Promocja!

OCHRONA RADIOLOGICZNA

SPIS TREŚCI

4.50

Na stanie

Spis treści

Przedmowa

1. Wprowadzenie do fizyki jądrowej
1.1. Podstawowe terminy fizyki jądrowej
1.2. Podstawowe parametry opisujące jądro atomowe
1.2.1. Ładunek jądra atomowego
1.2.2. Promień (rozmiary i kształty) jądra atomowego
1.2.3. Masa jądra i energia wiązania nukleonów w jądrze
1.2.4. Spin i moment magnetyczny jądra atomowego
1.2.5. Siły jądrowe
1.2.6. Modele jądrowe
1.3. Oddziaływanie promieniowania jonizującego z materią
1.3.1. Oddziaływanie promieniowania alfa z materią
1.3.2. Oddziaływanie promieniowania beta z materią
1.3.3. Oddziaływanie promieniowania gamma z materią
1.3.4. Oddziaływanie promieniowania neutronowego z materią
1.4. Promieniowanie Czerenkowa
1.5. Promieniowanie kosmiczne
1.6. Pierwiastki promieniotwórcze w przyrodzie – naturalne tło promieniowania
Literatura

2. Elementy radiometrii
2.1. Detektory gazowe
2.2. Detektory scyntylacyjne
2.3. Detektory półprzewodnikowe
Literatura

3.Podstawy ochrony radiologicznej
3.1. Pojęcie dawek promieniowania jonizującego
3.2. Obliczanie aktywności źródeł
3.3. Osłony przed promieniowaniem jonizującym
3.3.1. Osłony przed promieniowaniem alfa
3.3.2. Osłony przed promieniowaniem beta
3.3.3. Osłony przed promieniowaniem gamma i X
3.3.4. Osłony przed promieniowaniem neutronowym
3.4. Obliczanie dawki (i mocy dawki) promieniowania gamma
3.5. Obliczanie mocy dawki promieniowania beta
3.6. Obliczanie mocy dawki promieniowania hamowania
3.7. Obliczanie mocy dawki promieniowania neutronowego
3.8. Praca ze źródłami promieniowania jonizującego
3.8.1. Zagrożenia związane z pracą ze źródłami promieniowania jonizującego
3.8.2. Wymagania dotyczące klas pracowni ze źródłami otwartymi i zamkniętymi
3.8.3. Warunki kwalifikowania pracowników do kategorii A i B
3.8.4. Warunki kwalifikowania terenów do kontrolowanych lub nadzorowanych
3.8.5. Warunki określające strefę awaryjną
3.8.6. Obliczanie dawek przy narażeniu wewnętrznym
3.9. Skażenie promieniotwórcze
3.10. Transport substancji promieniotwórczych
3.11. Odpady promieniotwórcze
3.11.1. Klasyfikacja odpadów promieniotwórczych
3.11.2. Technologie przetwarzania i zestalania odpadów promieniotwórczych
3.11.3. Składowanie odpadów promieniotwórczych w Polsce
3.12. Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe
3.12.1. Efekty stochastyczne i deterministyczne. Skutki somatyczne i genetyczne
3.12.2. Oddziaływanie promieniowania jonizującego na żywą tkankę
3.12.3. Teoria hormezy radiacyjnej (radiation hormesis)
3.12.4. Mechanizm oddziaływania małych dawek promieniowania jonizującego z układami biologicznymi
Literatura

4. Przegląd najpopularniejszych przyrządów dozymetrycznych produkowanych w Polsce
4.1. Radiometr kieszonkowy RK-67
4.2. Radiometr kieszonkowy RK-21
4.3. Radiometr RK-100
4.4. Miernik skażeń powierzchni RKP-1
4.5. Radiometr RKP-2
4.6. Radiometr uniwersalny tranzystorowy RUST
4.7. Radiometr uniwersalny cyfrowy URS
4.8. Radiometr uniwersalny mikroprocesorowy RUM-1
4.9. Radiometr uniwersalny mikroprocesorowy RUM-2
4.10. Radiometr DPO
4.11. Sygnalizator mikroprocesorowy PM-1401
4.12. Monitor promieniowania gamma i promieniowania neutronowego PM-1401 GN
4.13. Wielofunkcyjny monitor promieniowania PM-1401K
4.14. Monitor promieniowania gamma PM-1401M
4.15. Dawkomierz osobisty PM-1203
4.16. Miernik mocy dawki EKO-P
4.17. Radiometr kieszonkowy EKO-D
4.18. Dozymetr komorowy EKO-K
4.19. Monitor skażeń radioaktywnych EKO-C
4.20. Monitor skażeń radioaktywnych EKO-C/s
4.21. Radiometr inspekcyjny EKO-I
4.22. Radiometr EKO-W
4.23. Dawkomierz PM-1603
4.24. Sygnalizator progowy przenośny EKO-S/p
4.25. Dawkomierz osobisty progowy EKO-OD
4.26. Sonda typu SGB-1P
4.27. Sonda typu SGB-2P
4.28. Sonda typu SGB-3P
4.29. Sonda typu SGB-1Z
4.30. Sonda typu SS-U-70
4.31. Sonda typu SSA-1P
4.32. Sonda typu SSNT-3
4.33. Dawkomierze indywidualne
4.33.1. Dawkomierze fotometryczne
4.33.2. Dawkomierze luminescencyjne TLO
Literatura

Dodatek
Literatura

Autor

ISBN

978-83-7775-115-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OCHRONA RADIOLOGICZNA”