OBIEGI WODNE I PAROWE W KOTŁOWNIACH

W książce omówiono zasadniczo układy technologiczne kotłowni olejowych lub gazowych, choć szereg zagadnień może mieć zastosowanie także w odniesieniu do kotłowni węglowych. Układy automatycznej…

39.90

Na stanie

W książce omówiono zasadniczo układy technologiczne kotłowni olejowych lub gazowych, choć szereg zagadnień może mieć zastosowanie także w odniesieniu do kotłowni węglowych. Układy automatycznej regulacji będą jednak dotyczyć wyłącznie kotłowni na paliwo płynne.
W pierwszym rozdziale zaprezentowano klasyfikację źródeł ciepła oraz podano zasady sporządzania bilansu cieplnego kotłowni wodnej i parowej. Rozdział drugi opisuje elementy schematu ideowego kotłowni wodnych, tam gdzie to konieczne, odrębnie kotłowni nisko- i wysokoparametrowych. Podobnie w rozdziale trzecim omówiono elementy kotłowni parowych: nisko- i wysokoprężnych. Każde z omawianych zagadnień, oprócz prostych przypadków, np. doboru średnicy rurociągu, zilustrowano przykładem obliczeniowym. Dobór urządzeń w przykładach ma jedynie charakter ilustracyjny, bez jakiejkolwiek intencji oceny producentów obecnych na polskim rynku.
Poradnik reprezentuje dość wąską dziedzinę wiedzy technicznej, co jest przez autora zamierzone. Celowo pominięto w nim np. zagadnienia z dziedziny przepisów budowlanych, przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy. Podobnie zrezygnowano ze szczegółowego opisu konstrukcji urządzeń ciepłowniczych i energetycznych. Zagadnienia te są potraktowane wyczerpująco w innych pozycjach literatury, a ich włączenie pozbawiłoby poradnik jednorodnego charakteru.
Książka przeznaczona jest w głównej mierze dla projektantów źródeł ciepła. Mogą z niej korzystać także pracownicy ciepłowniczych firm eksploatacyjnych, wykonawczych, a także studenci wyższych szkół technicznych.
(fragment przedmowy)

Spis treści:

Przedmowa

1. WPROWADZENIE

1.1. Klasyfikacja źródeł ciepła

1.2. Bilans mocy cieplnej kotłowni

1.2.1. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc i ciepło do centralnego ogrzewania

1.2.2. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc i ciepło do podgrzania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

1.2.3. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc i ciepło do technologii

1.2.4. Wyznaczenie zapotrzebowania na moc i ciepło do przygotowania ciepłej wody

1.3. Wyznaczenie mocy cieplnej kotłowni wodnej

1.4. Wyznaczenie mocy cieplnej kotłowni parowej

1.5. Dobór średnic rurociągów obiegów grzewczych i technologicznych

1.6. Dobór armatury

1.7. Dobór pomp

1.8. Dobór układów pomiarowych

1.8.1 Pomiar temperatury

1.8.2. Pomiar ciśnienia

1.8.3. Pomiar strumienia objętości i objętości

1.8.4. Pomiar poziomu cieczy

1.9. Dobór układów regulacyjnych

1.9.1. Układy regulacji temperatury

1.9.2. Układy regulacji ciśnienia i różnicy ciśnień

1.9.3. Układy regulacji poziomu wody

2. OBIEGI KOTŁOWNI WODNYCH

2.1. Elementy schematu ideowego kotłowni wodnych

2.2. Kocioł i obieg kotłowy

2.2.1. Kocioł i obieg kotłowy w kotłowni niskoparametrowej

2.2.2. Kocioł i obieg kotłowy w kotłowni wysokoparametrowej

2.3. Dobór elementów zabezpieczenia kotła i obiegu kotłowego

2.3.1 Dobór elementów zabezpieczenia kotła i obiegu kotłowego w kotłowni niskoparametrowej

2.3.2 Dobór elementów zabezpieczenia kotła i obiegu kotłowego w kotłowni wysokoparametrowej

2.4. Układy podwyższania temperatury wody powrotnej

2.5. Układy regulacji temperatury zasilania w obiegach grzewczych

2.6. Wykresy regulacyjne pracy kotłowni

2.7. Układy mieszania „zimnego” i „gorącego” w kotłowniach

2.8. Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej

2.9. Układy wymiennikowe wody na potrzeby technologiczne

2.10. Układy uzupełniania wody, upustowe i stabilizacji ciśnienia

2.11. Odgazowywacz termiczny

3. OBIEGI KOTŁOWNI PAROWYCH

3.1. Elementy schematu ideowego kotłowni parowych

3.2. Kocioł i obieg kotłowy

3.2.1. Kocioł i obieg kotłowy w kotłowni niskiego ciśnienia

3.2.2. Kocioł i obieg kotłowy w kotłowni wysokiego ciśnienia

3.3. Elementy zabezpieczenia kotła

3.4. Układy wymienników para-woda

3.5. Zbiorniki skroplin i układy uzupełniania wody

3.6 Układy podgrzewania skroplin

3.7. Układy schładzania skroplin

3.8. Pompownie skroplin

3.9. Pompownie zasilające kotły

3.10. Rozprężacz odmulin i odsolin

3.11. Odgazowywacz termiczny

3.12. Zasobnik Ruthsa

3.13. Układy przygotowania ciepłej wody użytkowej

3.14. Układy redukcyjno-schładzające

3.15. Układy wykorzystania pary wtórnej

4. LITERATURA

Autor

ISBN

978-83-909273-5-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OBIEGI WODNE I PAROWE W KOTŁOWNIACH”