OBRAZOWANIE ZA POMOCĄ TOMOGRAFII OPTYCZNEJ OCT Z DETEKCJĄ FOURIER.

Obrazowanie za pomocą tomografii optycznej OCT z detekcją fourierowską to książka, która przedstawia opis teoretyczny podstaw fizycznych działania metody tomografii optycznej OCT (ang. Optical Cofierence Tomography), z uwypukleniem aspektów zwiększonej prędkości metody i rozdzielczości…

61.00

Na stanie

Książka przedstawia opis teoretyczny podstaw fizycznych działania metody tomografii optycznej OCT (ang. Optical Cofierence Tomography), z uwypukleniem aspektów zwiększonej prędkości metody i rozdzielczości obrazowania. Opisywana metoda obrazowania wykorzystuje interferencję wiązek światła częściowo spójnego do uzyskiwania obrazów przekrojów tkanki w sposób nieinwazyjny i bezdotykowy. Tworzy się dwuwymiarowe obrazy przekrojów, skanując obiekt wiązką światła i wyznaczając lokalizację punktów rozłożonych wzdłuż wiązki penetrującej na podstawie analizy światła powracającego z obiektu do układu pomiarowego. Opisane są tu również podstawy fizyczne rekonstrukcji informacji trójwymiarowej oraz rekonstrukcji informacji o czynności organizmu lub grup komórek. Zaprezentowano układy eksperymentalne i prototypowe skonstruowane podczas badań, jak i wybrane wyniki badań nad tomografią optyczną OCT z detekcją w dziedzinie fourierowskiej. Autor przeprowadził między innymi eksperymentalną weryfikację analiz teoretycznych, które umożliwiają wyznaczenie zakresu stosowalności opisywanej techniki. Zaproponowane sposoby, zarówno kalibracji urządzenia, jak i pomiaru podstawowych parametrów mogą stanowić wzorcową procedurę charakteryzowania układów tomografów optycznych.

W książce ukazany jest praktyczny aspekt prowadzonych badań w zastosowaniach do okulistyki. Autor pokazał możliwości diagnostyczne opracowanej techniki, które zostały zilustrowane przykładami badań klinicznych prowadzonych z wykorzystaniem urządzeń prototypowych. W trakcie prac badawczych, których celem był rozwój wysokorozdzielczych technik tomografii optycznej OCT z detekcją w dziedzinie częstości optycznych, M. Wojtkowski podjął współpracę z okulistami zarówno w kraju (Collegium Medicum UMK, Bydgoszcz), jak i za granicą (New England Eye Center, Boston, USA). Powstały trzy urządzenia prototypowe wspomagające codzienną praktykę diagnostyczną. Za ich pomocą wykonano ponad 2000 badań oczu ludzkich, na których podstawie stawiana była diagnoza choroby.

Spis treści

Przedmowa

Wprowadzenie

I. Fizyczne podstawy tomografii optycznej OCT

I.1. Obrazowanie z wykorzystaniem metod interferometrycznych

I.2. Tomografia optyczna z użyciem światła polichromatycznego

I.2.1. Dyfrakcja światła na obiekcie złożonym

I.2.2. Dyfrakcja w przybliżeniu Borna

I.2.3. Zastosowanie światła polichromatycznego

I.2.4. Interferometria światła polichromatycznego

I.2.5. Rekonstrukcjatomograficzna

I.3. Parametry fizyczne wpływające na obrazowanie

I.3.1. Szumy

I.3.2. Szum koherentny

I.3.3. Parametry optyczne

I.3.4. Parametry ograniczające czułość metody OCT

I.3.5. Parametry wpływające na rozdzielczość metody OCT

II. Tomograf OCT z detekcją fourierowską

II.1. Elementy składowe urządzenia laboratoryjnego

II. 1.1. Interferometr

II.1.2. Detektor

II.1.3. Źródło światła

II.1.4. Układ sterowania i protokoły pomiarowe

II.1.5. Ergonomiczna głowica pomiarowa

II.2. Analiza sygnału

II.2.1. Obliczenie linii tomogramu

II.2.2. Numeryczna kompensacja dyspersji

II.3. Analiza obrazów

II.3.1 Mapy współczynnika odbicia

II.3.2. Analiza ilościowa parametrów tarczy nerwu wzrokowego

II.3.3. Ilościowe określanie stanu zewnętrznych warstw siatkówki

III. Pomiary podstawowych parametrów układu

tomografu OCT

III.1. Pomiary zmian fazy sygnału prążków

III.2. Pomiary spadku czułości

III.3. Pomiary czułości i zakresu dynamicznego

IV. Operacje poprawiające jakość obrazowania

IV.1l. Rekonstrukcja obrazów przekrojów

IV.2. Oszacowanie wpływu szumu plamkowego

IV.3. Analiza wpływu pasożytniczych składowych autokorelacji

V. Zastosowania tomografii optycznej OCT w okulistyce

VI. Obrazowanie siatkówki

VI.1. Struktura siatkówki – obrazy przekrojów

VI.2. Struktura siatkówki – obrazowanie w trzech wymiarach

VI.3 Analiza morfometryczna warstw siatkówki

V.1.4. Obrazowanie schorzeń siatkówki

V.2. Obrazowanie przedniego odcinka oka ludzkiego

Podsumowanie

Literatura

Autor

ISBN

978-83-231-2395-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OBRAZOWANIE ZA POMOCĄ TOMOGRAFII OPTYCZNEJ OCT Z DETEKCJĄ FOURIER.”