PHP OBIEKTY WZORCE NARZĘDZIA

89.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze (15)

O recenzencie technicznym (17)

Podziękowania (19)

Wprowadzenie (21)

CZĘŚĆ I. OBIEKTY (23)

Rozdział 1. PHP – projektowanie i zarządzanie (25)

 • Problem (25)
 • PHP a inne języki programowania (26)
 • O książce (28)
  • Obiekty (28)
  • Wzorce (28)
  • Narzędzia (29)
  • Nowości w piątym wydaniu (30)
 • Podsumowanie (30)

Rozdział 2. PHP i obiekty (31)

 • Nieoczekiwany sukces obiektów w PHP (31)
  • PHP/FI – u zarania języka (31)
  • PHP3 – składniowy lukier (31)
  • Cicha rewolucja – PHP4 (32)
  • PHP5 – nieuchronne zmiany (33)
  • PHP7 – doganianie reszty świata (34)
 • Debata obiektowa – za czy przeciw? (34)
 • Podsumowanie (35)

Rozdział 3. Obiektowy elementarz (37)

 • Klasy i obiekty (37)
  • Pierwsza klasa (37)
  • Pierwszy obiekt (lub dwa) (38)
 • Definiowanie składowych klasy (39)
 • Metody (41)
  • Metoda konstrukcji obiektu (42)
 • Typy argumentów metod (43)
  • Typy elementarne (44)
  • Typy obiektowe (47)
 • Dziedziczenie (50)
  • Problemy związane z dziedziczeniem (51)
  • Stosowanie dziedziczenia (55)
  • Zarządzanie dostępem do klasy – słowa public, private i protected (60)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 4. Zaawansowana obsługa obiektów (65)

 • Metody i składowe statyczne (65)
 • Składowe stałe (68)
 • Klasy abstrakcyjne (69)
 • Interfejsy (71)
 • Cechy typowe (73)
  • Zadanie dla cech typowych (73)
  • Definiowanie i stosowanie cechy typowej (74)
  • Stosowanie wielu cech typowych (75)
  • Łączenie cech z interfejsami (75)
  • Unikanie kolizji nazw metod za pomocą słowa insteadof (76)
  • Aliasy metod cech typowych (77)
  • Cechy typowe z metodami statycznymi (78)
  • Dostęp do składowych klasy włączającej (79)
  • Definiowanie metody abstrakcyjnej cechy typowej (79)
  • Zmiana dostępności metod cech typowych (80)
 • Późne wiązanie statyczne: słowo static (81)
 • Obsługa błędów (84)
  • Wyjątki (85)
 • Klasy i metody finalne (92)
 • Klasa do obsługi błędów wewnętrznych (93)
 • Przechwytywanie chybionych wywołań (94)
 • Definiowanie destruktorów (99)
 • Wykonywanie kopii obiektów (100)
 • Reprezentacja obiektu w ciągach znaków (103)
 • Wywołania zwrotne, funkcje anonimowe i domknięcia (104)
 • Klasy anonimowe (108)
 • Podsumowanie (109)

Rozdział 5. Narzędzia obiektowe (111)

 • PHP a pakiety (111)
  • Pakiety i przestrzenie nazw w PHP (111)
  • Automatyczne wczytywanie kodu (119)
 • Klasy i funkcje pomocnicze (122)
  • Szukanie klasy (123)
  • Badanie obiektów i klas (124)
  • Pozyskiwanie ciągu pełnej nazwy klasy (125)
  • Badanie metod (126)
  • Badanie składowych (127)
  • Badanie relacji dziedziczenia (127)
  • Badanie wywołań metod (128)
 • Interfejs retrospekcji – Reflection API (129)
  • Zaczynamy (129)
  • Pora zakasać rękawy (130)
  • Badanie klasy (132)
  • Badanie metod (133)
  • Badanie argumentów metod (135)
  • Korzystanie z retrospekcji (136)
 • Podsumowanie (139)

Rozdział 6. Obiektya projektowanie obiektowe (141)

 • Czym jest projektowanie? (141)
 • Programowanie obiektowe i proceduralne (142)
  • Odpowiedzialność (145)
  • Spójność (146)
  • Sprzęganie (146)
  • Ortogonalność (146)
 • Zasięg klas (147)
 • Polimorfizm (148)
 • Hermetyzacja (149)
 • Nieważne jak (150)
 • Cztery drogowskazy (151)
  • Zwielokrotnianie kodu (151)
  • Przemądrzałe klasy (151)
  • Złota rączka (151)
  • Za dużo warunków (151)
 • Język UML (152)
  • Diagramy klas (152)
  • Diagramy sekwencji (157)
 • Podsumowanie (159)

CZĘŚĆ II. WZORCE (161)

Rozdział 7. Czym są wzorce projektowe? Do czego się przydają? (163)

 • Czym są wzorce projektowe? (163)
 • Wzorzec projektowy (165)
  • Nazwa (165)
  • Problem (166)
  • Rozwiązanie (166)
  • Konsekwencje (166)
 • Format wzorca według Bandy Czworga (166)
 • Po co nam wzorce projektowe? (167)
  • Wzorzec projektowy definiuje problem (167)
  • Wzorzec projektowy definiuje rozwiązanie (167)
  • Wzorce projektowe są niezależne od języka programowania (167)
  • Wzorce definiują słownictwo (168)
  • Wzorce są wypróbowane (168)
  • Wzorce mają współpracować (169)
  • Wzorce promują prawidła projektowe (169)
  • Wzorce są stosowane w popularnych frameworkach (169)
 • Wzorce projektowe a PHP (169)
 • Podsumowanie (169)

Rozdział 8. Wybrane prawidła wzorców (171)

 • Olśnienie wzorcami (171)
 • Kompozycja i dziedziczenie (172)
  • Problem (172)
  • Zastosowanie kompozycji (175)
 • Rozprzęganie (177)
  • Problem (178)
  • Osłabianie sprzężenia (179)
 • Kod ma używać interfejsów, nie implementacji (180)
 • Zmienne koncepcje (181)
 • Nadmiar wzorców (182)
 • Wzorce (182)
  • Wzorce generowania obiektów (183)
  • Wzorce organizacji obiektów i klas (183)
  • Wzorce zadaniowe (183)
  • Wzorce korporacyjne (183)
  • Wzorce baz danych (183)
 • Podsumowanie (183)

Rozdział 9. Generowanie obiektów (185)

 • Generowanie obiektów – problemy i rozwiązania (185)
 • Wzorzec Singleton (189)
  • Problem (189)
  • Implementacja (190)
  • Konsekwencje (192)
 • Wzorzec Factory Method (192)
  • Problem (192)
  • Implementacja (195)
  • Konsekwencje (196)
 • Wzorzec Abstract Factory (197)
  • Problem (197)
  • Implementacja (198)
  • Konsekwencje (200)
 • Prototyp (201)
  • Problem (202)
  • Implementacja (202)
 • Naginanie rzeczywistości – wzorzec Service Locator (205)
 • Doskonała izolacja – wstrzykiwanie zależności (206)
  • Problem (207)
  • Implementacja (207)
  • Konsekwencje (210)
 • Podsumowanie (210)

Rozdział 10. Wzorce elastycznego programowania obiektowego (211)

 • Strukturalizacja klas pod kątem elastyczności obiektów (211)
 • Wzorzec Composite (211)
  • Problem (212)
  • Implementacja (214)
  • Konsekwencje (217)
  • Composite – podsumowanie (220)
 • Wzorzec Decorator (220)
  • Problem (221)
  • Implementacja (223)
  • Konsekwencje (226)
 • Wzorzec Facade (226)
  • Problem (227)
  • Implementacja (228)
  • Konsekwencje (229)
 • Podsumowanie (229)

Rozdział 11. Reprezentacja i realizacja zadań (231)

 • Wzorzec Interpreter (231)
  • Problem (231)
  • Implementacja (232)
  • Ciemne strony wzorca Interpreter (239)
 • Wzorzec Strategy (240)
  • Problem (240)
  • Implementacja (241)
 • Wzorzec Observer (244)
  • Implementacja (246)
 • Wzorzec Visitor (252)
  • Problem (252)
  • Implementacja (253)
  • Wady wzorca Visitor (258)
 • Wzorzec Command (258)
  • Problem (258)
  • Implementacja (259)
 • Wzorzec Null Object (262)
  • Problem (263)
  • Implementacja (265)
 • Podsumowanie (266)

Rozdział 12. Wzorce korporacyjne (267)

 • Przegląd architektury (267)
  • Wzorce (268)
  • Aplikacje i warstwy (268)
 • Małe oszustwo na samym początku (270)
  • Wzorzec Registry (271)
  • Implementacja (272)
 • Warstwa prezentacji (275)
  • Wzorzec Front Controller (276)
  • Wzorzec Application Controller (285)
  • Zarządzanie danymi w komponentach (290)
  • Wzorzec Page Controller (296)
  • Wzorce Template View i View Helper (300)
 • Warstwa logiki biznesowej (302)
  • Wzorzec Transaction Script (303)
  • Wzorzec Domain Model (306)
 • Podsumowanie (309)

Rozdział 13. Wzorce bazodanowe (311)

 • Warstwa danych (311)
 • Wzorzec Data Mapper (312)
  • Problem (312)
  • Implementacja (312)
 • Wzorzec Identity Map (325)
  • Problem (325)
  • Implementacja (325)
  • Konsekwencje (328)
 • Wzorzec Unit of Work (328)
  • Problem (328)
  • Implementacja (329)
  • Konsekwencje (332)
 • Wzorzec Lazy Load (332)
  • Problem (332)
  • Implementacja (333)
  • Konsekwencje (334)
 • Wzorzec Domain Object Factory (334)
  • Problem (335)
  • Implementacja (335)
  • Konsekwencje (336)
 • Wzorzec Identity Object (337)
  • Problem (338)
  • Implementacja (338)
  • Konsekwencje (343)
 • Wzorce Selection Factory i Update Factory (343)
  • Problem (343)
  • Implementacja (344)
  • Konsekwencje (347)
 • Co zostało z wzorca Data Mapper? (347)
 • Podsumowanie (349)

CZĘŚĆ III. NARZĘDZIA (351)

Rozdział 14. Dobre (i złe) praktyki (353)

 • Nie tylko kod (353)
 • Pukanie do otwartych drzwi (354)
 • Jak to zgrać? (355)
 • Uskrzydlanie kodu (356)
 • Standardy (357)
 • Vagrant (358)
 • Testowanie (358)
 • Ciągła integracja (359)
 • Podsumowanie (359)

Rozdział 15. Standardy PHP (361)

 • Po co te standardy? (361)
 • Jakie są standardowe rekomendacje PHP? (362)
  • Dlaczego akurat PSR? (362)
  • Rekomendacje PSR – dla kogo? (363)
 • Kodowanie z klasą (363)
  • Podstawowy standard kodowania PSR-1 (364)
  • Rekomendacja stylu kodowania PSR-2 (366)
  • Sprawdzanie i poprawianie kodu (368)
 • PSR-4 – automatyczne ładowanie (370)
  • Zasady, które są dla nas ważne (370)
 • Podsumowanie (373)

Rozdział 16. Używanie i tworzenie komponentów PHP za pomocą Composera (375)

 • Czym jest Composer? (375)
 • Instalowanie Composera (376)
 • Instalowanie (zbioru) pakietów (376)
  • Instalowanie pakietu z poziomu wiersza poleceń (377)
  • Wersje (377)
  • Element require-dev (378)
 • Composer i automatyczne ładowanie kodu (379)
 • Tworzenie własnego pakietu (380)
  • Dodawanie informacji o pakiecie (380)
  • Pakiety systemowe (380)
 • Dystrybucja za pośrednictwem repozytorium Packagist (381)
 • Odrobina prywatności (384)
 • Podsumowanie (385)

Rozdział 17. Zarządzanie wersjami projektuz systemem Git (387)

 • Po co mi kontrola wersji? (387)
 • Skąd wziąć klienta Git? (388)
 • Obsługa repozytorium Git online (389)
 • Konfigurowanie serwera Git (391)
  • Tworzenie repozytorium zdalnego (391)
 • Rozpoczynamy projekt (393)
  • Klonowanie repozytorium (395)
 • Wprowadzanie i zatwierdzanie zmian (396)
 • Dodawanie i usuwanie plików i katalogów (399)
  • Dodawanie pliku (399)
  • Usuwanie pliku (399)
  • Dodawanie katalogu (400)
  • Usuwanie katalogów (400)
 • Etykietowanie wersji (400)
 • Rozgałęzianie projektu (401)
 • Podsumowanie (407)

Rozdział 18. Testy jednostkowe z PHPUnit (409)

 • Testy funkcjonalne i testy jednostkowe (409)
 • Testowanie ręczne (410)
 • PHPUnit (412)
  • Tworzenie przypadku testowego (412)
  • Metody asercji (414)
  • Testowanie wyjątków (415)
  • Uruchamianie zestawów testów (416)
  • Ograniczenia (417)
  • Atrapy i imitacje (419)
  • Dobry test to oblany test (421)
 • Testy dla aplikacji WWW (423)
  • Przygotowanie aplikacji WWW do testów (424)
  • Proste testy aplikacji WWW (426)
  • Selenium (427)
 • Słowo ostrzeżenia (432)
 • Podsumowanie (434)

Rozdział 19. Automatyzacja instalacji z Phingiem (435)

 • Czym jest Phing? (436)
 • Pobieranie i instalacja pakietu Phing (436)
 • Montowanie dokumentu kompilacji (437)
  • Różnicowanie zadań kompilacji (438)
  • Właściwości (440)
  • Typy (446)
  • Operacje (450)
 • Podsumowanie (454)

Rozdział 20. Vagrant (455)

 • Problem (455)
 • Odrobina przygotowań (456)
  • Wybór i instalacja środowiska Vagrant (456)
 • Montowanie lokalnych katalogóww maszynie wirtualnej Vagranta (458)
 • Zaopatrywanie maszyny wirtualnej (459)
  • Konfigurowanie serwera WWW (460)
  • Konfigurowanie MySQL (461)
  • Konfigurowanie nazwy hosta (462)
 • Kilka słów na koniec (463)
 • Podsumowanie (464)

Rozdział 21. Ciągła integracja kodu (465)

 • Czym jest ciągła integracja? (465)
  • Przygotowanie projektu do ciągłej integracji (467)
  • Instalowanie Jenkinsa (475)
  • Instalowanie rozszerzeń Jenkinsa (475)
  • Konfigurowanie klucza publicznego serwera Git (477)
  • Instalowanie projektu (478)
  • Pierwsza kompilacja (479)
  • Konfigurowanie raportów (482)
  • Automatyzacja kompilacji (484)
 • Podsumowanie (486)

Rozdział 22. Obiekty, wzorce, narzędzia (487)

 • Obiekty (487)
  • Wybór (488)
  • Hermetyzacja i delegowanie (488)
  • Osłabianie sprzężenia (488)
  • Zdatność do wielokrotnego stosowania kodu (489)
  • Estetyka (489)
 • Wzorce (490)
  • Co dają nam wzorce? (490)
  • Wzorce a zasady projektowe (491)
 • Narzędzia (492)
  • Testowanie (493)
  • Standardy (493)
  • Zarządzanie wersjami (493)
  • Automatyczna kompilacja (instalacja) (494)
  • System integracji ciągłej (494)
  • Co pominęliśmy? (494)
 • Podsumowanie (495)

DODATKI (497)

Dodatek A. Bibliografia (499)

 • Książki (499)
 • Publikacje (500)
 • Witryny WWW (500)

Dodatek B. Prosty analizator leksykalny (503)

 • Skaner (503)
 • Analizator leksykalny (510)

Skorowidz (523)

Autor

ISBN

978-83-283-3553-0

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PHP OBIEKTY WZORCE NARZĘDZIA”