KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KROK PO KROKU WYD.2

49.41

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp (9)

Rozdział 1. Informacje ogólne (11)

 • W gąszczu przepisów – wprowadzenie (11)
 • Status małego podatnika może ułatwić działalność (13)
 • Działalność gospodarcza, czyli zostałeś przedsiębiorcą (14)
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych (15)
  • Źródła przychodów (15)
  • Właściwość urzędu skarbowego (16)
  • Miejsce zamieszkania lub pobytu (17)
  • Przeprowadzka w trakcie roku (17)
  • Właściwość wg ostatniego dnia (17)
  • Deklaracja lub podatek dochodowy wysłany pomyłkowo (18)
  • Działalność gospodarcza – i co dalej z fiskusem (18)
  • Jak płacić mniejsze podatki1 (20)
  • Wybór form opodatkowania (20)
 • Podatek VAT to nie jest „na przedsiębiorców bat” (24)
  • Działalność gospodarcza w ustawie o VAT (24)
  • Podmioty opodatkowane (26)
  • Kto powinien wybrać zwolnienie z VAT (28)
  • Zasada powstawania obowiązku VAT (30)
  • Kto nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT (31)
 • Kasy fiskalne prawie dla każdego (33)
  • Od kiedy musisz mieć kasę fiskalną (34)
  • Przedsiębiorcy kontynuujący działalność w 2015 r. (35)
  • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w 2015 r. (36)
  • Kto musi posiadać kasę fiskalną (36)
  • Sposób prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej (41)
  • Jakie zawiadomienia trzeba złożyć w urzędzie skarbowym (44)
  • Przeglądy techniczne kas fiskalnych (45)
  • Ulga na zakup kasy fiskalnej (46)

Rozdział 2. Podatkowe przychody i koszty uzyskania przychodów (47)

 • Zasady opodatkowania dochodów (47)
 • Metody płacenia zaliczek na podatek dochodowy (50)
  • Wpłata zaliczek na podatek dochodowy co miesiąc (51)
  • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy raz na kwartał (51)
  • Jak obliczyć zaliczkę (52)
  • Zaliczki na podatek dochodowy w formie uproszczonej (52)
 • Przychody z działalności gospodarczej (54)
  • Co to jest przychód (54)
  • Co jest przychodem z działalności gospodarczej (55)
  • Moment uzyskania przychodów (57)
 • Koszty uzyskania przychodów (60)
  • Co to są koszty uzyskania przychodów (60)
  • Obowiązek korygowania kosztów uzyskania (62)
  • Co nie jest kosztem uzyskania (64)
  • Jak spojrzeć na koszty uzyskania przychodów (74)
  • Rodzaje kosztów uzyskania przychodów (76)
 • Samochód w działalności (79)
  • Definicja samochodu (80)
  • Samochód jako środek trwały (82)
  • Czy kupić samochód osobowy nowy, czy używany (83)
  • Leasing jako koło ratunkowe (86)
  • Samochód osobowy – poniżej 3500 zł (87)
  • Samochód osobowy używany w firmie krócej niż rok (87)
  • Samochód ciężarowy (88)
  • Amortyzacja degresywna samochodu ciężarowego (88)
  • Amortyzacja „ekspresowa” samochodu ciężarowego (89)
  • Amortyzacja samochodu ciężarowego (91)
  • Samochód prywatny w kosztach działalności gospodarczej (91)
 • Koszty podróży służbowej przedsiębiorcy (95)
  • Wyżywienie w podróży służbowej (95)
  • Nocleg w podróży służbowej przedsiębiorcy (96)
  • Koszty dojazdów i przejazdów (97)
  • Inne koszty poniesione podczas podróży służbowej (97)
 • Wyposażenie (98)
  • Co należy wpisać do ewidencji wyposażenia (99)
  • Wycofanie wyposażenia z działalności gospodarczej (99)
 • Środki trwałe w firmie (101)
  • Co to są środki trwałe (101)
  • Klasyfikacja Środków Trwałych (102)
  • Jak ustalić wartość początkową środka trwałego (104)
  • Jak można amortyzować środki trwałe (108)
  • Amortyzacja liniowa (108)
  • Amortyzacja degresywna (110)
  • Indywidualne stawki amortyzacji (111)
  • Terminy uznawania odpisów amortyzacyjnych za koszty uzyskania (111)
  • Amortyzacja jednorazowa „ekspresowa” (112)
  • Remont czy modernizacja środka trwałego (113)
  • Wycofanie środka trwałego z firmy (114)
 • Wydatki przed rozpoczęciem działalności gospodarczej (115)
  • Koszty założenia i uruchomienia firmy (116)
  • Wydatki na zakup towarów i materiałów (116)
  • Środki trwałe i składniki wyposażenia (117)

Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów (119)

 • Informacje ogólne (119)
  • Kto powinien prowadzić księgę przychodów i rozchodów (119)
  • Miejsce przechowywania księgi (120)
  • Zawiadomienie o prowadzeniu księgi (120)
  • Co to jest podatkowa księga przychodów i rozchodów (124)
  • Po co prowadzić księgę przychodów i rozchodów (125)
  • Co powinna zawierać księga przychodów i rozchodów (125)
  • Rzetelność i niewadliwość księgi (126)
 • Zasady księgowania w księdze (128)
  • Wprowadzenie (128)
  • Słowniczek pojęć (131)
  • Dowody księgowe (134)
  • Umowa kupna-sprzedaży (138)
  • Polisa ubezpieczeniowa (139)
  • Materiał powierzony przez kontrahenta (140)
 • Dowody sprzedaży towarów handlowych i usług (140)
  • Rachunki od 1 stycznia 2014 r. (140)
  • Faktury od 1 stycznia 2014 r. (141)
  • Faktury wystawiane przez podatników VAT (141)
  • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych z VAT (142)
  • Faktury uproszczone (145)
  • Faktury korygujące (145)
  • Rachunek jako dowód sprzedaży (147)
  • Korekta sprzedaży (147)
  • Wystawiony rachunek a brak sprzedaży (148)
  • Wystawiony rachunek a zmiana ceny (148)
  • Inne błędy w treści rachunku (148)
  • Obowiązkowe inne ewidencje (149)
 • Zawartość podatkowej księgi przychodów i rozchodów (154)
  • I część – informacyjna (155)
  • II część – przychody (161)
  • III część – koszty uzyskania (178)
  • IV część – wolne kolumny (201)
 • Metody prowadzenia księgi przychodów i rozchodów (204)
 • Ustalenie dochodu na podstawie księgi przychodów i rozchodów (206)
  • Ustalenie dochodu za miesiąc (206)
 • Spis z natury (209)
  • Zasady wyceny spisu z natury (211)
 • Zakończenie roku i obliczenie rocznego dochodu (213)
  • Jak poprowadzić swoją księgowość? (217)
  • Księga prowadzona komputerowo (219)
  • Zlecenie prowadzenia księgi biuru rachunkowemu (220)
  • Przygotowanie dokumentacji do przechowywania (220)
 • Osiem kroków do wyliczenia podatku dochodowego do zapłaty (223)
  • Wyliczenie podatku do zapłaty krok po kroku (223)

Rozdział 4. Inne obowiązki i zobowiązania (231)

 • Kto ma obowiązek płacić składki ZUS (231)
  • Składki ZUS właściciela (231)
  • Co składa się na ZUS (232)
  • Terminy opłacania składek ZUS (232)
  • ZUS DRA (232)
  • Składki na ubezpieczenia na zasadach ogólnych, czyli „duży ZUS” (233)
  • Składki na ubezpieczenia – zasady preferencyjne, czyli „mały ZUS” (235)
 • Zatrudnienie pracownika (238)
  • Rekrutacja pracownika (238)
  • Umowa o pracę (240)
  • Umowa o pracę na okres próbny (242)
  • Umowa na czas wykonywania określonej pracy (243)
  • Umowa o pracę na czas określony (243)
  • Umowa o pracę na czas nieokreślony (243)
  • Składki ZUS (245)
  • Dokumentacja pracownicza (246)
  • Umowa o dzieło (251)
  • Umowa-zlecenie (254)
  • Umowa agencyjna (257)

Rozdział 5. Rzeczywisty wynik finansowy Twojej firmy (259)

 • Decyzje, decyzje, decyzje… (259)
 • Z moich doświadczeń – diagnoza (262)
 • Jak spojrzeć na zarobki swojej firmy (264)
 • Księga przychodów a rzeczywisty dochód Twojej firmy (266)
 • Jak wyliczyć rzeczywisty zysk (267)
 • Bilans Twojej firmy (269)
 • Z moich doświadczeń – system (272)
 • Liczby Twojej firmy (273)
  • Zasada Pareto (274)
  • Zysk firmy (275)
  • Marża brutto (275)
  • Wskaźnik marży brutto (277)
  • Wpływ magazynu towarów na Twoją kieszeń (278)
  • Zakup towaru handlowego na przełomie roku (281)
 • Siedem największych pożeraczy zysku Twojej firmy (282)
  • Pożeracz nr 1. Szukanie dokumentacji (282)
  • Pożeracz nr 2. Poczta e-mail odbierana na bieżąco (283)
  • Pożeracz nr 3. Zatrudnianie nowych pracowników (283)
  • Pożeracz nr 4. Brak spójności pomiędzy różnymi działami firmy (284)
  • Pożeracz nr 5. Brak procedur postępowania (285)
  • Pożeracz nr 6. Te same czynności wykonywane przez różnych pracowników (285)
  • Pożeracz nr 7. Zła organizacja stanowiska pracy (286)

Rozdział 6. Tajemnice prowadzenia intratnego biznesu (289)

 • Podstawowe pytania i trudne odpowiedzi (289)
 • Przygotowanie biznesplanu (292)
  • Koncepcja, czyli co robić, żeby zarobić (292)
  • Wizja firmy jako solidny fundament (295)
  • Cel działania – żeby nie działać po omacku (298)
  • Analiza rynku w niekończących się pytaniach (302)
  • Klient jest niezbędny (304)
  • Produkcja jako proces ciągle ulepszany (306)
  • Marketing znaczy znajdować zbyt (307)
  • Ludzie i organizacja zawsze idą w parze (314)
  • Finanse szczęścia nie dają wiele (317)
  • Struktura własności zależy od Ciebie (327)
  • Szanse i zagrożenia a mocne i słabe strony firmy (328)

Skorowidz (331)

Autor

ISBN

978-83-283-0922-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW KROK PO KROKU WYD.2”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *