LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SPIS TREŚCI

59.90

Na stanie

SPIS TREŚCI

OD AUTORÓW

1. ISTOTA I PRZEDMIOT LOGISTYKI
1.1. Pojęcie i istota logistyki
1.2. Powstanie i Rozwój logistyki
1.3. Strumienie oraz zasoby rzeczowe i informacyjne jako przedmiot logistyki
1.4. Mikro- i makroekonomiczna treść logistyki

2. ROLA LOGISTYKI W KSZTAŁTOWANIU EKONOMIKI PRZEDSIĘBIORSTWA
2.1. Logistyka i jej związek z celami przedsiębiorstwa
2.2. Logistyka — wsparciem strategii przedsiębiorstwa
2.3. Logistyka a płynność finansowa przedsiębiorstwa
2.4. Logistyka a efektywność przedsiębiorstwa

3. MAKROEKONOMICZNE UWARUNKOWANIA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE
3.1. Makroekonomiczne problemy polskiej gospodarki i logistyki
3.1.1. Polska w Unii Europejskiej
3.1.2. Finanse publiczne
3.1.3. Sektor przedsiębiorstw
3.1.4. Skutki dla logistyki
3.2. Rynek a procesy logistyczne
3.3. System zarządzania a procesy logistyczne
3.4. Bezpośrednie instrumenty oddziaływania państwa na procesy logistyczne
3.5. Struktura podmiotowa gospodarki a procesy logistyczne
3.6. Poziom i struktura zapasów rzeczowych
3.7. Wyzwania informacyjne a logistyka w przedsiębiorstwie (e-gospodarka)

4. INFRASTRUKTURA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
4.1. Pojęcie infrastruktury procesów logistycznych
4.2. Infrastruktura transportowa
4.3. Infrastruktura magazynowa i manipulacyjna
4.4. Opakowania jako składnik procesów logistycznych
4.5. Infrastruktura informatyczna

5. PROCESY LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE
5.1. Typy przedsiębiorstw z punktu widzenia logistyki
5.2. Podsystemy logistyczne przedsiębiorstw
5.3. Strumienie przepływów rzeczowych i informacyjnych
5.4. Struktura przepływów rzeczowych
5.5. Logistyka w strukturach zarządzania przedsiębiorstwem
5.6. Przedsiębiorstwo logistyczne
5.7. Centra logistyczne

6. PROCESY MAGAZYNOWANIA, MANIPULACJI I TRANSPORTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE
6.1. Rola i funkcje magazynowania, manipulacji i transportu wewnętrznego w przedsiębiorstwie
6.2. Organizacja procesów magazynowych
6.3. Systemy informatyczne
6.4. Projektowanie transportu wewnętrznego

7. STEROWANIE PROCESAMI ZAKUPU
7.1. Znaczenie procesów zakupu
7.2. Podstawowe funkcje procesów zakupu
7.2.1. Identyfikacja funkcji
7.2.2. Baza informacyjna procesów zakupu
7.3. Planowanie potrzeb materiałowych
7.3.1. Rodzaje potrzeb (popytu)
7.3.2. Sprzężenia informacyjne w planowaniu potrzeb materiałowych
7.3.3. System planowania potrzeb materiałowych (MRP)
7.4. Wybór źródeł zakupu
7.5. Organizacja dostaw
7.6. Przypadki szczególne w fazie zakupów
7.6.1. Opusty cenowe
7.6.2. Czynnik inflacji w polityce zakupów
7.6.3. Zakupy w sytuacji nieciągłości potrzeb
7.6.4. Zarządzanie zakupami w przypadku gdy koszty tworzenia zapasów ponosi dostawca

8. LOGISTYKA PROCESÓW PRODUKCJI
8.1. Typowe modele przepływów produkcji
8.2. Sterowanie przepływami produkcji w różnych typach produkcji
8.3. Nowoczesne metody sterowania przepływami produkcji
8.4. Optymalna partia produkcji

9. LOGISTYKA PROCESÓW DYSTRYBUCJI
9.1. Zakres i przedmiot logistyki procesów dystrybucji
9.2. Prognozowanie popytu
9.2.1. Podstawowe modele (metody) prognozowania popytu
9.2.2. Prognozowanie popytu z wykorzystaniem modeli adaptacyjnych
9.2.3. Prognozowanie przyczynowo-skutkowe
9.2.4. Prognozowanie intuicyjne
9.3. Kanały dystrybucji
9.4. Warianty organizacji procesów dystrybucji
9.4.1. Eliminacja ogniw pośrednich
9.4.2. Lokalizacja hurtowni
9.4.3. Przykłady nowoczesnych systemów dystrybucji
9.4.4. Optymalizacja powiązań transportowych

10. STEROWANIE ZAPASAMI W PROCESACH LOGISTYCZNYCH
10.1. Istota, funkcje i czynniki kształtowania zapasów
10.2. Struktura zapasów i ich podatność na sterowanie
10.3. Metody (modele) sterowania zapasami
10.4. Wybrane decyzje logistyczne w sferze zapasów
10.4.1. Sterowanie zapasami w warunkach ograniczonego kapitału obrotowego
10.4.2. Uwzględnianie kosztu braku zapasu
10.4.3. Dwuszczeblowe sterowanie zapasami

11. KOSZTY LOGISTYCZNE
11.1. Pojęcie i zakres kosztów logistycznych
11.2. Przekroje strukturalne kosztów logistycznych
11.3. Czynniki kształtowania i redukcji kosztów logistycznych
11.3.1. Charakterystyka i podział czynników
11.3.2. Koszty fizycznego przepływu materiałów
11.3.3. Koszty zapasów
11.3.4. Koszty procesów informacyjnych
11.4. Poziom i struktura kosztów logistycznych
11.5. Budżetowanie kosztów logistycznych

12. ANALIZA EKONOMICZNA PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
12.1. Przedmiot analizy
12.2. Metody analizy
12.3. Analiza procesów zakupu
12.3.1. Zakres analizy
12.3.2. Analiza wielkości, dynamiki i struktury zakupu
12.3.3. Analiza wpływu cen zakupu na koszty działalności
12.3.4. Analiza organizacji procesów zakupu w przedsiębiorstwie
12.4. Analiza zapasów
12.4.1. Analiza wielkości i struktury zapasów
12.4.2. Wskaźniki produktywności zapasów
12.5. Analiza procesów magazynowych
12.6. Analiza procesów sprzedaży
12.7. Analiza kosztów logistycznych
12.7.1. Przedmiot analizy
12.7.2. Analiza wstępna kosztów logistycznych
12.7.3. Analiza szczegółowa kosztów logistycznych
12.8. Analiza wpływu procesów logistycznych na rentowność

13. PODSTAWOWE TENDENCJE ROZWOJOWE LOGISTYKI
13.1. Nowe zjawiska w gospodarce europejskiej i Światowej oraz ich wpływ na logistykę
13.2. Rozwój eurologistyki
13.3. Rozwój logistyki w przedsiębiorstwach
13.4. Rozwój systemów informacyjnych logistyki
13.4.1. Podstawowe funkcje informacyjne
13.4.2. Kompleksowe programy komputerowe
13.4.3. Tendencje rozwojowe systemów informatycznych

BIBLIOGRAFIA

Autor

ISBN

978-83-208-2013-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „LOGISTYKA W PRZEDSIĘBIORSTWIE”