OPINIE I EKSPERTYZY SĄDOWE Z ZAKRESU BUDOWNICTWA

.

79.90

Na stanie

SPIS TREŚCI:

1. Podstawy historyczne.
2. Podstawy teoretyczne wykonywania opinii sądowych.
3. Podstawowe pojęcia i definicje.
4. Metodologia wykonywania opinii i ekspertyz sądowych.
5. Podstawy prawne.
6. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa.
7. Kryteria oceny bezpieczeństwo i trwałości.
8. Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem opinii sądowych i ekspertyz sądowych.
9. Zawód rzeczoznawca budowlany,biegły sądowy z zakresu budownictwa.
10. Biegły sądowy z zakresu budownictwa.
11. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych, określające status i czynności biegłych sądowych z zakresu budownictwa ,przepisy prawa procesowego.
12. Zakres i obszary działania biegłego sądowego.
13. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu cywilnym.
14. Opinia sądowa łączna,dodatkowa ,opinia biegłego instytucjonalnego.
15. Swoboda oceny materiału dowodowego przez sąd.
16. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu karnym.
17. Wyłączenie biegłego sądowego z postępowania.
18. Tryb przygotowania opinii, jej sporządzenie i przesłuchanie przed sądem.
19. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii przez biegłego.
20. Kodeksowe wymogi formy opinii, jej treści, zakres kontroli przez sąd, dorobek doktryny prawnej w tym kontekście , orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dostrzegane uchybienia
21. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.
22. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby postępowań sądowych.
23. Procedury zabezpieczenia dowodów w postępowaniach sądowych.
24. Wykonywanie opinii w zakresie podatku od nieruchomości oraz na zlecenie innych organów .
25. Kryteria oceny projektów,robót budowlanych, inwestycji budowlanych i osób w nich uczestniczących.
26. Diagnostyka budowlana w opiniach sądowych.
27. Ustalanie wartości robót budowlanych w postępowaniach sądowych.
28. Etyka zawodowa.
29. Stan prawny w innych krajach Unii Europejskiej.
30. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii sądowych z zakresu budownictwa.
31. Podsumowanie.

Załącznik nr 1 .Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa-wyciąg z przepisów prawnych.
Załącznik nr 2. Kodeks zasad etyki zawodowej członków Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa
Załącznik nr 3.Podstawowe zapisy z Kodeksu postępowania cywilnego.
Załącznik nr 4.Podstawowe zapisy i elementy Prawa budowlanego.

Od wydawnictwa.

SPIS TREŚCI:

1. Podstawy historyczne.
2. Podstawy teoretyczne wykonywania opinii sądowych.
3. Podstawowe pojęcia i definicje.
4. Metodologia wykonywania opinii i ekspertyz sądowych.
5. Podstawy prawne.
6. Opinie biegłego sądowego w zakresie budownictwa.
7. Kryteria oceny bezpieczeństwo i trwałości.
8. Procesy i obiekty budowlane będące przedmiotem opinii sądowych i ekspertyz sądowych.
9. Zawód rzeczoznawca budowlany,biegły sądowy z zakresu budownictwa.
10. Biegły sądowy z zakresu budownictwa.
11. Regulacje prawne dotyczące biegłych sądowych, określające status i czynności biegłych sądowych z zakresu budownictwa ,przepisy prawa procesowego.
12. Zakres i obszary działania biegłego sądowego.
13. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu cywilnym.
14. Opinia sądowa łączna,dodatkowa ,opinia biegłego instytucjonalnego.
15. Swoboda oceny materiału dowodowego przez sąd.
16. Biegły sądowy z zakresu budownictwa w postępowaniu karnym.
17. Wyłączenie biegłego sądowego z postępowania.
18. Tryb przygotowania opinii, jej sporządzenie i przesłuchanie przed sądem.
19. Odpowiedzialność za sporządzenie opinii przez biegłego.
20. Kodeksowe wymogi formy opinii, jej treści, zakres kontroli przez sąd, dorobek doktryny prawnej w tym kontekście , orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz dostrzegane uchybienia
21. Przepisy dotyczące wynagrodzeń biegłych.
22. Opinie cywilno-prawne w zakresie budownictwa wykonywane przez rzeczoznawców budowlanych i uprawnionych inżynierów budownictwa na potrzeby postępowań sądowych.
23. Procedury zabezpieczenia dowodów w postępowaniach sądowych.
24. Wykonywanie opinii w zakresie podatku od nieruchomości oraz na zlecenie innych organów .
25. Kryteria oceny projektów,robót budowlanych, inwestycji budowlanych i osób w nich uczestniczących.
26. Diagnostyka budowlana w opiniach sądowych.
27. Ustalanie wartości robót budowlanych w postępowaniach sądowych.
28. Etyka zawodowa.
29. Stan prawny w innych krajach Unii Europejskiej.
30. Praktyczne uwagi dotyczące wykonywania opinii sądowych z zakresu budownictwa.
31. Podsumowanie.

Załącznik nr 1 .Spis podstawowych aktów prawnych i rozporządzeń w zakresie pełnienia obowiązków biegłego sądowego z zakresu budownictwa-wyciąg z przepisów prawnych.
Załącznik nr 2. Kodeks zasad etyki zawodowej członków Państwowej Izby Inżynierów Budownictwa
Załącznik nr 3.Podstawowe zapisy z Kodeksu postępowania cywilnego.
Załącznik nr 4.Podstawowe zapisy i elementy Prawa budowlanego.

Od wydawnictwa.

Autor

ISBN

978-83-940931-2-9

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OPINIE I EKSPERTYZY SĄDOWE Z ZAKRESU BUDOWNICTWA”