PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 PODRĘCZNIK DLA FOTOGRAFÓW

Jak importować do programu fotografie?
* Jak poddać je obróbce w module Develop?
* Jak przygotować zdjęcie do druku…

99.00

Na stanie

* Jak importować do programu fotografie?
* Jak poddać je obróbce w module Develop?
* Jak przygotować zdjęcie do druku?

Adobe Photoshop Lightroom jest narzędziem dedykowanym do przetwarzania obrazów cyfrowych, uzyskanych przy użyciu cyfrowych aparatów fotograficznych. Narzędzie to pozwala na łatwe zarządzanie dużą kolekcją zdjęć, a ponadto oferuje zaawansowane mechanizmy, umożliwiające edycję fotografii — zarówno tej surowej w formacie RAW, jak i skompresowanej do formatu JPEG. Autorzy programu Adobe Lightroom skupili się na pięciu aspektach pracy ze zdjęciami: katalogowaniu, edytowaniu, publikowaniu, drukowaniu oraz umieszczaniu na witrynach WWW. Najnowsza wersja 2.0 oferuje kolejne możliwości, takie jak obsługa wielu monitorów, edycja fragmentu obrazu czy też wsparcie dla systemów 64-bitowych.

Książka "Adobe Photoshop Lightroom 2. Podręcznik dla fotografów" wprowadzi Cię w tajniki tego niepowtarzalnego narzędzia. Dowiesz się stąd, jak zaimportować zdjęcia, skonwertować je do formatu DNG oraz dobrać słowa kluczowe, aby lokalizowanie fotografii nie stanowiło problemu. Opanujesz także sposoby zarządzania kolekcją fotografii oraz metody ich porządkowania. Zaznajomisz się z techniką obróbki zdjęć w module Develop oraz zasadami efektywnej współpracy z Photoshopem. Poznasz funkcje edycji fragmentu zdjęcia, jego kadrowania oraz przygotowania do druku. Lightroom kryje w sobie wiele praktycznych narzędzi i niezwykłych możliwości, przydatnych w codziennej pracy fotografa, a z tą książką wykorzystasz je wszystkie. Szybko, łatwo, i przyjemnie!

* Instalacja Adobe Lightroom i podstawy pracy
* Wymagania i odpowiednia konfiguracja komputera
* Integracja Lightroom z Photoshopem
* Wykorzystanie modułu Develop
* Importowanie zdjęć
* Zastosowanie formatu DNG
* Możliwości modułu Library
* Proces kalibracji monitora
* Kadrowanie obrazu
* Zarządzanie balansem bieli
* Retuszowanie fotografii
* Współpraca z modułem Camera RAW
* Konwersja czarno-biała
* Wyostrzanie i uwydatnianie szczegółów zdjęcia
* Wydruk i publikacja zdjęć

Spis treści
1. Wprowadzenie do Adobe Photoshop Lightroom (21)

* Czym jest Adobe Photoshop Lightroom? (22)
o Zachowanie prostoty (22)
o Konstrukcja modułowa (22)
o Wydajność Lightrooma (24)
+ Przetwarzanie w Adobe Camera Raw (24)
+ Ustawienia kolorystyczne (25)
o Organizacja pracy w Lightroomie (26)
+ Zarządzanie biblioteką obrazów (26)
+ Gdzie wchodzi Photoshop? (27)
+ Integrowanie Lightrooma z Photoshopem (28)
* Co będzie potrzebne (29)
* Instalowanie Lightrooma (30)
o Ustawienia Lightrooma (31)
o Ustawienia wizytówki i wyglądu (34)
o Menu pomocy (37)
* Wprowadzenie do interfejsu Lightrooma (38)
* Jak szybko rozpocząć pracę w Lightroomie (42)
o Importowanie zdjęć do Lightrooma (43)
o Oglądanie zdjęć w module Library (44)
o Upraszczanie interfejsu (46)
o Przybliżanie (48)
o Praca w module Develop (49)
o Synchronizacja ustawień Develop (50)
o Przeglądanie i ocenianie zdjęć (51)
o Tworzenie stykówek (52)
o Przeglądanie ostatecznej listy w trybie Survey (53)
o Przytłumianie świateł (54)
o Zapisywanie wybranych zdjęć jako kolekcji (55)
o Retuszowanie fotografii w Lightroomie (56)
o Edytowanie kopii w Photoshopie (57)
o Tworzenie internetowej galerii zdjęć (58)
o Tworzenie ostatecznego wydruku (59)
o Eksportowanie gotowych zdjęć (60)
* Praca z tą książką (61)

2. Importowanie zdjęć (63)

* Importowanie zdjęć z karty pamięci (64)
o Importowanie zdjęć z folderu (68)
o Importowanie zdjęć przez kopiowanie (70)
o Organizacja zdjęć importowanych przez kopiowanie (71)
+ Zmiana nazwy w czasie importowania (72)
+ Późniejsza zmiana nazw zdjęć w katalogu (73)
o Konwersja do DNG (74)
o Aktualizowanie plików DNG (74)
o Dodawanie metadanych w czasie importowania (75)
o Importowanie istniejących zdjęć z folderów (76)
o Importowanie zdjęć metodą przeciągnij i upuść (77)
* Bridge jako interfejs dla Lightrooma (78)
+ Dodawanie folderów obserwowanych w Bridge’u (80)
+ Importowanie folderów do Lightrooma przez Bridge (81)
o Importowanie zdjęć bezpośrednio z aparatu (82)
+ Podłączanie aparatu do komputera (82)
+ Oprogramowanie do obsługi zdjęć (83)
+ Szybsze fotografowanie "na uwięzi" (87)
* Jak organizowane są zaimportowane zdjęcia (88)
o Zarządzanie zdjęciami przez metadane (88)

3. Poruszanie się po module Library (91)

* Panel modułu Library (92)
o Panel Navigator (94)
o Panel Catalog (94)
o Pasek narzędzi modułu Library (94)
o Panel Folders (95)
o Pasek filtrów (95)
* Poznawanie modułu Library (96)
o Opcje widoku Grid (96)
o Nawigacja w siatce Library (98)
o Praca w widoku Loupe (99)
+ Praca ze zdjęciami w widokach Grid i Loupe (100)
+ Opcje widoku Loupe (102)
+ Nawigacja w widoku Loupe (103)
o O podglądach w Lightroomie (104)
+ Wybieranie domyślnych ustawień Develop (104)
+ Rozmiar i jakość podglądu (105)
+ Tworzenie podglądów w skali 1:1 (107)
+ Przybliżenia widoku Loupe (108)
+ Skróty w widoku Loupe (108)
o Praca w widoku Survey (108)
o Praca w widoku Compare (110)
+ Opcje wyświetlania w widoku Compare (111)
+ Działanie w trybie Compare krok po kroku (112)
o Poruszanie się wśród zdjęć na taśmie filmowej (114)
o Praca w konfiguracji z dwoma monitorami (116)
+ Jak najlepiej wykorzystać pracę z dwoma monitorami (118)
* Doskonalenie wyboru zdjęć (120)
o Ocenianie zdjęć poprzez wybór i odrzucenie (120)
o Ocenianie zdjęć z użyciem gwiazdek (122)
o Praca z etykietami kolorowymi (124)
+ Etykiety w Lightroomie i Bridge’u (125)
+ Inne metody oznaczania (125)
o Filtrowanie zdjęć w katalogu (126)
+ Trzy sposoby filtrowania katalogu (127)
+ Filtrowanie zdjęć na taśmie filmowej (128)
+ Filtrowanie zdjęć oznaczonych flagami (129)
+ Opcje filtrowania (129)
+ Tworzenie grup przefiltrowanych zdjęć na taśmie filmowej (129)
+ Filtrowanie według etykiet kolorowych (130)
+ Filtrowanie kopii wirtualnych i oryginałów (132)
o Filtrowanie podfolderów (133)
o Łączenie zdjęć w zestawy (134)
o Opcje wyboru zdjęć (136)
o Usuwanie i kasowanie zdjęć (137)

4. Zarządzanie zdjęciami w module Library (139)

* Praca z metadanymi (140)
o Różne rodzaje metadanych (141)
o Szybkie wyszukiwanie z użyciem metadanych (142)
o Panel Metadata (146)
o Tryby oglądania panelu Metadata (146)
o Metadane ogólne i EXIF (148)
+ Nazwa pliku (148)
+ Pliki dodatkowe (148)
+ Nazwa kopii (148)
+ Status Metadanych (150)
+ Wykadrowane zdjęcia (151)
+ Przedstawianie daty (151)
+ Edycja czasu wykonania zdjęcia (152)
+ Model i numer seryjny aparatu (153)
+ Dane artysty w formacie EXIF (153)
o Niestandardowe metadane (154)
+ Szablony metadanych (155)
+ Edytowanie i kasowanie szablonów metadanych (156)
+ Metadane IPTC (156)
+ Skuteczny sposób dodawania metadanych (159)
o Edytowanie metadanych i zdjęcia wybrane (160)
+ Linki do poczty i stron internetowych (162)
+ Status prawa autorskiego (163)
o Panele Keywording i Keyword List (164)
+ Trzy sposoby dodawania słów kluczowych (164)
+ Stosowanie istniejących słów kluczowych i zarządzanie nimi (166)
+ Opcje autouzupełniania (166)
+ Usuwanie słów kluczowych (168)
+ Hierarchia słów kluczowych (168)
+ Importowanie i eksportowanie hierarchii słów kluczowych (169)
+ Domyślne słowa kluczowe (170)
+ Zestawy słów kluczowych (171)
+ Tworzenie własnych zestawów słów kluczowych (172)
+ Sugerowane słowa kluczowe (173)
o Narzędzie Painter (174)
* Filtrowanie i wyszukiwanie zdjęć (177)
o Pasek filtrów (177)
+ Układ paska filtrów (178)
o Filtrowanie tekstowe (178)
+ Zasady wyszukiwania (179)
+ Łączenie zasad wyszukiwania (180)
+ Doskonalenie wyszukiwań tekstowych (180)
o Filtrowanie po atrybutach (181)
o Filtrowanie po metadanych (181)
+ Opcje filtrowania po metadanych (182)
+ Kategorie filtrów metadanych (182)
o Własne ustawienia filtrowania (185)
+ Wyszukiwanie pustych pól (185)
+ Wyszukiwanie bez zawartości (186)
+ Wyszukiwanie zaawansowane (188)
o Szybkie kolekcje (190)
o Kolekcje (192)
+ Zestawy kolekcji (194)
+ Inteligentne kolekcje (194)
o Zapisywanie i odczytywanie metadanych (195)
+ Zapisywanie metadanych w pliku (196)
+ Śledzenie zmian metadanych (197)
+ Opcje odczytywania/zapisywania XMP (199)
+ Gdzie leży prawda? (203)
o Synchronizowanie ustawień metadanych IPTC (203)
+ Synchronizowanie folderów (204)
o Sortowanie zdjęć (206)
+ Funkcje sortowania (207)
+ Metoda sortowania po tekście etykiety (209)
* Dodatkowe porady dla zaawansowanych użytkowników (210)
o Odtwarzanie plików dźwiękowych (210)
o Metadane GPS i łączenie się z Google Earth (211)
o Jak umieszczać metadane GPS w zdjęciu (214)

5. Praca z katalogami (219)

* O katalogach Lightrooma (220)
o Tworzenie i otwieranie katalogów (221)
+ Tworzenie nowego katalogu (222)
+ Otwieranie istniejącego katalogu (222)
o Eksportowanie katalogów (223)
+ Eksportowanie z negatywami (223)
+ Eksportowanie bez negatywów (224)
+ Dołączanie dostępnych podglądów (224)
o Importowanie katalogów (225)
+ Ograniczenia przy wykluczaniu negatywów (226)
o Podsumowanie eksportu i importu (227)
o Kopiowanie katalogu na inny komputer (227)
o Eksport i import katalogu w praktyce (228)
o Jak połączyć dwa katalogi w jeden (232)
o Ogólne ustawienia katalogu (238)
* Związki pomiędzy katalogiem a folderami (239)
o Odnajdywanie połączenia pomiędzy katalogiem a folderem (240)
o Dodawanie nowych folderów (242)
+ Foldery Lightrooma i foldery systemowe (243)

6. Edycja zdjęcia w module Develop (245)

* Edytowanie obrazu w Lightroomie (246)
o Inteligentniejsze przetwarzanie obrazu (246)
+ Kompatybilność z Camera Raw (247)
o Inteligentniejsze retuszowanie (247)
* Kroki do osiągnięcia odpowiedniego koloru (248)
o Kalibrowanie monitora (248)
o Wybór monitora (248)
o Kalibracja i profilowanie monitora (249)
o Punkt bieli i gamma (249)
+ Gamma 1,8 na Macintoshach (250)
+ Dopasowywanie balansu bieli (250)
o Kroki do pomyślnej kalibracji i profilowania (250)
* Panel Quick Develop (254)
o Opcje Quick Develop (254)
+ Opcje kolorystyczne (254)
+ Opcje tonów (255)
+ Typowa organizacja pracy w panelu Quick Develop (257)
o Kadrowanie w panelu Quick Develop (260)
o Synchronizacja ustawień Develop (261)
o RAW czy JPEG? (262)
* Interfejs modułu Develop (264)
o Kadrowanie w module Develop (266)
+ Obracanie kadru (266)
+ Proporcje kadrowania (266)
+ Przesuwanie kadru (270)
o Linie pomocnicze kadrowania (271)
o Kierunek linii pomocniczych (273)
o Anulowanie kadrowania (273)
o Menu Tool Overlay (274)
+ Opcje Tool Overlay (274)
o Panel Histogram (275)
o Opcje panelu Basic (276)
o Podstawowa procedura korekcji zdjęć (278)
o Narzędzie balansu bieli (279)
+ Korekcje balansu bieli (281)
+ Twórcze dobieranie balansu bieli (283)
o Ustawienia w panelu Basic i Histogram (284)
+ Opcja Auto Tone (285)
o Vibrance i Saturation (291)
o Suwak Clarity (294)
+ Dekompresja poziomów (295)
+ Zmniejszanie Clarity (296)
o Korygowanie prześwietlonego zdjęcia (298)
o Korygowanie niedoświetlonego zdjęcia (300)
o Dopasowywanie ekspozycji (302)
o Opcje Tone Curve (304)
o Obszary krzywej tonalnej (306)
o Łączenie korekcji Basic i Tone Curve (308)
+ Ustawienia punktów podziału zakresu tonów (314)
o Panel HSL/Color/Grayscale (316)
+ Selektywne przyciemnianie kolorów (318)
o Panel Detail: aberracja chromatyczna (320)
+ Korekcja aberracji chromatycznej (320)
+ Opcje Defringe (322)
+ Korekcja All Edges (323)
o Panel Vignettes (326)
+ Winiety po wykadrowaniu (328)
o Panel Camera Calibration (330)
+ Tworzenie własnej kalibracji przez Photoshop (330)
+ Twórcze używanie panelu Camera Calibration (332)
* Ocenianie zdjęć (334)
o Porównywanie wersji "przed" i "po" (334)
+ Zarządzanie podglądami "przed" i "po" (336)
* Narzędzia do retuszu zdjęć (340)
o Narzędzie do usuwania plamek (340)
+ Clone lub Heal (342)
+ Rozmiar kółka (342)
+ Kliknij i przeciągnij (342)
+ Tylko kliknięcie (342)
+ Edytowanie kół plamek (343)
+ Chowanie kółek usuwania plamek (343)
+ Cofanie/kasowanie kółek usuwania plamek (343)
+ Synchronizacja trybu Heal (343)
o Zsynchronizowane usuwanie plamek (344)
+ Usuwanie plamek w trybie Auto Sync (345)
o Narzędzie do korekcji czerwonych oczu (346)
+ Ustawianie rozmiaru wskaźnika (346)
o Korekcje miejscowe (350)
+ Początkowe opcje pędzla korekcyjnego (351)
+ Edytowanie pociągnięć pędzla korekcyjnego (352)
+ Zapisywanie ustawień efektów (352)
+ Maskowanie automatyczne (354)
+ Podglądanie obszarów pociągnięć pędzla (356)
+ Upiększanie ujemną wartością Clarity (356)
+ Ręczne kolorowanie w trybie Color (358)
+ Wyostrzanie i rozmywanie (360)
o Narzędzie filtra połówkowego (362)
o Panel History (365)
o Panel Snapshots (366)
+ Synchronizowanie migawek (368)
* Ułatwianie pracy (370)
o Tworzenie kopii wirtualnych (370)
o Synchronizacja ustawień Develop (372)
o Lightroom i Camera Raw (374)
+ Oglądanie edycji z Lightrooma w Camera Raw (374)
+ Oglądanie edycji z Camera Raw w Lightroomie (374)
+ Utrzymywanie synchronizacji ustawień Lightrooma (375)
+ Synchronizacja Lightrooma z Camera Raw (376)
o Kopiowanie i wklejanie ustawień Develop (378)
+ Kopiowanie i wklejanie ustawień w module Library (378)
+ Stosowanie poprzednich ustawień Develop (379)
o Zapisywanie ustawień Develop w postaci szablonów (380)
+ Ustawienia szablonów z Auto Tone (381)
+ Sztuka tworzenia szablonów Develop (381)
+ Jak działają szablony (383)
+ Jak uniknąć skażenia szablonów (384)
+ Resetowanie ustawień (387)
o Jak określić domyślne ustawienia Develop dla aparatu (388)

7. Sztuka czerni i bieli (391)

* Konwersja czarno-biała (392)
o Ustawienia trybu szarości w panelu Develop (392)
o Opcje konwersji na czerń i biel (394)
+ Jak nie konwertować (394)
o Ustawienia trybu szarości (395)
o Konwersja z użyciem suwaka temperatury (396)
o Konwersja automatyczna z dostosowaniem balansu bieli (398)
o Ręczne ustawienia trybu szarości (402)
+ Wskazówka dotycząca suwaka Grayscale (403)
o Efekt podczerwieni na zdjęciu czarno-białym (404)
* Precyzyjne dostrajanie czarno-białych zdjęć (408)
o Panel Split Toning (408)
+ Dzielenie tonacji na kolorowym zdjęciu (410)
o Panel HSL: ustawienia odbarwiania (412)
+ Metoda osiągania skali szarości w HSL (413)

8. Wyostrzanie i redukcja szumów (417)

* Wyostrzanie wejściowe na dobry początek (418)
o Wyostrzanie wyjściowe (419)
+ Domyślne ustawienia panelu Detail (419)
o Szablony ustawień wyostrzania (419)
+ Wyostrzanie – portrety (420)
+ Wyostrzanie – krajobrazy (421)
o Przykładowe wyostrzanie obrazu (422)
o Ocenianie w skali 1:1 (423)
o Wyostrzanie z naciskiem na luminancję (423)
o Suwaki efektów wyostrzania (423)
+ Suwak Amount (424)
+ Suwak Radius (426)
o Opcje przytłumiania (428)
+ Suwak Detail (428)
+ Interpretowanie podglądu wyostrzania w skali szarości (431)
+ Suwak Masking (431)
o Stosowanie ręcznych ustawień wyostrzania (434)
o Redukcja szumów (436)
+ Wskazówki do redukcji szumów (437)

9. Połączenie z Photoshopem (439)

* Otwieranie zdjęć w Photoshopie (440)
o Opcje edycji w Photoshopie (440)
o Opcje edycji w programach zewnętrznych (442)
+ Jak używać opcji edycji zewnętrznej (444)
o Photoshop jako uzupełnienie dla Lightrooma (446)
o Rozszerzona edycja w Photoshopie (450)
+ Otwieranie zdjęć jako inteligentnych obiektów w Photoshopie (452)
* Eksportowanie z Lightrooma (454)
o Szablony eksportu (454)
o Miejsce eksportowania (454)
+ Eksportowanie do tego samego folderu (456)
o Nazewnictwo i ustawienia plików (458)
+ Zapisywanie jako DNG plików niebędących w formacie RAW (458)
+ Ustawienia zdjęcia (459)
o Skalowanie obrazu (460)
+ Kiedy interpolować? (461)
o Wyostrzanie wyjściowe (462)
o Metadane (463)
o Postprocessing (463)
o Dodawanie zadań eksportu w Lightroomie (464)
o Wtyczki eksportu (468)
o Eksportowanie zdjęć z katalogu na płytę CD lub DVD (469)

10. Drukowanie (471)

* Przygotowanie do druku (472)
o Moduł Print (472)
o Panel Image Settings (474)
o Panel Layout w trybie Contact Sheet/Grid (477)
o Opcje paneli Layout i Guides (478)
+ Siatka i komórki strony (478)
o Drukowanie wielu komórek (480)
o Panel Layout Engine (482)
+ Panel Image Settings (482)
+ Panel Rulers, Grid & Guides (482)
+ Panel Cells (482)
+ Panel Overlays (485)
o Panel Overlays (486)
+ Jak dodać do wydruku ramkę fotograficzną (488)
+ Page Options (490)
+ Photo Info (491)
o Page Setup (492)
+ Rozdzielczość wydruku (493)
o Panel Print Job (494)
+ Zarządzanie kolorem w panelu Print Job (494)
+ Procedura drukowania w Lightroomie (494)
+ Ustawienia drukowania Managed by Printer (Mac) (495)
+ Ustawienia drukowania Managed by Printer (PC) (496)
+ Drukowanie (498)
+ Tryby drukowania (499)
+ Wyostrzanie wydruku (499)
o Druk 16-bitowy (500)
o Drukowanie do pliku JPEG (500)
o Drukowanie z własnymi profilami (501)
+ Ustawienia drukowania z zarządzaniem przez Lightroom (Mac) (502)
+ Ustawienia drukowania z zarządzaniem przez Lightroom (PC) (503)
+ Sposób wizualizacji (504)
o Zapisywanie własnych szablonów (505)

11. Prezentowanie swoich prac (507)

* Moduł Slideshow (508)
o Widok edytora slajdów w obszarze głównym (510)
o Panel Layout (511)
o Panel Options (512)
o Panel Overlays (514)
+ Tworzenie własnej wizytówki (515)
+ Dodawanie nakładek z własnym tekstem (516)
+ Praca z kotwicami (518)
o Panel Backdrop (520)
o Jak tworzyć innowacyjne szablony pokazów slajdów (522)
o Panel Titles (526)
o Panel Playback (527)
o Podgląd i odtwarzanie (528)
+ Poruszanie się wśród zdjęć z pokazu slajdów (529)
o Pokazy slajdów i wybieranie zdjęć (529)
o Panel Template Browser (530)
o Eksportowanie pokazu slajdów (530)
* Moduł Web (532)
o Panel Engine (534)
+ Galerie HTML i Flash (534)
+ Galeria HTML (535)
+ Galeria Flash (536)
+ Galeria AutoViewer (537)
+ Galeria PostcardViewer (538)
+ Galeria SimpleViewer (539)
+ Niezależne style galerii (539)
o Panel Site Info (541)
o Panel Color Palette (542)
+ Wybieranie schematu kolorystycznego (542)
o Panel Appearance (544)
+ Ustawienia Appearance dla galerii HTML (544)
+ Ustawienia Appearance dla galerii Flash (545)
+ Ustawienia Appearance dla galerii Airtight (548)
+ Identity Plate (548)
o Panel Image Info (549)
+ Dodawanie tytułów i opisów (549)
+ Dostosowywanie informacji tytułu i opisu (550)
o Panel Output Settings (554)
o Przeglądanie galerii internetowych (555)
o Eksportowanie galerii internetowej (556)
o Wysyłanie galerii internetowej na serwer (557)
o Panel Template Browser (561)

A Preferencje Lightrooma (563)

* Preferencje ogólne (564)
o Wybór katalogu (564)
o Dźwięki i przypomnienia o zakończeniu (565)
* Preferencje szablonów (565)
+ Domyślne ustawienia Develop (565)
+ Ustawienia powiązane z aparatem (566)
+ Sekcja Location (566)
+ Sekcja Lightroom Defaults (566)
* Preferencje importowania (568)
o Opcje DNG (569)
+ Opcje konwersji do DNG (570)
* Preferencje edycji zewnętrznej (571)
* Preferencje obsługi plików (573)
* Preferencje interfejsu (574)
o Znaki końca paneli (574)
+ Własne znaki końca paneli (574)
o Rozmiar czcionki paneli (575)
o Zgaszone światła (576)
o Tło (576)
o Preferencje taśmy filmowej (576)
o Ulepszenia interfejsu (577)

B Ustawienia Lightrooma (579)

* Ustawienia i szablony Lightrooma (580)
o Plik preferencji Lightrooma (580)
o Dostęp do zapisanych ustawień szablonów (581)
* Folder katalogu Lightrooma (582)
o Plik bazy danych katalogu (582)
o Plik dziennika (584)
o Dane podglądów Lightrooma (585)
o Procedury przetwarzania miniatur (586)
* Dostosowywanie zawartości Lightrooma (588)
* Przestrzeń RGB Lightrooma (590)
o Podglądy RGB (592)
+ Krzywa reakcji tonów (592)
+ Równoważenie krzywej tonalnej (594)
* Krzywe w Lightroomie i Photoshopie (595)
+ O metodzie tworzenia porównań krzywych (597)
+ Wyniki porównania (599)
+ Wnioski (600)
* Idealna konfiguracja komputera dla Lightrooma (601)
o Pamięć RAM (601)
o Karta graficzna (602)
o Dyski twarde (602)
o Konfiguracje dysków (603)
+ RAID paskowy (603)
+ RAID dublowany (604)
+ Dublowany system paskowy (604)
+ Po prostu parę dysków (605)
o Strategie archiwizacji (606)
+ Oprogramowanie do archiwizacji (607)

Skorowidz (608)

Autor

ISBN

978-83-246-2144-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PHOTOSHOP LIGHTROOM 2 PODRĘCZNIK DLA FOTOGRAFÓW”