ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LINII NAPOWIETRZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA

Od Wydawcy

10.80

Na stanie

Od Wydawcy

W pracy zaprezentowano aktualny stan wiedzy w zakresie oddziaływania na środowisko pól elektromagnetycznych (PEM) oraz hałasu, którego źródłem są linie napowietrzne wysokiego napięcia i stacje elektroenergetyczne. Brak znajomości tego zagadnienia utrudnia często wybudowanie linii napowietrznej ze względu na protesty mieszkańców zagrożonych ich zdaniem bliskim sąsiedztwem projektowanego obiektu. Stopień szkodliwości PEM emitowanego z linii i stacji w.n. zależy od natężenia pola i czasu eksploatacji, jak również od osobniczejwrażliwości indywidualnej.
Autor, który jest uznanym specjalistą w tej dziedzinie, przedstawił szczegółowo zagadnienie oddziaływaniapól 50 (60) Hz na organizmy żywe oraz obowiązujące w Polsce i w wielu krajach normy, przepisy i zalecenia,które stanowią podstawę projektowania linii i stacji elektroenergetycznych z uwzględnieniem wymagań ochronyśrodowiska. Przedstawione zostały wyniki badań i poglądy we współczesnej nauce i technice, często jeszcze niedostatecznie znane w środowisku inżynierów zajmujących się projektowaniem, budową i eksploatacją linii elektroenergetycznych.
Opracowanie uzupełnia zagadnienie procedur lokalizacyjnych koniecznych do realizacji projektów i uzyskania odpowiednich uzgodnień administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie budowy linii.

Autor

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO LINII NAPOWIETRZNYCH WYSOKIEGO NAPIĘCIA”