METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MECHANICE KONSTRUKCJI CZ. II ,

30.90

Na stanie

Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus. Część II
Autor: Vladimir Sidorov, Katarzyna Nowak, Michał Szczecina

SPIS TREŚCI
Przedmowa 5
1. ANALIZA STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI 7
1.1. Podstawy z zakresu stateczności konstrukcji 7
1.1.1. Problem utraty stateczności cienkiego pręta sprężystego poddanego ściskaniu –
problem L. Eulera 8
1.1.2. Zmiana energii pręta wygiętego 11
1.1.3. Kryterium energetyczne utraty stateczności 12
1.2. Problem stateczności konstrukcji prętowych i metoda elementów skończonych 14
1.2.1. Macierz sztywności i geometryczna macierz sztywności prętowego elementu skończonego
poddanego rozciąganiu–ściskaniu oraz zginaniu 14
1.2.2. Macierz sztywności prętowego elementu skończonego pracującego na rozciąganie–ściskanie 18
1.2.3. Macierz sztywności i geometryczna macierz sztywności elementu skończonego pręta ramy
pracującego na zginanie, ścinanie i rozciąganie–ściskanie 19
1.2.4. Warunek utraty stateczności elementu skończonego pręta 20
1.2.5. Algorytm metody elementów skończonych do obliczania stateczności konstrukcji prętowej
płaskiej 21
1.2.5.1. Dyskretyzacja matematycznego formułowania problemu 21
1.2.5.2. Uwzględnienie nachylenia prętowych elementów skończonych w modelu
obliczeniowym 22
1.2.5.3. Zapisanie wyrażenia na energię odkształcenia zespołu elementów skończonych
w ujednoliconym układzie współrzędnych 23
1.2.5.4. Sprowadzenie analizy stateczności konstrukcji do rozwiązywania uogólnionego
problemu wartości własnej 24
2. EFEKTY DYNAMICZNE W OBLICZENIACH KONSTRUKCJI 27
2.1. Drgania wymuszone konstrukcji 27
2.1.1. Zapisanie równania ruchu konstrukcji na podstawie zasady d’Alemberta 27
2.1.2. Zapisanie równania ruchu konstrukcji na podstawie zasady Hamiltona 28
2.1.3. Równanie ruchu konstrukcji w algorytmie metody elementów skończonych 29
2.1.3.1. Macierz mas prętowego elementu skończonego 29
2.1.3.2. Macierz tłumienia prętowego elementu skończonego 32
2.1.3.3. Sformułowanie równania ruchu modelu obliczeniowego MES 33
2.1.4. Numeryczne rozwiązanie układu równań równowagi modelu obliczeniowego w ruchu 35
2.1.4.1. Jawny schemat rozwiązania równania ruchu. Metoda różnic centralnych 35
2.1.4.2. Niejawny schemat rozwiązania równania ruchu. Metoda Newmarka 37
2.2. Drgania swobodne konstrukcji 39
2.2.1. Opis problemu drgań swobodnych 39
2.2.2. Drgania wymuszone i rezonans 42
2.2.3. Wyznaczanie parametrów drgań własnych konstrukcji metodą elementów skończonych 46
3. NUMERYCZNA ANALIZA STATECZNOŚCI SŁUPA PROSTOLINIOWEGO 48
3.1. Ogólny algorytm metody elementów skończonych 48
3.2. Obliczenia w programie Mathcad 53
3.3. Obliczenia w programie SIMULIA Abaqus 61
3.3.1. Definiowanie parametrów geometrycznych słupa 61
3.3.2. Definiowanie materiału elementów ramy 63
4 Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Przykłady zastosowań w programie SIMULIA Abaqus
3.3.3. Definiowanie przekroju poprzecznego słupa 63
3.3.4. Przypisywanie przekrojów i orientacji układów 65
3.3.5. Montaż modelu słupa i definiowanie warunków brzegowych 65
3.3.6. Siatkowanie modelu 66
3.3.7. Definicja kroków obliczeniowych i obciążeń 66
3.3.8. Definicja zadania obliczeniowego i uruchomienie obliczeń 68
3.3.9. Przegląd wyników obliczeń 68
4. PRZYKŁADY W PROGRAMIE SIMULIA ABAQUS 71
4.1. Stateczność ramy przestrzennej 71
4.1.1. Definiowanie parametrów geometrycznych ramy 72
4.1.2. Definiowanie właściwości materiału 76
4.1.3. Definiowanie geometrii przekroju poprzecznego pręta 76
4.1.4. Przypisanie przekroju i orientacji układu współrzędnych elementu prętowego 77
4.1.5. Tworzenie instancji części 80
4.1.6. Definiowanie warunków brzegowych 80
4.1.7. Siatkowanie modelu 81
4.1.8. Definiowanie kroku obliczeniowego i obciążenia 81
4.1.9. Definiowanie zadania obliczeniowego 83
4.1.10. Przegląd wyników obliczeń 83
4.2. Drgania wymuszone belki stalowej 84
4.2.1. Definiowanie parametrów geometrycznych belki 85
4.2.2. Definiowanie materiału elementów belki 86
4.2.3. Definiowanie przekroju poprzecznego belki 86
4.2.4. Przypisywanie przekrojów i orientacji układów 86
4.2.5. Montaż modelu belki i definiowanie warunków brzegowych 87
4.2.6. Siatkowanie modelu 87
4.2.7. Definicja kroków obliczeniowych i obciążeń, wybór rezultatów obliczeń 87
4.2.8. Definicja zadania obliczeniowego i uruchomienie obliczeń 93
4.2.9. Przegląd wyników obliczeń 93
4.3. Drgania tłumione belki stalowej 97
4.3.1. Definiowanie modelu MES belki – faza początkowa 97
4.3.2. Kroki obliczeniowe, obciążenia i wybór rezultatów obliczeń 99
4.3.3. Obliczenia i przegląd wyników 101
Literatura 103

Autor

ISBN

978-83-66678-22-4

Liczba stron

,

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MECHANICE KONSTRUKCJI CZ. II”