OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SZYNOW YCH NA PODSTAWIE CECH ZDETERMINOWANYCH

Niniejsza monografia dotyczy problemów związanych z tworzeniem systemu wspomaganej komputerowo oceny stanu technicznego pojazdów szynowych. Obejmuje ona zagadnienia dotyczące systemowego ujęcia eksploatacji pojazdów szynowych, klasyfikacji…

23.10

Na stanie

Niniejsza monografia dotyczy problemów związanych z tworzeniem systemu wspomaganej komputerowo oceny stanu technicznego pojazdów szynowych. Obejmuje ona zagadnienia dotyczące systemowego ujęcia eksploatacji pojazdów szynowych, klasyfikacji ich stanów technicznych, wyodrębniania i klasyfikacji cech diagnostycznych oraz tworzenia modeli formalnych oceny tych cech, a także metod oceny stanu technicznego i lokalizacji niezdatności w złożonych zespołach pojazdów.

W pierwszej części pracy dokonano przeglądu wiedzy związanej z realizowanym tematem, które wykazało istnienie różnic w zakresie nomenklatury, pojęć i metod stosowanych przez autorów w publikacjach odnoszących się do szeroko rozumianych problemów współczesnej diagnostyki technicznej. Dlatego też na potrzeby niniejszej pracy przyjęto określone pojęcia, zdefiniowano cele i zadania dla systemu diagnostyki pojazdów szynowych, dokonano klasyfikacji cech diagnostycznych oraz wyodrębniono z nich zbiór cech bezpieczeństwa ruchu. Zwrócono także uwagę na potrzebę rozróżnienia takich pojęć, jak stan strukturalny, stan techniczny, stan eksploatacyjny obiektu. Skonkretyzowano także, że praca będzie dotyczyć możliwości wykorzystania cech zdeterminowanych we wspomaganej komputerowo ocenie stanu technicznego obiektu.
Kolejna część pracy została poświęcona zagadnieniu klasyfikacji stanów technicznych pojazdów szynowych. Cele diagnostyki technicznej i istniejący system eksploatacji wymagają przyjęcia złożonej klasyfikacji stanów technicznych pojazdów szynowych. Zaproponowano, aby kryteriami klasyfikacji stanów technicznych do wykorzystania w systemie użytkowania były przekroczenia wartości granicznych cech diagnostycznych ze zbiorów cech bezpieczeństwa, cech zasadniczych i drugorzędnych. Przyjęto również, że kryteriami klasyfikacji stanów technicznych dla systemu obsługiwania może być ilość i kombinacje niezdatnych elementów obiektu oraz forma tych niezdatności.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCENA STANU TECHNICZNEGO POJAZDÓW SZYNOW YCH NA PODSTAWIE CECH ZDETERMINOWANYCH”