OGRZEWANIE PODŁOGOWE PROJEKTOWANIE REGULACJA WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE , , ,

, ,

89.00

Na stanie

Ogrzewanie podłogowe, Projektowanie, Regulacja, Wskazówki Praktyczne 
(oprawa twarda)
Wstęp:
Obszerność tematyczna książki i jej aktualność, tak pod względem naukowym jak i zastosowań praktycznych, stanowi kompendium wiedzy w chwili obecnej w tej dziedzinie. Podział na rozdziały, ich zwięzłość z jednoczesnym dokładnym opisem omawianych zagadnień i literaturą wspomagającą na ich zakończeniach, pozwala na szybkie i jednocześnie szerokie przyswojenie potrzebnych informacji z zakresu ogrzewczych systemów podłogowych.
Rozdział pierwszy, to informacje o wymogach higienicznych człowieka przebywającego w zamkniętym pomieszczeniu lub opis parametrów powietrza, gdy wymagane są właściwe warunki technologiczne przy procesach produkcyjnych (np: czekolady, tytoniu, mikroprocesorów itp.). Opisano także uwarunkowania, gdy muszą być spełnione obydwa procesy jednocześnie tzn. higieniczny i technologiczny.
Drugi rozdział zawiera opis zalet i wad stosowania ogrzewczych systemów płaszczyznowych. Z opisów znajdujących się w literaturze, jak i z przeprowadzonych dotychczas badań wynika przewaga o wyższej jakości tego rodzaju systemów ze wskazaniem właśnie na ogrzewanie podłogowe, nad klasycznym, na przykład grzejnikowym.
Rozdział trzeci, to opis historyczny ogrzewczych systemów pomieszczeń od Średniowiecza do czasów współczesnych z opisem technologii i materiałów wykorzystywanych, i stosowanych w tym celu.
Rozdział czwarty stanowi opis rozwiązań technicznych stosowanych w ogrzewaniu płaszczyznowym z naciskiem położonym na ogrzewanie podłogowe. Jest w nim zawarta część teoretyczna oraz praktyczna projektowania takich instalacji, jak i nadzór nad ich wykonaniem wraz z przywołaniem oraz komentarzem wymagań prawnych. Rozdział poparty jest obszernym przykładem z uzasadnieniem przyjętych założeń i interpretacją otrzymanych wyników.
W piątym rozdziale zajęto się automatyką ogrzewczych systemów płaszczyznowych. Jej elementami i współoddziaływaniem. Współpracą z różnymi źródłami ciepła (gazowe, wodne) i systemami ogrzewania (np. grzejnikowym). Nastawami automatyki i jej regulacją samoczynną, jak i poprzez ingerencję człowieka w zależności od czynników zewnętrznych (np.: pory roku).
Rozdział szósty jest jakby indywidualnym w książce, gdyż traktuje o wykorzystywaniu prądu w ogrzewaniu podłogowym. Zwrócono uwagę na istotne zalety tego rodzaju ogrzewania, jak: łatwość automatyzacji, a tym samym i nadążność regulacji, małą bezwładność cieplną, czyli szybkość reakcji po włączeniu, ale także na koszty eksploatacyjne takiego systemu ogrzewania. Rozdział poparto licznymi przykładami.
Siódmy rozdział, to dzielenie się uwagami teoretycznymi i przede wszystkim praktycznymi autorów książki o ogrzewczych systemach płaszczyznowych w szczególności podłogowych.Autorzy książki mają nadzieję, że będzie ona przydatna osobom (inżynierom) projektującym ogrzewania podłogowe, także wykonawcom i eksploatatorom (użytkownikom) tego rodzaju systemów. Będzie ona także podstawowym, praktycznym podręcznikiem dla adeptów instalacji budowlanych, czyli studentów wydziałów: budownictwa, inżynierii środowiska oraz architektury

Spis treści

Wstęp

Wykaz oznaczeń

Komfort cieplny

Literatura

Spis tabel

Zalety i wady ogrzewania i chłodzenia podłogowego

Historia ogrzewania podłogowego

Literatura

Systemy ogrzewania podłogowego

Wodne ogrzewanie podłogowe

Grzejniki podłogowe systemu B

Wodne ogrzewanie podłogowe systemu C

Grzejnik podłogowy systemu D

Wodne ogrzewanie podłogowe systemu E

Grzejnik podłogowy w systemie F

Ogrzewanie podłogowe systemu G

Charakterystyka warstw systemu ogrzewania podłogowego

Warstwa konstrukcyjna

Warstwa izolacji cieplnej

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Rury grzewcze w ogrzewaniu podłogowym

Odstępy między rurami

Sposoby mocowania rur

Warstwa jastrychu

Jastrych anhydrytowy

Warstwa wykończeniowa podłogi

Układ wężownic

Dylatacje

Literatura

Spis tabel

Ogrzewanie podłogowe

Projektowanie grzejników podłogowych

Wymiarowanie grzejników podłogowych systemów A i C (rury zatopione w warstwie jastrychu)

Wymiarowanie grzejnika podłogowego systemu B (rury grzewcze umieszczone w warstwie izolacji termicznej)   Wymiarowanie grzejnika podłogowego w systemie D

Graniczne wartości gęstości strumienia ciepła

Gęstość strumienia ciepła emitowana z dolnej powierzchni stropu z płytą grzewczą

Wymiarowanie grzejników podłogowych w systemach E i F

Płyta grzewcza z rurami zatopionymi w warstwie jastrychu (E)

Obliczanie płyty grzewczej z kapilarnymi rurami zatopionymi w warstwie jastrychu (F)

Wymiarowanie grzejnika podłogowego typu G   Projektowanie instalacji ogrzewania podłogowego

Przykład

Literatura

Spis tabel

Regulacja instalacji ogrzewania podłogowego

Podstawy regulacji

Specyfika instalacji ogrzewania podłogowego

Realizacja regulacji

Regulacja jakościowa

Regulacja ilościowa

Regulacja jakościowo–ilościowa

Współpraca instalacji ogrzewania podłogowego ze źródłami ciepła

Współpraca instalacji ogrzewania podłogowego z innymi systemami ogrzewczymi

Systemy regulacji systemów podłogowych

Charakterystyka urządzeń składowych instalacji ogrzewczych podłogowych

Regulatory

Rozdzielacze  Zawory regulacyjne  Siłowniki

Układ mieszający – mieszacz pompowy

Literatura

Spis tabel
Ogrzewanie podłogowe

Elektryczne ogrzewanie podłogowe

Podział elektrycznego ogrzewania podłogowego

Systemy grzejników podłogowych  Główne elementy elektrycznych płyt grzewczych

Zasilanie i regulacja elektrycznych grzejników podłogowych

Regulator temperatury

Wyłącznik różnicowo – prądowy

Sterowanie akumulacyjnego systemu ogrzewania podłogowego

Projektowanie instalacji elektrycznego ogrzewania podłogowego

Przykład 1 . Przykład 2  , Przykład 3

Literatura

Spis tabel

Wskazówki praktyczne

Literatura

Spis tabel

Autor

, ,

ISBN

978-83-88695-37-7

Liczba stron

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OGRZEWANIE PODŁOGOWE PROJEKTOWANIE REGULACJA WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE”