OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Od Wydawcy:

10.80

Na stanie

Od Wydawcy:

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny, piąty zeszyt „Podręcznika INPE dla elek­tryków" poświęcony zagadnieniom ochrony przed porażeniem w urządzeniach elek­trycznych o napięciu wyższym od 1 kV.
Liczne szczegółowe dane i wskazówki znajdzie Czytelnik w dotychczas opubliko­wanych oraz następnych zeszytach monotematycznych podręcznika oraz w wydanych już numerach INPE. W zeszytach nr 3 i nr 4 Podręcznika zostały umieszczone szcze­gółowe informacje o zasadach i praktyce normalizacji w Polsce. Powinno to ułatwić swobodne poruszanie się w dokumentach normalizacyjnych, które w ostatnim okresie czasu ulegają dużym zmianom, związanym również z przystąpieniem Polski do Wspól­noty Europejskiej.
W następnych zeszytach Podręcznika INPE dla Elektryków zostaną przedstawio­ne: zagadnienia jakości energii elektrycznej i niezawodności zasilania, instalacje w budownictwie mieszkaniowym, rozdzielnie i stacje transformatorowe, sieci kablo­we i napowietrzne, problematyka ochrony przeciwprzepięciowej, ochrona przeciwpo­rażeniowa w instalacjach elektrycznych do 1 kV, zabezpieczenia w instalacjach elek­trycznych, problematyka badań odbiorczych i eksploatacyjnych i inne.

Autor

Liczba stron

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA W URZĄDZENIACH WYSOKIEGO NAPIĘCIA”