NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE ZNOWELIZOWANE WARUNKI TECHNICZNE

,

99.00

Na stanie

Książka rekomendowana przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
Dział X WT zagadnienia efektywności energetycznej obejmuje:
– ochronę cieplną i oszczędność energii
– rozwiązania techniczne energoefektywne przegród budowlanych i instalacji i urządzeń cieplnych oraz instalacji wentylacyjnych
– odnawialne źródła energii (OZE)
– świadectwa i audyty energetyczne
– termomodernizacja
– systemy zarządzania energii i rozliczeń
Spis treści
Przedmowa – dr inż. Maciej Robakiewicz / 7
Rozdział 1. Wprowadzenie do zagadnień efektywności energetycznej budynków– dr inż. Arkadiusz Węglarz / 9
1.1. Zużycie energii w budownictwie – przepisy europejskie / 9
1.2. Efektywność energetyczna budynków w Polsce – definicje / 10
1.3. Zużycie energii w budynkach w Polsce – analiza standardów energetycznych istniejących budynków / 13
1.4. Perspektywy wzrostu efektywności energetycznej w budynkach / 21
Bibliografia / 24
Rozdział 2. Wymagania techniczne dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii– dr inż. Arkadiusz Węglarz / 25
2.1. Wprowadzenie .25
2.2. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące ochrony cieplnej i oszczędności energii w budynkach / 25
Bibliografia / 52
Rozdział 3. Rozwiązania techniczne elementów budynków zgodne z obowiązującymi wymaganiami – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka / 53
3.1. Kształtowanie bryły i układu budynków / 54
3.2. Szczelność obudowy zewnętrznej a zastosowany system wentylacji / 59
3.3. Termoizolacyjność przegród zewnętrznych / 67
3.4. Instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej / 83
3.5. Budynki pasywne, zeroenergetyczne, plusenergetyczne oraz budynki ekologiczne w kontekście budownictwa zrównoważonego / 92
Bibliografia / 96
Rozdział 4. Wykorzystanie OZE i kogeneracji – dr inż. Arkadiusz Węglarz / 99
4.1. Wstęp / 99
4.2. Systemy wykorzystujące energię promieniowania słonecznego / 99
4.3. Systemy wykorzystujące energię otoczenia / 113
4.4. Systemy wykorzystujące energię wiatru / 119
4.5. Systemy wykorzystujące biomasę / 120
4.6. Kogeneracja 129
Bibliografia / 138
Rozdział 5. Certyfikacja energetyczna budynków – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka / 139
5.1. Zasady funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej budynków / 139
5.2. Metodyka sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / 145
5.3. Dokument końcowy – świadectwo charakterystyki energetycznej / 173
Bibliografia / 179
Rozdział 6. Termomodernizacja budynków w Polsce – dr inż. Agnieszka Kaliszuk-Wietecka, dr inż. Arkadiusz Węglarz / 181
6.1. Wymagania Unii Europejskiej zmierzające do ograniczenia zużycia energii oraz emisji gazów / 181
6.2. Komfort użytkowania pomieszczeń / 184
6.3. Pojęcie termomodernizacji / 189
6.4. Audyt energetyczny / 190
6.5. Termomodernizacja przegród zewnętrznych / 193
6.6. Pojęcie głębokiej termomodernizacji / 197
6.7. Systemy wsparcia termomodernizacji – ocena efektów / 197
Bibliografia / 211
Rozdział 7. Energooszczędna eksploatacja budynków – dr inż. Arkadiusz Węglarz / 213
7.1. Systemy zarządzania energią w budynkach / 213
7.2. Inteligentne budynki / 222
7.3. Systemy rozliczeń kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych / 234
Bibliografia / 245
Załącznik 1. Izolacyjność termiczna przegród budowlanych – obliczenia współczynników przenikania ciepła / 247
1.1. Ściany zewnętrzne / 247
1.1.1. Przegroda jednowarstwowa / 247
1.1.2. Przegroda wielowarstwowa / 248
1.2. Ściany wewnętrzne / 251
1.3. Strop gęstożebrowy pod nieogrzewanym poddaszem / 252
1.4. Podłoga na gruncie / 253
1.5. Dach – przegroda niejednorodna / 255
1.6. Okna i drzwi zewnętrzne / 258
Załącznik 2. Obliczenia sezonowego zapotrzebowania na energię końcową do celów grzewczych dla przykładowego budynku / 259
2.1. Energia użytkowa – obliczenia według normy PN-EN 13790:2008 / 261
Załącznik 3. Audyt energetyczny budynku dla obiektu z załącznika 2 / 287
3.1. Strona tytułowa audytu energetycznego budynku / 287
3.2. Karta audytu energetycznego budynku / 288
3.3. Dokumenty i dane źródłowe wykorzystane podczas opracowywania audytu oraz wytyczne i uwagi inwestora / 291
3.4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku / 293
3.5. Ocena aktualnego stanu technicznego budynku / 298
5.1. Przegrody zewnętrzne / 298
5.2. Okna i drzwi / 299
5.3. Wentylacja / 299
5.4. Źródło ciepła / 299
5.5. Instalacja centralnego ogrzewania / 299
3.6. Wykaz rodzajów usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych wybranych na podstawie oceny stanu technicznego / 300
3.7. Określenie optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego / 300
3.8. Opis techniczny proponowanych usprawnień / 315
3.9. Załączniki do audytu / 317
Załącznik 4. Obliczenia świadectw charakterystyki energetycznej budynku (różnice między rozporządzeniem i normą 13790) / 321
4.1. Obliczenia wskaźników EU, EK i EP na potrzeby sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynków / 321
Załącznik 5. Wykorzystanie badań termowizyjnych oraz badań szczelności w budownictwie / 349
Aneks 1. Wykaz aktów prawnych / 363
Aneks 2. Wykaz Polskich Norm (PN) – zagadnienia energetyczne / 385
Skorowidz rzeczowy / 415
Autor

,

ISBN

978-83-64795-38-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „NOWOCZESNE BUDYNKI ENERGOEFEKTYWNE ZNOWELIZOWANE WARUNKI TECHNICZNE”