MODELOWANIE DEFORMACJI POWIERZCHNI TERENU WSKUTEK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI

MODELOWANIE DEFORMACJI POWIERZCHNI TEREN U WKUTEK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ W ASPEKCIE BUDOWNICTWA NA TERENACH GÓRNICZYCH:
Spis treści:

38.90

Na stanie

Spis treści:

Streszczenie
Wykaz ważniejszych oznaczeń
1. Wprowadzenie
1.1 Wpływ deformacji podłoża na uszkodzenia obiektów budowlanych
1.2 Zabezpieczenia i wzmocnienia konstrukcji budowlanych na terenach górniczych
1.3 Modelowanie uszkodzeń obiektów budowlanych z wykorzystaniem MES i hipotez wytężeniowych
2. Zagadnienia wstępne związane z celem i zakresem pracy
2.1 Cel i zakres pracy, teza
2.2 Przegląd omawianych zagadnień w świetle przedmiotowej literatury
3. Określenie modelu funkcji obniżeń według opracowanych zależności teoretyczno-empirycznych
4. Funkcja obniżeń w przypadku pojedynczego pola eksploatacyjnego
4.1. Analiza wartości funkcji obniżeń w zagadnieniu dwuwymiarowym
4.2. Analiza wartości funkcji obniżeń w zagadnieniu przestrzennym dla pojedynczej parceli eksploatacyjnej
5. Analiza empiryczna wartości wynikających ze statystycznej funkcji ERF
6. Wskaźniki deformacji w zagadnieniu dotyczącym nieskończonej półpłaszczyzny
6.1. Wzory określające wskaźniki deformacji w przypadku nieskończonej półpłaszczyzny bez uwzględnienia asymetryzacji
6.2. Uwzględnienie asymetryzacji w przypadku nieskończonej półpłaszczyzny
6.3. Uwzględnienie asymetryzacji oraz wypiętrzeń na obrzeżach niecki obniżeniowej w przypadku nieskończonej półpłaszczyzny
7. Funkcja obniżeń w zagadnieniu przestrzennym w przypadku szeregu pól ścianowych
8. Podsumowanie

Załączniki
1. Przykład obliczania obniżeń punktu przyjętego w początku układu współrzędnych według różnych algorytmów wynikających z teorii W. Budryka-S. Knothego
2. Przykład obliczania obniżenia powierzchni terenu przy zastosowaniu proponowanych funkcji według procedur opracowanych w środowisku Mathcad
3. Porównanie wartości funkcji obniżeń według algorytmów opracowanych w środowisku Mathcad wraz z zestawieniem wzorów określających wskaźniki deformacji
4. Wyznaczanie odnośnych parametrów eksploatacyjnych modelu w przypadku niecki pełnej i nieskończonej półpłaszczyzny przy zastosowaniu procedur środowiska Mathcad
5. Możliwości modelowania przemieszczeń pionowych w przypadku eksploatacji pokładów nachylonych
6. Zestawienie wzorów i algorytmów dotyczących obliczeń z funkcją statystyczną ERF
7. Modelowanie przemieszczeń pionowych w przypadku przekroju pionowego niecki zupełnej z uwzględnieniem wypiętrzeń na obrzeżach niecki i asymetryzacji względem usytuowania krawędzi frontu eksploatacyjnego
8. Możliwości modelowania uszkodzeń obiektu budowlanego w zakresie liniowo sprężystym na podłożu ulegającym deformacjom
Bibliografia cytowana i uzupełniająca
Abstract

Autor

ISBN

978-83-7193-563-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MODELOWANIE DEFORMACJI POWIERZCHNI TERENU WSKUTEK PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI”