MENTORING ZŁOTE ZASADY

49.00

Na stanie

Nazwa mentoring 14

 

Słowo mentoring 20

Osobiste doświadczenie mentora 24

 • Postawa mentora 25
 • Bezpieczeństwo i lęk 27
 • Cztery reakcje na lęk 29
 • Odpowiedzialność mentora i mentee 31

Mentoring, czyli trening kompetencji 34

 • Wiedza i sukcesja 35
 • Transfer wiedzy i doświadczenia 36
 • Opór wobec sukcesji 37
 • Formalizm versus kultura organizacyjna 39
 • Wiedza 41
 • Umiejętności 42
 • Kompetencje 43
 • Zasoby 44
 • Zasoby materialne i psychologiczne 46
 • Mentoring jako trening 47
 • Wynik 48

Coaching a mentoring 50

 • Podobne, lecz różne procesy 51
 • Mentoring jako podejście modelowe 53
 • Przykład sportowy 55
 • Przykład biznesowy 56
 • Wybór: mentoring czy coaching 57
 • Coaching jako kontynuacja mentoringu 60
 • Podejście funkcjonalne 61
 • Od wniosków do wyniku 63
 • Superwizja 64
 • Zadania realizowane w superwizji 65

Mentoring oraz inne metody 68

 • Mentoring a terapia 70
 • Coaching – mentoring, krótka definicja 72
 • Tutoring 73

Matryca edukacyjna 76

 • Wprowadzenie 77
 • Swoboda oddziaływań 79
 • Dyrektywność 80
 • Gotowe rozwiązania 81
 • Rozwiązania kreatywne 82
 • Osie matrycy 83
 • Nauka (uczenie, nauczanie) 84
 • Mentoring 85
 • Doradztwo 86
 • Coaching partnerski 87
 • Wnioski z matrycy edukacyjnej 88

Mentoring, czyli wzrost kompetencji 90

 • Mentor jako trener 91
 • Mentee jako zawodnik 92
 • Organizacja jako boisko 93
 • Mentoring jako trening 94

Relacja mistrz – uczeń 98

 • Mistrz jako wzór 99
 • Dyrektywność 101
 • Przywództwo 102
 • Obszary przywództwa rozwijane w mentoringu 103
 • Inspirowanie 104
 • Kierowanie 105
 • Kompetencje psychologiczne 107
 • Kompetencje techniczne 109

Mentoring i odpowiedzialność 112

 • Rozdział kompetencji – podział odpowiedzialności 113
 • Przeniesienie 116
 • Przeciwprzeniesienie 118
 • Role 122
 • Opór 124
 • Sygnały oporu i przeniesienia 126
 • Radzenie sobie z oporem 129
 • Radzenie sobie z przeniesieniem 131
 • Oddanie odpowiedzialności 133
 • Wzięcie odpowiedzialności 134

Błędy w sposobie myślenia 138

 • Fałszywy obraz rzeczywistości 139
 • Efekt nowości 141
 • Paradoks hazardzisty – rytualizm 143
 • Zaprzeczanie 146
 • Potrzeba aprobaty 148
 • Efekt sztywności 150
 • Efekt filtrów społecznych 152

Przekonania 156

 • Cykl 158
 • Zmiana 160
 • Cykl odwrócony 161

Mentoring – złote zasady 164

 • Czym są zasoby? 165
 • Zasoby materialne i psychologiczne 167
 • Zgromadź zasoby 169
 • Uwzględnij realia 171
 • Skuteczność 173
 • Wynik 175
 • Efekt 176
 • Tysiąc pytań 179
 • Wpływ 181
 • Poczucie wpływu 183
 • Zastosuj sprawdzone rozwiązanie 185
 • Zadbaj o innych 186
 • Działaj teraz 187

Mentoring – model pracy 190

 • Sesje 191
 • Dzieło 194
 • Kontrakt 196
 • Struktura sesji 198
 • Układ sesji 201

Ćwiczenia własne mentee 204

 • Wprowadzenie 205
 • Rodzaje zadań 206
 • Etyka zadań 207

Cele i efekty. Model CEWWkA 210

 • Cel to nie efekt 211
 • Efekty i korzyści 212
 • Wyniki i wskaźniki 213
 • Równowaga wynik – efekt 214
 • Wskaźnik 216
 • Przekształcanie wskaźników jakościowych na ilościowe 217
 • Skuteczność 220
 • Analiza 223

Uczestnicy projektu 226

 • Potrzeby innych uczestników 227
 • Pragmatyzm 228
 • Matryca udziałowców 229
 • Rejestr udziałowców 232
 • Użyteczność 233
 • Wzajemność – ekologia 235

Komunikacja w mentoringu 240

 • Rodzaje pytań 241
 • Pytania mocne 242
 • Lejek pytań mentoringowych 243
 • Odwrócony lejek pytań 244
 • Pytania whitmore’owskie w mentoringu 245
 • GROW w mentoringu 246
 • Pytania mentoringowe na podstawie modelu GROW 249
 • Pytania graniczne 252
 • Przykłady pytań granicznych 254
 • Feedback 255
 • Reguła udzielania informacji 256
 • Ocena – opinia – opis 258
 • Komunikat “Ja” 260
 • Schemat komunikatu “Ja” 261
 • Antyprzykłady – brak asertywności 264

Planowanie w mentoringu 268

 • Podstawowe ramy projektu 269
 • Miary – SMART w mentoringu 270
 • Szybkie miary 273

Schemat mentoringu 278

 • Proces zmiany – małe kroki 279
 • Cel 281
 • Wyniki 282
 • Wskaźniki 284
 • Efekty 285
 • Miary 287
 • Inne filtry efektywności 289
 • Plany 290
 • Ćwiczenia i zadania w mentoringu 291
 • Zadania domowe 293
 • Feedback 297
 • Ocena rezultatów 299

Podsumowanie 302

 • Coaching kognitywny 303
 • Mentoring – trening dla liderów 305
 • Nowy model profesjonalisty 306
 • Mentoring iskrowy i mentor innowator 308
 • Jak wybrać mentora? 310
 • Jak wybrać szkołę mentoringu? 313
Autor

ISBN

978-83-283-5447-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MENTORING ZŁOTE ZASADY”