Promocja!

ORGANIZACJA TRANSPORTU ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW CZ.1

44.90

Na stanie

Opis
Pierwsza z dwóch części podręcznika napisanego zgodnie z podstawą programową kształcenia w zawodach z 2017 roku, przeznaczonego do kształcenia w zawodzie technik spedytor. Opisano w nim zagadnienia związane z rodzajami transportu, zadaniami transportowymi dla spedytora, usługami transportowymi, przepisami prawnymi dotyczącymi realizacji usług transportowych, rodzajami ładunków transportowych oraz jednostkami transportowymi. Na końcu każdego rozdziału zamieszczono testy kontrolne, umożliwiające uczniowi samoocenę stopnia opanowania materiału.
Książka jest przeznaczona dla uczniów kształcących się w zawodzie technika spedytora oraz uczestników kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów.
Nr ewidencyjny w wykazie podręczników MEN: 1.43.30/2018

Spis treści

  1. Od autora 5

1 Rodzaje transportu 7

  1. 1.1. Wiadomości wstępne  7
  1. 1.2. Transport drogowy 16
  1. 1.3. Transport kolejowy 33
  1. 1.4. Transport przesyłowy 73
  1. 1.5. Transport wodny śródlądowy 76
  1. 1.6. Transport morski 89
  1. 1.7. Transport lotniczy 121
  1. 1.8. Sprawdzenie wiadomości 138

2 Zadania transportowe dla spedytora 139

  1. 2.1. Wiadomości wstępne 139
  1. 2.2. Umowa spedycji 145
  1. 2.3. Odpowiedzialność spedytora i przewoźnika 150
  1. 2.4. Zlecenie spedycyjne 154
  1. 2.5. Sprawdzenie wiadomości 158

3 Usługi transportowe 159

  1. 3.1. Wiadomości wstępne 159
  1. 3.2. Plan realizacji usługi transportowej 160
  1. 3.3. Dobór środków transportu do realizacji usług transportowych 164
  1. 3.4. Przykładowe zadanie usług transportowych 167
  1. 3.5. Ceny usług spedycyjnych 169
  1. 3.6. Sprawdzenie wiadomości 170

4 Przepisy prawne związane z realizacją usług transportowych 172

  1. 4.1. Wiadomości wstępne 172
  1. 4.2. Przykłady regulacji  prawnych  w usługach transportowych 176
  1. 4.3. Opłaty drogowe w Polsce 183
  1. 4.4. Ubezpieczenie ładunku 186
  1. 4.5. Przepisy pracy kierowcy i załóg pojazdów 199
  1. 4.6. Wzory listów i dokumentów przewozowych 208
  1. 4.7. Sprawdzenie wiadomości 233

5 Rodzaje ładunków transportowych 235

  1. 5.1. Ładunki drobnicowe i masowe 235
  1. 5.2. Transport towarów niebezpiecznych 238
  1. 5.3. Dokumenty przewozowe przy transporcie ładunków niebezpiecznych 244
  1. 5.4. Transport ładunków łatwo psujących się 249
  1. 5.5. Transport ładunków ponadgabarytowych 252
  1. 5.6. Znaki manipulacyjne 264
  1. 5.7. Sprawdzenie wiadomości 266

6 Jednostki ładunkowe 268

  1. 6.1. Wiadomości wstępne 268
  1. 6.2. Formowanie jednostek ładunkowych 287
  1. 6.3. Przykłady formowania ładunków 289
  1. 6.4. Opakowanie w transporcie 298
  1. 6.5. Zabezpieczanie ładunku w transporcie 302
  1. 6.6. Systemy monitorowania transportu i ładunków 315
  1. 6.7. Sprawdzenie wiadomości 318

7 Informacje uzupełniające 320

  1. 7.1. Elektroniczna wymiana danych 320
  1. 7.2. Obsługa klienta w spedycji 323
  1. 7.3. Międzynarodowe standardy identyfikacji i wymiany danych w transporcie 325
  1. 7.4. Jakość w transporcie 331
  1. 7.5. Giełdy transportowe w spedycji 334
  1. 7.6. Sprawdzenie wiadomości 339
  1. Słownik ważniejszych pojęć spedycyjnych 341
  1. Przypisy 346
  1. Bibliografia 348
  1. Wykaz źródeł ilustracji 350
  1. Wykaz źródeł tablic 354
  Odpowiedzi do zadań 355

 

Autor

ISBN

978-83-206-1993-5

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „ORGANIZACJA TRANSPORTU ORAZ OBSŁUGA KLIENTÓW I KONTRAHENTÓW CZ.1”