OPTYMALIZACJA EKSPERYMENTU IDENTYFIKUJ. MODELE PROCESÓW BIOMEDYCZNYCH

33.00

Na stanie

Książka przedstawia wybrane metody modelowania procesów w systemach biomedycznych oraz metody optymalnej identyfikacji modeli. Znaczenie tej tematyki wynika z obserwowanego na świecie rozwoju metod wspomagania diagnostyki medycznej opartych na wynikach modelowania. Aby parametry uzyskane w wyniku identyfikacji modeli miały wartość diagnostyczną, zarówno modele muszą być adekwatne, jak i warunki ich identyfikacji muszą być optymalne. W rozdziale 2 zaprezentowano metodykę modelowania kinetyki substancji. Omówiono kompartmentowe modelowanie struktury wewnętrznej systemu oparte na koncepcji zmiennych stanu oraz modelowanie funkcji regresji z wykorzystaniem funkcji Gamma Variate. W rozdziale 3 przedstawiono zagadnienie optymalizacji eksperymentu biomedycznego ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji sygnału testującego. Metody optymalizacji eksperymentu biomedycznego są zaczerpnięte z obszaru optymalizacji eksperymentu dla systemów inżynierskich. Jednak zastosowanie ich do biosystemów wymaga uwzględnienia specyfiki organizmów żywych i wiąże się z koniecznością nałożenia dodatkowych ograniczeń natury medycznej i etycznej, np. sygnał testujący nie może przyjmować wartości ujemnych, zaś pobudzenie i pomiar nie mogą trwać zbyt długo. Przedstawione zostały pobudzenia optymalne dla kryteriów D, L, A, E i S-optymalności oraz właściwości tych pobudzeń z uwzględnieniem ograniczeń natury medycznej. Aby ocenić wpływ optymalizacji pobudzenia na poprawę dokładności estymat parametrów modeli wyznaczono je (z określoną dokładnością) w warunkach eksperymentu optymalnego. Do estymacji parametrów modeli kompartmentowych na podstawie zaprojektowanych pobudzeń optymalnych wykorzystana została metoda minimalizacji błędów predykcji, przedstawiona w rozdziale 4. Rozdział 5 zawiera wyniki optymalizacji pobudzeń oraz wyniki identyfikacji modeli w warunkach eksperymentu optymalnego, z uwzględnieniem różnych modeli oraz różnych kryteriów optymalizacji. Projektowania pobudzeń optymalnych i identyfikacji parametrów dokonano za pomocą programu OID (ang. Optimal Input Design), w którym zaimplementowane zostały kryteria A, D, E, L i S-optymalności. Rozdział 6 zawiera ocenę dotychczasowych wyników oraz wskazuje kierunki dalszych badań zmierzających do pełnej optymalizacji eksperymentu biomedycznego, oznaczającej równoczesną optymalizację sygnału pobudzającego (testującego) oraz schematu próbkowania (reakcji na ten sygnał).

Autor

ISBN

978-83-918663-5-1

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „OPTYMALIZACJA EKSPERYMENTU IDENTYFIKUJ. MODELE PROCESÓW BIOMEDYCZNYCH”