PEŁZANIE METALI TECHNIKI BADAŃ MECH ANIZMY I PRZYKŁADOWE WYNIKI

Spis treści…

42.00

Na stanie

Spis treści:

Od Wydawcy.
1. Wprowadzenie w zagadnienia pełzania
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Rozwój badań pełzania.
1.2.1. Krótka charakterystyka głównych etapów rozwoju
1.2.2. Klasyfikacje badań procesu pełzania
1.2.3 Preferowane kierunki rozwoju doświadczalnych badań pełzania
2. Techniki badań procesu pełzania
2.1. Uwagi wstępne 
2.2. Badania pełzania w jednoosiowym stanie naprężenia
2.2.1. Badania optymalizujące kształt próbki
2.2.2. Sposoby ograniczenia wielkości zginania
2.2.3. Wpływ wahań temperatury na przebieg batlań pełzania
2.2.4. Sposoby utrzymywania stałej wartości naprężenia w czasie prób pełzania 
2.2.5. Dokładność przyrządów do pomiaru odkształceń pełzania
2.3. Problemy w badaniach pełzania dla płaskich stanów naprężenia 
2.3.1. Czynniki wpływające na dokładność badań pełzania wynikające ze stosowania obciążeń złożonych przykładanych do próbek rurkowych 
2.3.2. Główne wady techniki badań pełzania w płaskim stanie naprężenia realizowanym na próbkach rurkowych 
2.3.3. Problemy w badaniach pełzania na próbkach krzyżowych 
3. Mechanizmy deformacyjne w procesie pełzania 
4. Mechanizmy uszkodzenia i zniszczenia w procesie pełzania 
5. Wybrane przykłady badań procesu pełzania 
5.1. Badania ilustrujące wpływ poziomu naprężenia na charakterystyki pełzania 
5.2. Badania ilustrujące wpływ wstępnej deformacji na proces pełzania 
5.2.1. Uwagi wstępne. 
5.2.2. Charakterystyka metod badawczych stosowanych do identyfikacji efektów historii deformacji 
5.2.3. Analiza skutków historii deformacji pochodzącej z procesów obróbki półwyrobów 
5.2.4. Ocena wpływu wstępnej deformacji plastycznej na przebieg deformacji przy stałych obciążeniach eksploatacyjnych 
5.3. Badania ilustrujące wpływ rodzaju stanu naprężenia na proces pełzania 
6. Formy prezentacji wyników pełzania dla złożonych stanów naprężenia 
7. Doświadczalne metody oceny stopnia wyeksploatowania materiałów pod wpływem pełzania 
7.1. N iszczące techniki oceny degradacj i materiału 
7.1.1. Technika oceny stopnia degradacji materiału w oparciu o koncepcję powierzchni plastyczności 
7.1.2. Technika oceny stopnia degradacji materiału w oparciu o analizę parametrów statycznej próby rozciągania 
7.2. Ocena uszkodzenia materiałów wskutek pełzania metodami nieniszczącymi 
7.2.1. Krótka charakterystyka metod 
7.2.2. Przykłady zastosowań metod magnetycznych 
7.2.3. Przykłady zastosowań metod ultradźwiękowych 
8. Zagadnienia pełzania w ujęciu podstawowych modeli o znaczeniu inżynierskim 
8.1. Techniczne teorie pełzania 
8.1.1. Teoria starzenia 
8.1.2. Teoria płynięcia 
8.1.3. Teoria umocnienia 
8.2. Modele mechaniczne materiału liniowo-lepkosprężystego 
8.3. Podstawowe modele teoretyczne pełzania uwzględniające uszkodzenie materiału 
Dodatek 
Spis cytowanej literatury 

Autor

ISBN

978-83-87848-49-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PEŁZANIE METALI TECHNIKI BADAŃ MECH ANIZMY I PRZYKŁADOWE WYNIKI”