Promocja!

METODY ANALIZY PÓL I PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI

METODY ANALIZY PÓL I PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI

Spis treści

84.00 4.50

Na stanie

METODY ANALIZY PÓL I PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI

Spis treści

Przedmowa

1. Metody analityczne obliczania propagacji
fal elektromagnetycznych
1.1. Równania Maxwella
1.1.1. Różniczkowa postać równań Maxwella
1.1.2. Całkowa postać równań Maxwella
1.1.3. Warunki brzegowe i początkowe
1.2. Wektorowe i skalarne równanie falowe
1.2.1. Wektorowe równanie falowe dla pól E i H
1.2.2. Potencjały
1.3. Rozwiązanie równania falowego
1.4. Długość skuteczna anteny – transmisja ultraszerokopasmowa
1.5. Aktywne linie transmisyjne
1.6. Metoda rozdzielenia zmiennych
1.6.1. Wprowadzenie
1.6.2. Algorytm metody rozdzielenia zmiennych
1.6.3. Wykorzystanie metody rozdzielenia zmiennych do obliczenia rozkładu potencjału w falowodzie
1.6.3.1. Przedstawienie problemu
1.6.3.2. Zastosowanie metody superpozycji
1.6.3.3. Rozdzielenie zmiennych
1.6.3.4. Rozwiązanie równania ogólnego
1.6.3.5. Wyznaczenie rozwiązania szczególnego
1.6.4. Wykorzystanie metody rozdzielenia zmiennych do obliczenia potencjału w przestrzeni półnieskończonej
1.6.4.1. Przedstawienie problemu
1.6.4.2. Rozwiązania równania ogólnego
1.6.4.3. Wyznaczenie rozwiązania
1.6.5. Propagacja fali w wolnej przestrzeni
1.6.6. Rozdzielenie zmiennych w cylindrycznym układzie współrzędnych
1.6.7. Przykład rozwiązania równania falowego dla współrzędnych cylindrycznych
1.6.7.1. Przedstawienie problemu
1.6.7.2. Rozdzielenie zmiennych i warunki brzegowe
1.6.7.3. Wyznaczenie rozwiązania dla pola rozproszonego
1.6.7.4. Wyznaczenie pola elektrycznego całkowitego
1.6.7.5. Pole magnetyczne na zewnątrz walca
1.6.7.6. Obliczenie gęstości prądu na powierzchni walca
1.7. Skuteczna powierzchnia odbicia
Bibliografia

2. Metoda różnicowa analizy pola elektromagnetycznego
2.1. Podstawowe informacje o różnicach skończonych
2.2. Dokładność i błąd metody
2.3. Stabilność metody różnicowej
2.4. Algorytm FDTD
2.4.1. Aproksymacja pochodnych w równaniach różniczkowych Maxwella
2.4.2. Aproksymacja równań całkowych Maxwella
2.4.3. Pełny zestaw równań opisujących algorytm FDTD
2.5. Absorpcyjne warunki brzegowe
2.5.1. Metoda miękkiego ucinania siatki
2.5.2. Warstwa doskonale dopasowana
2.5.3. Algorytm FDTD w warstwie doskonale dopasowanej
2.6. Przykłady obliczeniowe
I 2.6.1. Implementacja warstwy PML
2.6.2. Implementacja miękkiego ucięcia siatki
2.6.3. Przykłady źródeł pobudzających
2.6.4. Ocena jakości absorpcyjnych warunków brzegowych
2.6.5. Wykorzystanie algorytmu FDTD do analizy rozpraszania fali płaskiej na nieskończenie długich obiektach
Bibliografia

B. Metody asymptotyczne
3.1. Optyka geometryczna
3.1.1. Optyka promieni – zasada Fermata – powierzchnia eikonału
3.1.2. Związki między amplitudami pola elektrycznego
3.1.3. Polaryzacja i faza pola elektromagnetycznego – podstawowe właściwości pola optyki geometrycznej
3.1.4. Źródła pola optyki geometrycznej
3.1.4.1. Elektryczne i magnetyczne źródła liniowe
3.1.4.2. Dipol Hertza
3.1.4.3. Anteny tubowe
3.1.4.4. Dipol odcinkowo sinusoidalny
3.2. Pole odbite optyki geometrycznej
3.2.1. Przykłady obliczania pól odbitych
3.2.1.1. Odbicie fali płaskiej od kuli – przypadek 3D
3.2.1.2. Odbicie fali płaskiej od klina z krawędzią prostą -przypadek 2D
3.2.1.3. Odbicie fali płaskiej od walca doskonale przewodzącego – przypadek 2D
3.3. Dyfrakcja
3.3.1. Fala padająca prostopadle na klin z krawędzią prostą -przypadek 2D
3.3.2. Fala padająca prostopadle na klin z krawędzią prostą -przypadek 3D
3.4. Algorytmy śledzenia promieni
Bibliografia

Dodatek Dl: Własności funkcji Bessela
Dodatek D2: Algorytm i kod PML
Dodatek D3: Algorytm metody FDTD

Autor

ISBN

978-83-7775-163-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „METODY ANALIZY PÓL I PROPAGACJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ELEKTRONICE I TELEKOMUNIKACJI”