NOSQL PRZYJAZNY PRZEWODNIK

62.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze (15)

Przedmowa (17)

Wprowadzenie (19)

 • Kto powinien przeczytać tę książkę? (20)
 • Cel tej książki (21)
 • Jak czytać tę książkę (22)
 • Jak zorganizowana jest ta książka (22)
  • Część I: „Wprowadzenie” (22)
  • Część II: „Bazy klucz-wartość” (22)
  • Część III: „Bazy dokumentów” (23)
  • Część IV: „Bazy rodziny kolumn” (23)
  • Część V: „Bazy grafowe” (23)
  • Część VI: „Wybór bazy danych dla Twojej aplikacji” (24)
  • Dodatki (24)

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE (25)

Rozdział 1. Różne bazy do różnych zastosowań (27)

 • Projekt bazy relacyjnej (28)
  • Aplikacja e-commerce (28)
 • Wczesne systemy zarządzania bazami danych (29)
  • Systemy oparte na plikach płaskich (29)
  • Systemy z hierarchicznym modelem danych (33)
  • Systemy z sieciowym modelem danych (35)
  • Podsumowanie wczesnych systemów baz danych (37)
 • Rewolucja baz relacyjnych (38)
  • Relacyjne systemy zarządzania danymi (39)
 • Przyczyny powstania baz NoSQL (45)
  • Skalowalność (46)
  • Koszt (47)
  • Elastyczność (47)
  • Dostępność (48)
 • Podsumowanie (48)
 • Studium przypadku (50)
 • Pytania kontrolne (50)
 • Odniesienia (51)
 • Bibliografia (51)

Rozdział 2. Różnorodność baz NoSQL (53)

 • Zarządzanie danymi w bazach rozproszonych (54)
  • Przechowywanie danych w sposób trwały (55)
  • Utrzymanie spójności danych (56)
  • Zapewnienie dostępności danych (57)
  • Zrównoważenie czasów reakcji, spójności i trwałości (60)
  • Spójność, dostępność i partycjonowanie: teoria CAP (62)
 • ACID i BASE (64)
  • ACID: atomowość, spójność, izolacja, trwałość (64)
  • BASE: zasadnicza dostępność, miękki stan, ostateczna spójność (65)
  • Rodzaje ostatecznej spójności (66)
 • Cztery typy baz NoSQL (68)
  • Bazy par klucz-wartość (68)
  • Bazy dokumentów (73)
  • Bazy rodziny kolumn (75)
  • Bazy grafowe (77)
 • Podsumowanie (79)
 • Pytania kontrolne (80)
 • Odniesienia (81)
 • Bibliografia (81)

CZĘŚĆ II. BAZY KLUCZ-WARTOŚĆ (83)

Rozdział 3. Wprowadzenie do baz klucz-wartość (85)

 • Od tablic do baz klucz-wartość (86)
  • Tablice: baza klucz-wartość z kółkami treningowymi (86)
  • Tablice asocjacyjne: zdjęcie kółek treningowych (87)
  • Pamięć podręczna: dodanie do roweru biegów (88)
  • Bazy klucz-wartość w pamięci i na dysku: od rowerów do pojazdów zmotoryzowanych (91)
 • Podstawowe funkcjonalności baz klucz-wartość (92)
  • Prostota: komu w ogóle potrzebne są skomplikowane modele danych? (93)
  • Szybkość: nie ma czegoś takiego jak „za szybko” (94)
  • Skalowalność: nadążaj za wyścigiem (95)
 • Klucze: więcej niż tylko nic nieznaczące identyfikatory (101)
  • Jak konstruować klucze (101)
  • Używanie kluczy do odnajdywania wartości (102)
 • Wartości: przechowywanie prawie dowolnych danych (106)
  • Wartości nie wymagają silnego typowania (106)
  • Ograniczenia w wyszukiwaniu wartości (107)
 • Podsumowanie (108)
 • Pytania kontrolne (109)
 • Odniesienia (109)
 • Bibliografia (110)

Rozdział 4. Terminologia baz klucz-wartość (111)

 • Terminy związane z modelowaniem danych w bazach klucz-wartość (112)
  • Klucz (114)
  • Wartość (116)
  • Przestrzeń nazw (117)
  • Partycja (118)
  • Klucz partycjonowania (120)
  • Brak schematu (121)
 • Terminy związane z architekturą baz klucz-wartość (122)
  • Klaster (122)
  • Pierścień (124)
  • Replikacja (124)
 • Terminy związane z implementacją baz klucz-wartość (126)
  • Funkcje haszujące (126)
  • Kolizja (127)
  • Kompresja (128)
 • Podsumowanie (129)
 • Pytania kontrolne (129)
 • Odniesienia (130)

Rozdział 5. Projektowanie baz klucz-wartość (131)

 • Projektowanie kluczy i partycjonowanie (132)
  • Klucze powinny posiadać konwencję nazewniczą (132)
  • Dobrze zaprojektowane klucze wymagają mniej kodu (133)
  • Praca z zakresami wartości (134)
  • Klucze muszą brać pod uwagę ograniczenia (135)
  • Wykorzystanie kluczy do partycjonowania (136)
 • Projektowanie struktury wartości (137)
  • Typy posiadające strukturę pomagają skrócić czas oczekiwania (138)
  • Duże wartości mogą prowadzić do mało wydajnych operacji odczytu i zapisu (140)
 • Ograniczenia baz klucz-wartość (142)
  • Pobieranie wartości wyłącznie za pomocą klucza (143)
  • Bazy klucz-wartość nie wspierają przeszukiwania zakresów (144)
  • Brak standardowego języka zapytań podobnego do SQL dla baz relacyjnych (144)
 • Wzorce projektowe dla baz klucz-wartość (145)
  • Klucze z ograniczonym czasem życia (145)
  • Emulowanie tabel (147)
  • Agregacje (148)
  • Agregacje atomowe (150)
  • Indeksy (151)
 • Podsumowanie (153)
 • Studium przypadku: bazy klucz-wartość dla konfiguracji aplikacji mobilnej (153)
 • Pytania kontrolne (156)
 • Odniesienia (156)

CZĘŚĆ III. BAZY DOKUMENTÓW (157)

Rozdział 6. Wprowadzenie do baz dokumentów (159)

 • Czym jest dokument? (160)
  • Dokumenty nie są wcale takie proste (160)
  • Dokumenty a pary klucz-wartość (163)
  • Zarządzanie wieloma dokumentami w kolekcji (164)
 • Unikaj jawnego definiowania schematu (172)
 • Podstawowe operacje na bazach dokumentów (173)
  • Wstawianie dokumentów do kolekcji (175)
  • Usuwanie dokumentów z kolekcji (176)
  • Aktualizacja dokumentów w kolekcji (177)
  • Pobieranie dokumentów z kolekcji (178)
 • Podsumowanie (180)
 • Pytania kontrolne (180)
 • Odniesienia (181)

Rozdział 7. Terminologia baz dokumentów (183)

 • Terminy dotyczące dokumentów i kolekcji (184)
  • Dokument (184)
  • Kolekcja (186)
  • Dokument osadzony (187)
  • Brak schematu (188)
  • Schemat polimorficzny (190)
 • Typy partycji (191)
  • Partycjonowanie pionowe (192)
  • Partycjonowanie poziome, czyli sharding (194)
 • Modelowanie danych i przetwarzanie zapytań (198)
  • Normalizacja (198)
  • Denormalizacja (200)
  • Procesor zapytań (200)
 • Podsumowanie (201)
 • Pytania kontrolne (201)
 • Odniesienia (201)

Rozdział 8. Projektowanie baz dokumentów (203)

 • Normalizacja, denormalizacja i poszukiwanie równowagi (204)
  • Relacja jeden-do-wielu (206)
  • Relacja wiele-do-wielu (206)
  • Potrzeba złączeń (206)
  • Wykonywanie złączeń: podnoszenie ciężarów dla baz relacyjnych (208)
  • Co zrobiłby projektant bazy dokumentów? (210)
 • Planowanie z uwzględnieniem dokumentów zmiennych (215)
  • Unikanie przenoszenia dużych dokumentów (218)
 • Strefa Złotowłosej w indeksach (218)
  • Aplikacje zorientowane na odczyt (218)
  • Aplikacje zorientowane na zapis (219)
 • Modelowanie powszechnych relacji (221)
  • Relacja jeden-do-wielu w bazach dokumentów (221)
  • Relacja wiele-do-wielu w bazach dokumentów (222)
  • Modelowanie hierarchii w bazach dokumentów (223)
 • Podsumowanie (225)
 • Studium przypadku: manifesty użytkowników (226)
  • Osadzać czy nie? (227)
  • Wybór indeksów (228)
  • Osobne kolekcje dla typów? (228)
 • Pytania kontrolne (229)
 • Odniesienia (229)

CZĘŚĆ IV. BAZY RODZINY KOLUMN (231)

Rozdział 9. Wprowadzenie do baz rodziny kolumn (233)

 • Na początku było Google BigTable (234)
  • Wykorzystanie dynamicznej kontroli nad kolumnami (236)
  • Indeksowanie po rekordzie, nazwie kolumny i stemplu czasowym (236)
  • Kontrolowanie lokalizacji danych (237)
  • Odczyt i zapis wierszy atomowych (237)
  • Utrzymywanie posortowanych wierszy (238)
 • Podobieństwa i różnice między bazami rodziny kolumn a bazami klucz-wartość i bazami dokumentów (240)
  • Cechy baz rodziny kolumn (240)
  • Podobieństwa i różnice między bazami rodziny kolumn i bazami dokumentów (241)
  • Bazy rodziny kolumn kontra bazy relacyjne (242)
 • Architektura baz rodziny kolumn (245)
  • Architektura HBase: różnorodność węzłów (245)
  • Architektura Cassandry: peer-to-peer (247)
  • Rozgłaszanie: protokół plotki (248)
  • Termodynamika i bazy rozproszone: po co nam antyentropia (250)
  • Przechowaj to dla mnie: przekazanie ze wskazaniem (251)
 • Kiedy korzystać z baz rodziny kolumn (252)
 • Podsumowanie (254)
 • Pytania kontrolne (254)
 • Odniesienia (255)

Rozdział 10. Terminologia baz rodziny kolumn (257)

 • Podstawowe komponenty baz rodziny kolumn (258)
  • Przestrzeń kluczy (258)
  • Klucz wiersza (258)
  • Kolumna (259)
  • Rodziny kolumn (260)
 • Struktury i procesy: implementacja baz rodziny kolumn (261)
  • Wewnętrzne struktury i parametry konfiguracyjne baz rodziny kolumn (261)
  • Starzy znajomi: klastry i partycje (262)
  • Rzut oka pod maskę: inne komponenty baz rodziny kolumn (264)
 • Procesy i protokoły (268)
  • Replikacja (268)
  • Antyentropia (268)
  • Protokół plotki (269)
  • Przekazanie ze wskazaniem (270)
 • Podsumowanie (271)
 • Pytania kontrolne (271)
 • Odniesienia (272)

Rozdział 11. Projektowanie baz rodziny kolumn (273)

 • Wskazówki dotyczące projektowania tabel (275)
  • Denormalizuj, zamiast łączyć (276)
  • Wykorzystuj kolumny bez wartości (276)
  • Używaj zarówno nazwy kolumny, jak i wartości kolumn do przechowywania danych (277)
  • Modeluj encje za pomocą pojedynczego wiersza (278)
  • Unikaj punktów zapalnych w kluczach wierszy (279)
  • Utrzymuj odpowiednią liczbę wersji wartości kolumn (280)
  • Unikaj rozbudowanych struktur danych w wartościach kolumn (281)
 • Wskazówki dotyczące indeksowania (282)
  • Kiedy korzystać z indeksów pomocniczych zarządzanych przez system bazy rodziny kolumn (282)
  • Kiedy tworzyć indeksy pomocnicze i zarządzać nimi za pomocą tabeli (286)
 • Narzędzia do pracy z bazami Big Data (288)
  • Ekstrakcja, transformacja i ładowanie danych Big Data (289)
  • Analizowanie danych Big Data (290)
  • Narzędzia do monitorowania Big Data (293)
 • Podsumowanie (294)
 • Studium przypadku: analiza danych klienta (294)
  • Zrozumienie potrzeb użytkownika (295)
 • Pytania kontrolne (296)
 • Odniesienia (297)

CZĘŚĆ V. BAZY GRAFOWE (299)

Rozdział 12. Wprowadzenie do baz grafowych (301)

 • Czym jest graf? (301)
 • Modelowanie grafów i sieci (302)
  • Modelowanie lokalizacji geograficznych (303)
  • Modelowanie chorób zakaźnych (303)
  • Modelowanie encji abstrakcyjnych i konkretnych (305)
  • Modelowanie mediów społecznościowych (307)
 • Zalety baz grafowych (308)
  • Szybsze wykonywanie zapytań dzięki unikaniu złączeń (308)
  • Upraszczanie modelowania (310)
  • Wiele relacji pomiędzy encjami (310)
 • Podsumowanie (311)
 • Pytania kontrolne (311)
 • Odniesienia (312)

Rozdział 13. Terminologia baz grafowych (313)

 • Elementy grafów (314)
  • Wierzchołek (314)
  • Krawędź (315)
  • Ścieżka (317)
  • Pętla (317)
 • Operacje na grafach (318)
  • Unia grafów (318)
  • Przecięcie grafów (319)
  • Przeszukiwanie grafu (320)
 • Właściwości grafów i krawędzi (320)
  • Izomorfizm (321)
  • Rząd i rozmiar (321)
  • Stopień (322)
  • Bliskość (322)
  • Pośrednictwo (322)
 • Typy grafów (323)
  • Grafy skierowane i nieskierowane (324)
  • Sieć przepływowa (324)
  • Grafy dwudzielne (325)
  • Multigraf (325)
  • Graf ważony (326)
 • Podsumowanie (327)
 • Pytania kontrolne (327)
 • Odniesienia (327)

Rozdział 14. Projektowanie baz grafowych (329)

 • Początki projektowania grafów (329)
  • Projektowanie bazy grafowej sieci społecznościowej (331)
  • Projektowanie sterowane przez zapytania (znowu) (334)
 • Odpytywanie grafu (336)
  • Cypher: zapytania deklaratywne (336)
  • Gremlin: zapytania przez trawersowanie grafu (337)
 • Wskazówki i sztuczki przydatne w projektowaniu baz grafowych (341)
  • Użyj indeksów do poprawienia czasu pobierania danych (342)
  • Używaj krawędzi odpowiedniego rodzaju (342)
  • Podczas przeszukiwania grafu uważaj na cykle (343)
  • Weź pod uwagę skalowalność swojej bazy grafowej (344)
 • Podsumowanie (345)
 • Studium przypadku: optymalizacja tras transportowych (345)
  • Zrozumieć potrzeby użytkownika (345)
  • Projektowanie rozwiązania polegającego na analizie grafu (346)
 • Pytania kontrolne (347)
 • Odniesienia (347)

CZĘŚĆ VI. WYBÓR BAZY DANYCH DLA TWOJEJ APLIKACJI (349)

Rozdział 15. Wytyczne do wyboru bazy danych (351)

 • Wybór bazy danych NoSQL (352)
  • Przypadki użycia i kryteria wyboru baz klucz-wartość (353)
  • Przypadki użycia i kryteria wyboru baz dokumentów (354)
  • Przypadki użycia i kryteria wyboru baz rodziny kolumn (354)
  • Przypadki użycia i kryteria wyboru baz grafowych (356)
 • Używanie baz NoSQL i baz relacyjnych razem (357)
 • Podsumowanie (358)
 • Pytania kontrolne (358)
 • Odniesienia (359)

DODATKI (361)

Dodatek A. Odpowiedzi do pytań kontrolnych (363)

Dodatek B. Lista baz NoSQL (389)

Dodatek C. Słowniczek (393)

Skorowidz (401)

Autor

ISBN

978-83-283-2488-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „NOSQL PRZYJAZNY PRZEWODNIK”