MASZYNOWE PROCESY ROZDRABNIANIA W PRODUKCJI KRUSZYW , ,

, ,

28.00

Na stanie

Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, w których programach studiów przewidziano wiadomości z zakresu kruszyw, ich cech fizycznych i mechanicznych oraz maszyn do produkcji i sortowania kruszyw. Podręcznik obejmuje wiadomości dotyczące historii, ogólnej budowy maszyn, zastosowania, parametrów eksploatacyjnych, zasad bezpiecznej pracy maszynami oraz przedstawia przegląd obecnie stosowanych kruszarek, maszyn i urządzeń rozdrabniających.

W pierwszym rozdziale przedstawiono zarys historyczny maszyn rozdrabniających. Rozdział drugi poświęcony jest charakterystyce materiałów przeznaczonych do rozdrabniania i zawiera podstawowe informacje o kruszywach oraz ich cechach fizycznych i mechanicznych. W kolejnych dwóch rozdziałach przedstawiono podstawowe maszyny i narzędzia służące do produkcji kruszyw, czyli kruszarki szczękowe, stożkowe, udarowe i walcowe oraz specjalistyczny osprzęt rozdrabniający stosowany w maszynach roboczych (łyżki rozdrabiające, łyżki przesiewająco-rozdrabiające, nożyce hydrauliczne tnąco-kruszące, głowice frezujące). Przy omawianiu maszyn przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy, ich zastosowania i parametrów eksploatacyjnych. W rozdziale piątym przedstawiono przykładowe linie procesu technologicznego w zakładzie do produkcji i uszlachetniania kruszywa oraz zasady doboru maszyn. W podręczniku przedstawiono podstawowe informacje z zakresu automatyzacji, eksploatacji maszyn oraz zasad bhp obowiązujących przy pracy maszynami rozdrabniającymi.

SPIS TREŚCI
Przedmowa 7
1. Rys historyczny 9
2. Ogólna charakterystyka materiałów przeznaczonych do rozdrabniania 15
2.1. Wstęp 15
2.2. Surowce naturalne i wtórne 21
2.3. Podział kruszyw, przeznaczenie i wymagania dla typowych zastosowań 26
2.4. Cechy fizyczne i mechaniczne kruszyw 27
2.5. Omówienie wybranych badań określających parametry skał 29
2.6. Stopień rozdrobnienia 31
2.7. Wydajność maszyny rozdrabniającej 32
2.8. Metody pomiaru wielkości sił i energii kruszenia – na przykładzie kruszarki szczękowej 33
3. Podstawowe typy kruszarek i maszyn rozdrabniających – budowa, zastosowanie,
parametry eksploatacyjne. 35
3.1. Wstęp 35
3.2. Kruszarki szczękowe 36
3.2.1. Podstawowe informacje 36
3.2.2. Przykładowe schematy kinematyczne kruszarek szczękowych. 40
3.2.3. Podstawowe parametry 42
3.2.4. Płyty kruszące 44
3.3. Kruszarki stożkowe 46
3.4. Kruszarki udarowe 48
3.5. Kruszarki walcowe 52
3.6. Aplikacja kruszarek zainstalowanych w łyżkach koparek 54
3.7. Parametry eksploatacyjne kruszarek 56
3.8. Problem trwałość kruszarek 56
3.9. Porównanie kruszarek 57
4. Ogólna charakterystyka maszyn do rozdrabniania 60
4.1. Mobilność 60
4.2. Napęd 63
4.3. Konstrukcja 66
4.4. Urządzenia współpracujące. 68
4.4.1. Przesiewacze 68
4.4.1.1. Sita. 68
4.4.1.2. Typy przesiewaczy 70
4.4.1.3. Przesiewacze specjalne 72
4.4.2. Płuczki 73
4.4.2.1. Płuczka bębnowa. 73
4.4.2.2. Płuczka korytowe 74
4.4.2.3. Płuczka mieczowa 75
4.4.2.4. Urządzenie przesiewająco płuczące 75
4.4.3. Odwadniacze 76
4.4.4. Podajniki 77
4.4.5. Przenośniki. 78
4.4.6. Urządzenia do rozbijania, młoty hydrauliczne. 80
5. Przykłady zastosowań maszyn w praktyce, linie technologiczne 81
5.1. Wstęp 81
5.1.1. Podstawowe procesy przeróbcze 81
5.1.2. Pomocnicze procesy przeróbcze 81
5.1.3. Podział zakładów w zależności od stosowanej technologii 81
5.1.4. Schemat technologiczny zakładu 82
5.2. Organizacja zakładów do produkcji i uszlachetniania kruszyw 82
5.3. Przykłady zakładów 83
6. Automatyzacja pracy kruszarek 90
7. Ogólne zasady bezpiecznej pracy maszynami do produkcji kruszyw 92
Podsumowanie 94
Literatura 95

Autor

, ,

ISBN

978-83-8156-379-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MASZYNOWE PROCESY ROZDRABNIANIA W PRODUKCJI KRUSZYW”