MIĘDZYNARODOWE RYNKI ENERGII ,

58.30

Na stanie

Spis treści
WPROWADZENIE 5
1. ENERGIA W GOSPODARCE 9
1.1. Energia i praca – interpretacja i pomiar 9
1.2. Energia w badaniach ekonomicznych 13
1.3. System energetyczny 22
1.4. Zmiany w produkcji i zużyciu energii 30
1.5. Polityka energetyczna i regulacje rynków energii 37
2. ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE RYNKÓW ENERGII 45
2.1. Uwarunkowania popytowe i podażowe 45
2.2. Ceny hurtowe i detaliczne energii 52
2.3. Struktura rynków energii 56
2.4. Terminowe rynki energii 65
3. RYNKI SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 71
3.1. Surowce energetyczne w handlu międzynarodowym. 71
3.2. Surowce energetyczne w aspekcie techniczno-ekonomicznym 74
3.3. Zmiany w produkcji i handlu międzynarodowym 76
3.3.1. Węgiel 76
3.3.2. Ropa naftowa i paliwa ropopochodne. 85
3.3.3. Gaz ziemny 93
3.3.4. Surowce dla energetyki jądrowej 99
3.3.5. Surowce dla energetyki odnawialnej 104
4. POWIĄZANIA CENOWE SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH 107
4.1. Kształtowanie cen wybranych surowców energetycznych. 107
4.2. Cykliczne i sezonowe zachowanie cen surowców energetycznych 124
4.3. Integracja rynków surowców energetycznych 133
4.3.1. Integracja rynków poszczególnych surowców energetycznych 135
4.3.2. Integracja rynków różnych surowców energetycznych 139
4 Spis treści
5. MIĘDZYNARODOWY RYNEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ 149
5.1. Tendencje zmian w produkcji i zużyciu energii elektrycznej. 149
5.2. Rynki energii elektrycznej 155
5.3. Międzynarodowy handel energią elektryczną 162
5.4. Ceny energii elektrycznej w krajach Unii Europejskiej 170
5.4.1. Detaliczne ceny energii elektrycznej 173
5.4.2. Giełdowe ceny energii elektrycznej 178
5.5. Integracja cenowa rynków energii elektrycznej 185
5.5.1. Integracja cenowa rynków detalicznych 186
5.5.2. Integracja cenowa rynków giełdowych 188
5.5.3. Integracja cenowa rynków detalicznych i giełdowych 198
Podsumowanie 203
Literatura 207

Autor

ISBN

978-83-7365-570-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MIĘDZYNARODOWE RYNKI ENERGII”