKŁADY USTALEŃ I OBLICZEŃ STOSOWANYCH
W RADIOGRAFII ZŁĄCZY SPAWANYCH 180
12. WYKAZ WYKORZYSTANYCH NORM I PRZEPISÓW
Normy 188
Przepisy 190
13. LITERATURA 192

Autor

ISBN

978-83-87848-52-2

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KONTROLA RADIOGRAFICZNA ZŁĄCZY SPAWANYCH”