MOŻLIWOŚCI I HORYZONTY EKOINNOWACYJNOŚCI WYZWANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ

77.00

Na stanie

MOŻLIWOŚCI I HORYZONTY EKOINNOWACYJNOŚCI
Wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej

Redakcja naukowa
Dariusz Całus, Maciej Sołtysik, Artur Michalski

Oddajemy do rąk Czytelników już siódmą monografię z cyklu możliwości i horyzonty ekoinnowacyjności zatytułowaną Wyzwania transformacji energetycznej i klimatycznej. W naszej monografii zadbaliśmy o to, aby jak zawsze zaprezentować prace autorstwa osób o doświadczeniu z różnych dziedzin nauki. Dzięki temu przedstawiono szerokie spektrum tematyczne w ujęciu zarówno naukowców, praktyków jak i przedstawicieli świata biznesu. Autorzy w swoich rozdziałach poruszają takie zagadnienia jak na przykład systemy wsparcia w kontekście transformacji energetycznej, rola systemów handlu uprawnieniami do emisji, magazynowanie energii słonecznej, przyszłość samochodów elektrycznych oraz utylizacja odpadów i produktów ubocznych w rolnictwie. Monografię jak zawsze dedykujemy inżynierom i pracownikom naukowym zajmującym się energetyką, odnawialnymi źródłami energii i innowacyjnymi rozwiązaniami. Jest to także zbiór publikacji przeznaczonych dla wszystkich czytelników zaangażowanych w rozwój energetyki przyjaznej naturalnemu środowisku człowieka.

Spis treści

Przedmowa  5
Rozdział 1: Energetyka odnawialna 7
1.1. Charakterystyka funkcjonowania wybranych systemów wsparcia na przykładzie
zachowania instrumentów PMOZE_A i PMEF_F w kontekście transformacji
energetycznej (Maciej Sołtysik, Radomir Rogus)  9
1.2. Rola systemów handlu uprawnieniami do emisji w kontekście polityki klimatycznej
i transformacji niskoemisyjnej (Eugeniusz Smol 29
1.3. Charakterystyka rynku EU ETS – ocena wpływu wybranych determinant na notowania
cen (Maciej Sołtysik, Robert Pieczarko 57
1.4. Perspektywa i wpływ ekoinnowacyjnych działań środowiskowych na rozwój
społeczności lokalnych (Katarzyna Nieszporek, Małgorzata Grodzińska-Jurczak,
Katarzyna Potyrała, Maciej Sołtysik 83
1.5. Distributed energy structures – influence of energy storages on power system
(Joanna Wróbel, Michal Vargoncik 107
1.6. Zielony wodór – napęd zielonej rewolucji (Ewelina Szymczykiewicz 123
1.7. Pożary instalacji fotowoltaicznych (Ewelina Szymczykiewicz 137
Rozdział 2: Nowoczesne technologie 151
2.1. Blachy elektrotechniczne – wybrane zagadnieni (Krzysztof Chwastek)  153
2.2. Dynamika drgań wirników z magnesami trwałymi wysokoobrotowych maszyn
elektrycznych i problem wyznaczenia ich długości granicznej
(Oleksandr Makarchuk 169
2.3. Elementy transformacji cyfrowej a dekarbonizacja działalności operacyjnej
przedsiębiorstwa (Joanna Wróbel, Maciej Konieczka) 187
2.4. Samochody elektryczne – przyszłość z coraz większym zasięgiem (Konrad Sęk,
Patryk Gałuszkiewicz)  205
2.5. Modular powertrain configurations based on conventional brushless DC motors
for electric vehicles (Ihor Shchur, Valentyn Turkovskyi 221
2.6. Implementacja regulatora PID w cyfrowych układach regulacji (Volodymyr Moroz,
Anastasia Vakarchuk)  257

Rozdział 3: Ekorozwój 271
3.1. Wrażliwość sektora energetycznego na zmiany klimatu, adaptacja sektora
(Piotr Zacharski, Michał Chędożko) . 273
3.2. Mechaniczne aspekty w samochodach elektrycznych oraz ich wpływ na ekologię
(Konrad Sęk, Patryk Gałuszkiewicz) 285
3.3. Magazynowanie energii słonecznej. Nieorganiczna fotosynteza o niskiej entropii
(Fedir Ivashchyshyn) . 299
3.4. Utylizacja odpadów i produktów ubocznych rolnictwa poprzez wytwarzanie
materiałów węglowych dla uzdatniania wody i energetyki (Ihor Bordun) . 319
3.5. Technologia Pływającej fotowoltaiki słonecznej (Ewelina Szymczykiewicz,
Dariusz Całus, Zinovij Kohut) . 337
3.6. Samochody spalinowe oraz elektryczne – stan i perspektywa w Polsce i Europie
(Jan Oberzig, Marcin Gonera, Ewelina Szymczykiewicz) 351

 


			
Autor

ISBN

978-83-67033-28-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „MOŻLIWOŚCI I HORYZONTY EKOINNOWACYJNOŚCI WYZWANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ”