OPENGL RECEPTURY DLA PROGRAMISTÓW

Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty
* Zastosuj język XML
* Wykorzystaj komponenty .NET
* Zabezpiecz aplikacje…

54.90

Na stanie


* Zastosuj język XML
* Wykorzystaj komponenty .NET
* Zabezpiecz aplikacje

Arkusz kalkulacyjny Excel jest coraz częściej wykorzystywany nie tylko do tworzenia zestawień i wykresów, ale również jako narzędzie programistyczne. Za jego pomocą tworzone są zarówno proste aplikacje, jak i złożone systemy operujące na wielu rekordach i połączone z bazami danych. Excel udostępnia twórcom aplikacji mechanizmy pozwalające na stosowanie języka XML, usług sieciowych, bibliotek .NET oraz funkcji Windows API. Dzięki takim możliwościom Excel staje się platformą, w oparciu o którą można stworzyć naprawdę profesjonalne aplikacje.

Książka "Excel 2003. Programowanie. Zapiski programisty" to wzorowana na typowych zeszytach laboratoryjnych publikacja opisująca najciekawsze możliwości Excela, które można wykorzystać, tworząc aplikacje. Nie ma w niej nużących wywodów teoretycznych ani diagramów UML. Znajdziesz w niej natomiast przedstawione w zwartej i zrozumiałej formie praktyczne wiadomości, dzięki którym poznasz prawdziwą potęgę Excela jako narzędzia programistycznego.

* Udostępnianie obszarów roboczych i skoroszytów
* Tworzenie kont użytkowników i dodawanie uprawnień
* Zapisywanie skoroszytów w formacie XML
* Pobieranie danych z sieci
* Stosowanie usług sieciowych
* Łączenie Excela z bibliotekami .NET
* Ochrona i szyfrowanie skoroszytów


Spis treści
Seria "Zapiski programisty" (7)
Przedmowa (13)
Rozdział 1. Zaprogramuj nowego Excela (17)

* Gdzie są moje dane, koleś? (18)
* Jak poszczególne części tworzą całość? (19)
* Wypróbuj to (20)
* Szybki start – listy i XML (20)
* Szybki start – SharePoint (25)
* Szybki start – usługi sieciowe (27)
* Szybki start – bezpieczeństwo i .NET (30)
* Szybki start – InfoPath (37)
* Co dalej? (45)

Rozdział 2. Udostępnianie obszarów roboczych i list (47)

* Dostęp do usług SharePoint (48)
* Tworzenie udostępnionego obszaru roboczego (52)
* Udostępnianie skoroszytu (57)
* Otwieranie udostępnionego skoroszytu (59)
* Wyświetlanie witryny SharePoint (61)
* Anulowanie udostępniania (63)
* Dodawanie użytkowników i uprawnień (65)
* Udzielanie dostępu anonimowym użytkownikom (68)
* Tworzenie listy (74)
* Udostępnianie listy (77)
* Aktualizacja udostępnionej listy (80)
* Wstawianie udostępnionej listy do arkuszy (81)
* Usuwanie lub odłączanie udostępnionej listy (83)
* Wykorzystanie usługi sieciowej Lists (84)

Rozdział 3. Praca z XML (91)

* Mówimy językiem XML (92)
* Różne historie na temat XML (94)
* Zapisywanie skoroszytów w formacie XML (95)
* Transformacje arkuszy XML (99)
* Przekształcanie plików XML na arkusze (107)
* Zastosowanie map XML (113)
* Eksportowanie z wykorzystaniem map XML (120)
* Wykorzystanie szablonów w XML (129)
* Reakcje na zdarzenia XML (133)
* Programowanie z wykorzystaniem map XML (134)
* Pobieranie mapy XML na podstawie listy lub zakresu (138)

Rozdział 4. Pobieranie danych z sieci (141)

* Wykonywanie kwerend sieciowych (142)
* Modyfikacje kwerend sieciowych (147)
* Wykonywanie okresowych aktualizacji (149)
* Zarządzanie kwerendami sieciowymi (153)
* Korzystanie z usług sieciowych (155)
* Wykorzystanie pakietu Web Services Toolkit (157)
* Korzystanie z usług sieciowych za pomocą XML (162)
* Asynchroniczne wywoływanie usług sieciowych (165)
* Modyfikacje formatu wyników XML dla Excela (167)

Rozdział 5. Programowanie Excela za pomocą pakietu .NET (169)

* Praca z pakietem .NET (170)
* Tworzenie komponentów .NET (172)
* Wykorzystanie komponentów .NET (174)
* Obsługa błędów i zdarzeń pochodzących od pakietu .NET (178)
* Debugowanie komponentów .NET (181)
* Dystrybucja komponentów .NET (183)
* Wykorzystanie Excela jako komponentu w pakiecie .NET (186)
* Praca z obiektami Excela w pakiecie .NET (189)
* Obsługa zdarzeń Excela w .NET (191)
* Obsługa błędów Excela w .NET (192)
* Dystrybucja aplikacji .NET, które wykorzystują Excela (196)
* Tworzenie aplikacji .NET wykorzystujących Excela (200)
* Ustawianie zasad zabezpieczeń w środowisku .NET (203)
* Obsługa zdarzeń w aplikacjach .NET (205)
* Debugowanie aplikacji .NET Excela (208)
* Wyświetlanie formularzy Windows (211)
* Dystrybucja aplikacji .NET Excela (214)
* Dystrybucja dokumentów Excela wykorzystujących kod .NET (217)
* Migracja do środowiska .NET (218)

Rozdział 6. Bezpieczeństwo (223)

* Warstwy zabezpieczeń (224)
* Wykorzystanie zabezpieczeń Windows (226)
* Ochrona hasłem i szyfrowanie skoroszytów (230)
* Programowanie z wykorzystaniem haseł i szyfrowania (234)
* Zabezpieczenia elementów skoroszytu (237)
* Programowanie z zabezpieczeniami (242)
* Wykorzystanie zabezpieczeń bazujących na tożsamości (IRM) (247)
* Programowanie z wykorzystaniem uprawnień (253)
* Wykorzystanie podpisów cyfrowych (255)
* Ustawienia zabezpieczeń makr (261)
* Dystrybucja ustawień zabezpieczeń (265)
* Często zadawane pytania (270)

Rozdział 7. Tworzenie formularzy InfoPath (275)

* Czy stosowanie formularzy InfoPath to dobre rozwiązanie? (276)
* InfoPath i Excel (287)
* Udostępnianie danych (290)
* Łączenie formularza z bazą danych (294)
* Wypełnianie elementów sterujących ze źródła danych (301)
* Sprawdzanie poprawności danych (307)
* Tworzenie skryptów w InfoPath (311)
* Programowanie InfoPath w środowisku .NET (321)
* Generowanie HTML (329)
* Zabezpieczanie się przed wprowadzaniem modyfikacji w projekcie (331)

Skorowidz (335)


Autor

ISBN

978-83-283-0018-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OPENGL RECEPTURY DLA PROGRAMISTÓW”