MĄDROŚĆ MENTORINGU INTELIGENCJA COACHINGU

59.00

Na stanie

Mądrość Mentoringu, Inteligencja Coachingu. Sprzedaż i skuteczność menedżerska w stylu mentoringowym i coachingowym

SPIS TREŚCI

Zabójcza lista podziękowań liderom, mentorom i coachom… 21

Paliwo: lider, mentor, coach, czyli synonimy i pierwsze metry 23

  • Kim jest lider, czyli 62 synonimy do znaczenia tej roli 24
  • Kim jest mentor, czyli 50 synonimów do znaczenia tej roli 25
  • Kim jest coach, czyli 11 synonimów do znaczenia tej roli 26

Mądrość 1/2. Znaki na drodze mądrości mentoringu i inteligencji coachingu w sprzedaży 27

 • Na początek kilka obrazów ludzi z 27. Biegu Powstania Warszawskiego 28
 • Google Maps, szkolenia za karę, złota rybka i konsekwencje dla nas 29
 • Edukacja w sprzedaży zamiast rozwoju, siła woli i kompetencje 31
 • Wiedza – trudna do upilnowania, a niezbędna w sprzedaży 32
 • Mariaż profesji sprzedaży z technologią, czyli sprzedawca pracownikiem wiedzy 34
 • Osobiste doświadczenia, czyli paradoksalnie o pracy w sprzedaży 37
 • Kilka słów o etyce 39
 • Korzystanie w środowisku sprzedaży z nauki, „popnauki” i „nienauki” – choć to wszystko to jakaś wiedza 40
 • Przebudzenie w zarządzaniu ludźmi, czyli styl kierowania 46
  • Antyprzykłady: przypadki zaobserwowane, czyli liderzy coachujący się życiowo 48
  • Dobry przykład, czyli mentoring organizacyjny z nadzieją i przemianą 50

Uwaga, ślisko 3/4. Zespoły sprzedaży – rety, co się dzieje? 55

 • Strategicznie, operacyjnie i zarządczo o wyzwaniach 56
 • Konstrukcja książki, czyli ślisko na 3/4 61
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha 66
  • Mentor z początku 66
  • Coach z początku 67
 • Przypowieść: „Możliwości – słuchaniem można zobaczyć” 67

Przystanek 1. Temperatura zespołów sprzedaży 73

 • Złożone zaangażowanie 74
  • Energia napędza do działania 76
  • Działanie napędza wiedzę i umiejętności 77
  • Wiedza i umiejętności napędzają postawę 78
  • Wybitna postawa daje jakość 78
  • Jakość to luksus i osiągnięcia w sprzedaży 80
 • Planowanie czy działanie? Oto jest pytanie! 82
  • Ćwiczenie: „Nieplanowane planowanie, planowane nieplanowanie” 83
  • Doświadczenia z sali szkoleniowej w pracy ze sprzedawcami oraz menedżerami sprzedaży i operacji 84
 • Wywoływanie temperatury sprzedaży 88
  • Ćwiczenie: „Temperatura mojego przywództwa, liderstwa” 88
 • Sposoby prowadzenia rozmowy, czyli przyczyny, skutki, emocje i wulkan Teide 90
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 1. 96
  • Mentor z przystanku 1. 96
  • Coach z przystanku 1. 97
 • Rozmowa ekspertów: Jacek Rozenek – trener biznesu, mentor, coach biznesu, aktor 98
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Oddychanie” 112

Przystanek 2. Narracja w mentoringu i coachingu – wymiany doświadczeń z dobrym wpływem 113

 • Narrator nie tylko w filmach 114
  • Narracja w życiu 114
  • Narracja w coachingu 115
 • Narracja w sprzedaży, czyli menedżerka Lilka, trener-prezes i Łukasz wyglądacz 119
 • Perswazja narracyjna i retoryczna – wykorzystanie w sprzedaży 122
 • Znów powrót do sensu 124
 • Perswazja narracyjna, czyli mentor lub coach w końcu ekspertem w sprzedaży 128
 • Za co cenią ludzi w środowisku sprzedaży? 132
 • Adidasy, czyli gdzie jeszcze jest obecna perswazja narracyjna, tyle że w marketingu 136
  • Narracja generalna 137
  • Narracja rozwojowa 139
  • Narracja edukacyjna 140
  • Narracja osiągnięć 142
 • Przykład z zarządzania zmianą (w zakresie nauki dobrych praktyk) dla refleksji mentora i coacha 143
  • Ćwiczenie: „Złap na tym, co robi dobrze” 144
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 2. 146
  • Mentor z przystanku 2. 146
  • Coach z przystanku 2. 147
 • Rozmowa ekspertów: Grzegorz Turniak – prezes Akademii Rekomendacji, przedsiębiorca 149
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Pobudzanie” 160

Przystanek 3. Przebudzenie w sprzedaży – otwarcie tunelu wyobrażonego 161

 • Przebudzenie zasobów i wyobraźnia 162
 • Przebudzenie do roli menedżera 164
 • Obiektywnie i subiektywnie osiągać więcej – kompetencje vs wyniki 169
  • Ćwiczenie: „Mentor profesji, uczeń profesji” 172
 • Przebudzenie w rozwoju, czyli co tak naprawdę osiągamy w sprzedaży 172
 • Doświadczenie z doradztwa i z sali szkoleniowej w branży farmaceutycznej 174
 • Przypadki zaobserwowane, czyli brak rozwiązań agencji wyjazdów nagrodowych 176
 • Obudzić w sobie lepszy nastrój czy jednak uczyć się profesji? 177
  • Cel rozwojowy, edukacyjny, subiektywny – przypadek z life coachingu 179
  • Cel rozwojowy, edukacyjny, subiektywny – przypadek „poprawy nastroju” lub realnej pomocy psychologicznej 180
  • Cel sprecyzowany, obiektywny – doradztwo bliższe ekonomii i psychologii biznesu 181
 • Wsparcie, wyniki i rozwój 182
 • Różnice w sprzedaży, czyli masz swoją niezdobytą górę 185
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 3. 187
  • Mentor z przystanku 3. 187
  • Coach z przystanku 3. 188
 • Rozmowa ekspertów: Danuta Dunajska – prezes zarządu ODiTK Consulting w grupie ODiTK w Gdańsku 190
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Rozwijanie” 202

Przystanek 4. Mapy mentoringowe i coachingowe, czyli stosunek do doświadczeń decyduje 205

 • Jakość doświadczeń i liczba wniosków, czyli zbuduj mapę 206
 • Jakościowa aktywność zawodowa 207
 • Talenty a fluktuacja pośród sprzedawców 209
  • Ćwiczenie: „Analiza segmentowa” 213
 • Opinia psychologa, czyli przymusić samego siebie do kolejnego kroku 214
 • Budować doświadczenia jak najwięksi piłkarze 216
 • Potrzeba przestrzeni do zarządzania zasobami 219
 • Zasoby z perspektywy coachee 221
 • Najlepsze i najgorsze cechy w sprzedaży okiem ekspertów 222
  • Ćwiczenie: „Nauka doświadczeń” 224
 • Układanie doświadczeń, czyli czy dołożyłeś wszelkich starań? 225
  • Ćwiczenie: „Technika technik, czyli Goldsmithowskie koło zmian” 229
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 4. 231
  • Mentor z przystanku 4. 231
  • Coach z przystanku 4. 232
 • Rozmowa ekspertów: Paweł Fortuna – psycholog biznesu, trener biznesu, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego i Instytutu Psychologii KUL 234
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Unoszenie” 239

Przystanek 5. Mentor, coach – założenia, efektywność, szlifowanie doskonałości 241

 • Przypadek firmy Nike, czyli siła mentoringu doświadczeń 242
 • Warunki i okoliczności do mentoringu i coachingu 245
 • Szerzej, czyli gdzie właściwie wjeżdżasz 246
 • Podróż z przeszłości do sprzedaży z sensem 250
  • Ćwiczenie: „Doświadczenie wyjątkowego traktowania” 251
 • Szlify menedżerskie w roli mentora i coacha 253
 • Studium przypadku z praktyki – branża ubezpieczeniowa 256
 • Studium przypadku z praktyki – branża przewozowa i logistyczna 258
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 5. 260
  • Mentor z przystanku 5. 260
  • Coach z przystanku 5. 261
 • Rozmowa ekspertów: Jonathan Passmore – profesor psychologii w Katedrze Przywództwa i Coachingu na Uniwersytecie Evora w Portugalii 262
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Odkrywanie – paryskie bordo” 264

Przystanek 6. Mentoring w sprzedaży, czyli zachowanie ma kolosalne znaczenie 267

 • Mentor – źródło postawy i metodyki 268
 • Różnice między autorytetem a ekspertem – dlaczego to ma znaczenie? 269
 • Z dziennika eksperta sprzedaży 273
 • Mentoring i coaching a bycie liderem, czyli kto odpowiada za to, gdzie przyłożyć dźwignię 277
 • Role jako część edukacji mentora 281
 • Role wypełnione skryptami zachowań 285
 • Mentor jako badacz, etnograf 286
 • Zachowania asertywne, czyli nieoczywiste podejście 288
 • Konformizm i jego rola w zachowaniach zbiorowych i indywidualnych 290
  • Normatywne powody konformizmu 291
  • Marketing wykorzystujący konformizm 293
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 6. 293
  • Mentor z przystanku 6. 293
  • Coach z przystanku 6. 294
 • Rozmowa ekspertów: Jakub B. Bączek – trener mentalny sportowców, mistrz świata w siatkówce z reprezentacją Polski w 2014 roku 296
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Nauczanie” 298

Przystanek 7. Elastyczność, nauka, adaptacja do nowej inności 299

 • Podatny grunt dla sprzedawcy, menedżera, trenera, dyrektora sprzedaży 302
  • Grunt naturalnych predyspozycji 304
  • Ćwiczenie: „Naturalne predyspozycje w świecie sprzedaży” 310
 • Sztuka, nauka i rzemiosło sprzedaży 312
 • Mentor i coach a mentee i coachee, czyli konieczność preferencji osobowościowych 315
  • Ćwiczenie: „Jedno ważne pytanie” 319
 • Wymiary mentoringu ułatwiają rozumienie i dopasowanie 321
  • Ćwiczenie: „Wymiary relacji mentor-mentee” 322
 • Formuły smart learningowe jeszcze bardziej uelastyczniają uczenie 322
 • Nauka, uczenie, dynamika uczenia w sprzedaży 325
 • Leszno, garnki i apteka 328
 • Wdrożenie i nauka na błędach – z życia 331
 • Co czyni lidera efektywnym, czyli wciąż ta nauka 333
 • Adaptacja, czyli przekleństwo wiedzy a reguły i wnioski 334
 • Skuteczne nauczanie umiejętności – wyzwanie? 337
 • Świat VUCA i antykruchość, czyli dlaczego wyzwaniem jest uczyć innych i uczyć się w sprzedaży 338
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 7. 340
  • Mentor z przystanku 7. 340
  • Coach z przystanku 7. 341
 • Rozmowa ekspertów: prof. David Clutterbuck – visiting professor, Sheffield Hallam & Oxford Brookes Universitites; Ashridge Coaching MBA 342
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Inspirowanie” 344

Przystanek 8. Mądrość świadomości w sprzedaży i uskrzydlanie, czyli jak się edukujemy 345

 • Przemiana, refleksja, trendy 346
  • Ćwiczenie mentoringowe: „Wzorce/schematy” 351
 • Poziomy rozwoju społecznego 352
 • Jak wygląda komunikacja w tej spirali? 363
 • Uskrzydlanie w sprzedaży 366
 • Uruchamianie strumieni racjonalnego i emocjonalnego myślenia w sprzedaży 368
  • Ćwiczenie: „Osiem pytań sprawczego lidera” 369
 • Coaching a edukacja – kiedy się uczymy, a kiedy możemy mieć trudności nie do pokonania 370
 • Coaching, czyli pytania coacha i eksperta 374
 • Kiedy mówimy o sprawczym coachingu? 376
  • Ćwiczenie: „Motywy, czyli jak pomóc sprzedawcy zbudować kompetencje” 377
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 8. 378
  • Mentor z przystanku 8. 378
  • Coach z przystanku 8. 378
 • Rozmowa ekspertów: Rafał Schmidt – wieloletni dyrektor oddziału w firmie ubezpieczeniowej we Wrocławiu; CEO w SCHMIDT Recruitment & Sales 380
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Pragnienie” 382

Przystanek 9. Szósta funkcja menedżera sprzedaży 385

 • Piła inteligencji emocjonalnej menedżera u Menkesa 386
 • Feedback, czyli saldo zaangażowania i przekraczania 394
 • Teoria samodeterminacji prof. Edwarda Deciego, czyli kwestie ważne dla lidera 399
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 9. 401
  • Mentor z przystanku 9. 401
  • Coach z przystanku 9. 402
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Czekanie na przełom” 403

Przystanek 10. Jak uprawiasz zaufanie, tak kwitną standardy – choć ich nie weźmiesz w ręce 405

 • Procesy dydaktyczne w sprzedaży, czyli co to takiego 406
 • Uprawianie zaufania, czyli na ile to ma znaczenie w sprzedaży 408
 • Rozwiązanie: uprawianie produktywności 411
 • Narzędzia do uprawiania produktywności 417
 • Innowacyjne patrzenie, czyli coachingowe myślenie, nawykowe działanie, nowatorskie nazywanie 421
  • Ćwiczenie: „Cykl pięciu pytań do zamknięcia sprzedaży” 425
 • Menedżer, coach, trener, koordynator, administrator – jeden człowiek, wiele ról 427
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 10. 430
  • Mentor z przystanku 10. 430
  • Coach z przystanku 10. 431
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Uczenie, czyli płyń i przy tym pozostań mądrym” 432

Przystanek 11. Osiągnięcia, czyli wzmocnienia ewolucji i determinacji sprzedażowych 435

 • Warunki i tło wyuczalności w zespole 436
 • Metody i techniki mentoringowe bezcenne w ewolucji 444
  • GOLD 444
  • EDIC 445
  • PURE 446
  • CLEAR 447
  • Ekologicznie ucząc sprzedaży 448
 • Kierowanie jako trenowanie 449
 • Jaka kultura, taka absorpcja, czyli wciąż mały procent 452
 • Narracje do budowy zaangażowanego i pełnego sensu środowiska 454
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 11. 455
  • Mentor z przystanku 11. 455
  • Coach z przystanku 11. 455
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Poszukiwanie” 456

Przystanek 12. Coaching jako metoda realizacji aspiracji 459

 • Fioletowe krowy i czarne łabędzie, czyli ćwicz magnes uwagi 460
 • Zachowania Twojego pierwszego szefa 464
 • Homo coachingus i trzecia zasada dynamiki Newtona a oczekiwania działów sprzedaży 466
 • Ewolucja, czyli strumień pracy oraz nawyki w pierwszej kolejności 470
  • Ćwiczenie: „Matryca produktywności lidera” 473
 • Podsumowanie, czyli do mapy mentora, do mapy coacha z przystanku 12. 479
  • Mentor z przystanku 12. 479
  • Coach z przystanku 12. 480
 • Przypowieść dla mentora i coacha: „Nadawanie” 480

Na koniec, by dopełnić proces mentoringowo-coachingowy 483

Biogram autora 491

Bibliografia 495

Netografia 503

Autor

ISBN

978-83-283-5376-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MĄDROŚĆ MENTORINGU INTELIGENCJA COACHINGU”