LOGISTYKA WYBRANE ZAGADNIENIA

SPIS TREŚCI

35.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

1. ZAGADNIENIA WSTĘPNE … 7

2. PODSTAWOWE PROCESY LOGISTYCZNE … 15
2.1. Zarządzanie zapasami … 15
2.1.1. Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami … 15
2.1.2. Przyczyny utrzymywania zapasów … 16
2.1.3. Analiza ABC i analiza XYZ … 19
2.1.4. Dostępność produktu z zapasu … 25
2.1.5. Odnawianie zapasów – metoda stałego punktu zamawiania i metoda stałego cyklu zamawiania … 30
2.1.6. Podsumowanie … 46
2.2. Magazynowanie … 49
2.2.1. Strefy w magazynie … 51
2.2.2. Funkcje magazynów … 52
2.2.3. Wyposażenie techniczne magazynów … 54
2.2.4. Prawo pierwiastka kwadratowego … 64
2.3. Pakowanie … 69
2.3.1. Funkcje opakowań … 69
2.3.2. Oznakowanie opakowań … 71
2.3.3. Certyfikacja opakowań … 72
2.3.4. Jednostki logistyczne … 73
2.4. Transport … 76
2.4.1. Defi nicje i funkcje transportu … 76
2.4.2. Infrastruktura transportowa … 78
2.4.3. Terminale i ich funkcje … 82
2.4.4. Gałęzie transportu … 83
2.4.5. Liczba przewoźników a ryzyko … 89
2.4.6. Stawki transportowe … 90
2.4.7. Rodzaje zleceń usługi transportowej … 90
2.4.8. Międzynarodowe terminy handlowe … 94
2.5. Informacja w logistyce … 101
2.5.1. Charakterystyka informacji … 101
2.5.2. System informacji logistycznej … 102
2.5.3. Zarządzanie informacją w logistyce … 104
2.5.4. Systemy informatyczne wspierające przepływ informacji i zarządzanie nią … 106
2.5.5. eLogistyka … 116
2.5.6. Efekt byczego bicza … 118
2.5.7. Wybrane technologie w systemie informacji logistycznej … 121

3. LOGISTYKA W UJĘCIU FAZOWYM … 137
3.1. Logistyka zaopatrzenia … 141
3.1.1. Systemowy charakter logistyki zaopatrzenia … 143
3.1.2. Program zaopatrzenia a logistyka zaopatrzenia … 145
3.1.3. Kanały zaopatrzenia a logistyka zaopatrzenia … 145
3.1.4. Rozwój globalnej logistyki zaopatrzenia … 146
3.2. Logistyka produkcji … 147
3.2.1. Systemowy charakter logistyki produkcji … 149
3.2.2. Typ produkcji a jego logistyka … 150
3.2.3. Podsystemy funkcjonalne logistyki produkcji … 153
3.3. Logistyka dystrybucji … 156
3.3.1. Systemowy charakter logistyki dystrybucji … 157
3.3.2. Logistyka dystrybucji jako element marketingu … 158
3.3.3. Studium przypadku. System Produkcji Toyoty … 161

4. PROBLEMY LOKALIZACJI W LOGISTYCE … 165
4.1. Wprowadzenie … 165
4.1.1. Potrzeba zmian w istniejących sieciach logistycznych … 166
4.1.2. Główne czynniki wyboru lokalizacji węzłów systemu logistycznego … 168
4.2. Teoria lokalizacji działalności gospodarczej … 171
4.2.1. Klasyczne teorie lokalizacji … 171
4.2.2. Neoklasyczna teoria lokalizacji … 178
4.2.3. Nowe teorie lokalizacji … 178
4.3. Metoda sieciowa określania lokalizacji (metoda ważonego środka ciężkości) … 179
4.4. Model grawitacji handlu Reilly’ego … 186

5. EFEKTY I KOSZTY PROCESÓW LOGISTYCZNYCH … 189
5.1. Obsługa klienta jako podstawowy rezultat procesów logistycznych … 189
5.2. Koszty procesów logistycznych … 195
5.2.1. Klasyfikacje kosztów logistycznych … 196
5.2.2. Systemowy charakter kosztów logistycznych … 199
5.2.3. Analiza całkowitych kosztów logistycznych … 203
5.2.4. Rachunek kosztów działań w logistyce … 205

6. NOWOCZESNE KONCEPCJE I METODY
ZARZĄDZANIA LOGISTYKĄ … 213
6.1. Just-in-Time … 213
6.1.1. Geneza i istota Just-in-Time … 213
6.1.2. System produkcyjny dostosowany do wymagań JiT … 216
6.1.3. Partnerska współpraca z dostawcami … 220
6.1.4. Zaangażowani pracownicy … 223
6.1.5. Filozofia TQM … 224
6.1.6. Korzyści stosowania JiT … 226
6.2. Quick Response i Efficient Consumer Response … 228
6.2.1. Quick Response (QR) … 228
6.2.2. Efficient Consumer Response (ECR) … 229
6.2.3. Tradycyjne łańcuchy dostaw żywności
a łańcuch dostaw według strategii ECR … 232
6.2.4. Charakterystyka koncepcji ECR … 234
6.2.5. Zarządzanie popytem w ECR … 235
6.2.6. Zarządzanie podażą w ECR … 239
6.2.7. Technologie wspomagające w ECR … 244
6.2.8. Problemy funkcjonowania łańcuchów dostaw z punktu widzenia ECR … 246

7. EKOLOGISTYKA … 247
7.1. Cyrkulacja dóbr w gospodarce … 250
7.2. Transport i składowanie odpadów … 252
7.3. Powtórne wykorzystanie odpadów … 253
7.4. Projektowanie zorientowane na recykling … 254
7.5. Wytwarzanie odpadów w Polsce … 256

Autor

ISBN

978-83-7583-010-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „LOGISTYKA WYBRANE ZAGADNIENIA”