MIASTA I MIESZCZAŃSTWO W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ DO POŁOWY XIX W.

Recenzowana praca stanowi zbiór referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji, która pod tym tytułem obradowała w Toruniu w 2002 r. Jej zasadniczym celem było podsumowanie…

31.40

Na stanie

„Recenzowana praca stanowi zbiór referatów wygłoszonych na międzynarodowej konferencji, która pod tym tytułem obradowała w Toruniu w 2002 r. Jej zasadniczym celem było podsumowanie dotychczasowego stanu badań nad dziejami miast tego regionu, zarówno w aspektach ogólnych i metodologicznych, jak też problemów szczegółowych. Udział w konferencji historyków litewskich, białoruskich i ukraińskich umożliwił ponadto konfrontację różnych tendencji i kierunków w badaniach nad miastami regionu. Należy podkreślić w tym miejscu, że była to pierwsza od lat próba tak szerokiego (terytorialnie i chronologicznie) spojrzenia na tę istotną problematykę”.

Fragment recenzji prof. dra hab. Jarosława Porazinskiego

„Zjawisko społeczne i kulturowe, jakim były miasta w naszej części Europy na przestrzeni dziejowej, wymaga wypracowania swoistej metodologii badawczej, obserwacji przemian funkcji miast w czasie i przestrzeni. Prezentowany tom zaciera podziały dziejów miast, do jakich nawykliśmy, a przedstawia je w sposób ciągły, bo dopiero wówczas możliwe jest dostrzeżenie pewnych prawidłowości i sformułowanie bliskich prawdzie uogólnień”.

Fragment recenzji prof. dra hab. Jana Tęgowskiego

Autor

ISBN

978-83-7322-754-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MIASTA I MIESZCZAŃSTWO W EUROPIE ŚRODKOWOWSCHODNIEJ DO POŁOWY XIX W.”