PHP OBIEKTY WZORCE NARZĘDZIA

79.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorze (11)

O recenzencie technicznym (13)

Podziękowania (15)

Przedmowa do trzeciego wydania (17)

Część I: Wprowadzenie (19)

Rozdział 1. PHP – projektowanie i zarządzanie (21)

 • Problem (21)
 • PHP a inne języki programowania (22)
 • O książce (24)
  • Obiekty (24)
  • Wzorce (24)
  • Narzędzia (25)
  • Nowości w trzecim wydaniu (26)
 • Podsumowanie (26)

Część II: Obiekty (27)

Rozdział 2. PHP a obiekty (29)

 • Nieoczekiwany sukces obiektów w PHP (29)
  • PHP/FI – u zarania języka (29)
  • PHP3 – składniowy lukier (30)
  • Cicha rewolucja – PHP4 (30)
  • PHP5 – nieuchronne zmiany (31)
 • W przyszłości (32)
 • Debata obiektowa – za czy przeciw? (32)
 • Podsumowanie (32)

Rozdział 3. Obiektowy elementarz (33)

 • Klasy i obiekty (33)
  • Pierwsza klasa (33)
  • Pierwszy obiekt (lub dwa) (34)
 • Definiowanie składowych klasy (35)
 • Metody (37)
  • Metoda konstrukcji obiektu (38)
 • Typy argumentów metod (39)
  • Typy elementarne (40)
  • Typy obiektowe (42)
 • Dziedziczenie (44)
  • Problemy związane z dziedziczeniem (44)
  • Stosowanie dziedziczenia (48)
  • Zarządzanie dostępem do klasy – słowa public, private i protected (52)
 • Podsumowanie (56)

Rozdział 4. Zaawansowana obsługa obiektów (57)

 • Metody i składowe statyczne (57)
 • Składowe stałe (60)
 • Klasy abstrakcyjne (61)
 • Interfejsy (62)
 • Późne wiązanie statyczne: słowo static (64)
 • Obsługa błędów (66)
  • Wyjątki (68)
 • Klasy i metody finalne (72)
 • Przechwytywanie chybionych wywołań (73)
 • Definiowanie destruktorów (77)
 • Wykonywanie kopii obiektów (78)
 • Reprezentacja obiektu w ciągach znaków (80)
 • Wywołania zwrotne, funkcje anonimowe i domknięcia (81)
 • Podsumowanie (85)

Rozdział 5. Narzędzia obiektowe (87)

 • PHP a pakiety (87)
  • Pakiety i przestrzenie nazw w PHP (87)
  • Ratunek – przestrzenie nazw (88)
  • Symulowanie systemu pakietów na bazie systemu plików (92)
  • Nazwy a la PEAR (93)
  • Ścieżki przeszukiwania (93)
  • Automatyczne wczytywanie kodu (95)
 • Klasy i funkcje pomocnicze (96)
  • Szukanie klasy (97)
  • Badanie obiektów i klas (98)
  • Badanie metod (99)
  • Badanie składowych (100)
  • Badanie relacji dziedziczenia (100)
  • Badanie wywołań metod (101)
 • Interfejs retrospekcji – Reflection API (102)
  • Zaczynamy (102)
  • Pora zakasać rękawy (103)
  • Badanie klasy (104)
  • Badanie metod (106)
  • Badanie argumentów metod (107)
  • Korzystanie z retrospekcji (108)
 • Podsumowanie (111)

Rozdział 6. Obiekty a projektowanie obiektowe (113)

 • Czym jest projektowanie? (113)
 • Programowanie obiektowe i proceduralne (114)
  • Odpowiedzialność (117)
  • Spójność (117)
  • Sprzęganie (118)
  • Ortogonalność (118)
 • Zasięg klas (118)
 • Polimorfizm (119)
 • Hermetyzacja (121)
 • Nieważne jak (122)
 • Cztery drogowskazy (122)
  • Zwielokrotnianie kodu (123)
  • Przemądrzałe klasy (123)
  • Złota rączka (123)
  • Za dużo warunków (123)
 • Język UML (123)
  • Diagramy klas (124)
  • Diagramy sekwencji (129)
 • Podsumowanie (131)

Część III: Wzorce (133)

Rozdział 7. Czym są wzorce projektowe? Do czego się przydają? (135)

 • Czym są wzorce projektowe? (135)
 • Wzorzec projektowy (137)
  • Nazwa (137)
  • Problem (138)
  • Rozwiązanie (138)
  • Konsekwencje (138)
 • Format wzorca według Bandy Czworga (138)
 • Po co nam wzorce projektowe? (139)
  • Wzorzec projektowy definiuje problem (139)
  • Wzorzec projektowy definiuje rozwiązanie (139)
  • Wzorce projektowe są niezależne od języka programowania (139)
  • Wzorce definiują słownictwo (140)
  • Wzorce są wypróbowane (140)
  • Wzorce mają współpracować (141)
  • Wzorce promują prawidła projektowe (141)
 • Wzorce projektowe a PHP (141)
 • Podsumowanie (141)

Rozdział 8. Wybrane prawidła wzorców (143)

 • Olśnienie wzorcami (143)
 • Kompozycja i dziedziczenie (144)
  • Problem (144)
  • Zastosowanie kompozycji (147)
 • Rozprzęganie (149)
  • Problem (149)
  • Osłabianie sprzężenia (150)
 • Kod ma używać interfejsów, nie implementacji (151)
 • Zmienne koncepcje (153)
 • Nadmiar wzorców (153)
 • Wzorce (154)
  • Wzorce generowania obiektów (154)
  • Wzorce organizacji obiektów i klas (154)
  • Wzorce zadaniowe (154)
  • Wzorce korporacyjne (154)
  • Wzorce baz danych (154)
 • Podsumowanie (154)

Rozdział 9. Generowanie obiektów (157)

 • Generowanie obiektów – problemy i rozwiązania (157)
 • Wzorzec Singleton (161)
  • Problem (161)
  • Implementacja (162)
  • Konsekwencje (163)
 • Wzorzec Factory Method (164)
  • Problem (164)
  • Implementacja (166)
  • Konsekwencje (167)
 • Wzorzec Abstract Factory (168)
  • Problem (168)
  • Implementacja (169)
  • Konsekwencje (171)
  • Prototyp (172)
  • Problem (173)
  • Implementacja (173)
 • Ależ to oszustwo! (175)
 • Podsumowanie (177)

Rozdział 10. Wzorce elastycznego programowania obiektowego (179)

 • Strukturalizacja klas pod kątem elastyczności obiektów (179)
 • Wzorzec Composite (179)
  • Problem (180)
  • Implementacja (182)
  • Konsekwencje (185)
  • Composite – podsumowanie (188)
 • Wzorzec Decorator (188)
  • Problem (188)
  • Implementacja (190)
  • Konsekwencje (193)
 • Wzorzec Facade (193)
  • Problem (193)
  • Implementacja (195)
  • Konsekwencje (195)
 • Podsumowanie (196)

Rozdział 11. Reprezentacja i realizacja zadań (197)

 • Wzorzec Interpreter (197)
  • Problem (197)
  • Implementacja (198)
  • Ciemne strony wzorca Interpreter (204)
 • Wzorzec Strategy (205)
  • Problem (205)
  • Implementacja (206)
 • Wzorzec Observer (210)
  • Implementacja (211)
 • Wzorzec Visitor (216)
  • Problem (216)
  • Implementacja (217)
  • Wady wzorca Visitor (221)
 • Wzorzec Command (222)
  • Problem (222)
  • Implementacja (222)
 • Podsumowanie (225)

Rozdział 12. Wzorce korporacyjne (227)

 • Przegląd architektury (227)
  • Wzorce (228)
  • Aplikacje i warstwy (228)
 • Małe oszustwo na samym początku (231)
  • Wzorzec Registry (231)
  • Implementacja (232)
 • Warstwa prezentacji (240)
  • Wzorzec Front Controller (240)
  • Wzorzec Application Controller (249)
  • Wzorzec Page Controller (259)
  • Wzorce Template View i Helper View (263)
 • Warstwa logiki biznesowej (266)
  • Wzorzec Transaction Script (266)
  • Wzorzec Domain Model (270)
 • Podsumowanie (273)

Rozdział 13. Wzorce bazodanowe (275)

 • Warstwa danych (275)
 • Wzorzec Data Mapper (276)
  • Problem (276)
  • Implementacja (276)
 • Wzorzec Identity Map (288)
  • Problem (288)
  • Implementacja (288)
  • Konsekwencje (291)
 • Wzorzec Unit of Work (291)
  • Problem (291)
  • Implementacja (291)
  • Konsekwencje (295)
 • Wzorzec Lazy Load (295)
  • Problem (295)
  • Implementacja (296)
  • Konsekwencje (297)
 • Wzorzec Domain Object Factory (297)
  • Problem (298)
  • Implementacja (298)
  • Konsekwencje (299)
 • Wzorzec Identity Object (300)
  • Problem (300)
  • Implementacja (301)
  • Konsekwencje (305)
 • Wzorce Selection Factory i Update Factory (306)
  • Problem (306)
  • Implementacja (306)
  • Konsekwencje (309)
 • Co zostało z wzorca Data Mapper? (309)
 • Podsumowanie (311)

Część IV: Narzędzia (313)

Rozdział 14. Dobre (i złe) praktyki (315)

 • Nie tylko kod (315)
 • Pukanie do otwartych drzwi (316)
 • Jak to zgrać? (317)
 • Uskrzydlanie kodu (318)
 • Dokumentacja (319)
 • Testowanie (320)
 • Ciągła integracja (320)
 • Podsumowanie (321)

Rozdział 15. PEAR i Pyrus (323)

 • Czym jest PEAR? (323)
 • Pyrus (324)
 • Instalowanie pakietu (325)
  • Kanały PEAR (327)
 • Korzystanie z pakietu z PEAR (328)
  • Obsługa błędów w pakietach PEAR (330)
 • Tworzenie własnych pakietów PEAR (333)
  • Plik package.xml (333)
  • Składniki pakietu (333)
  • Element contents (335)
  • Zależności (337)
  • Dookreślanie instalacji – phprelease (339)
  • Przygotowanie pakietu do dystrybucji (340)
  • Konfigurowanie własnego kanału PEAR (340)
 • Podsumowanie (344)

Rozdział 16. Generowanie dokumentacji – phpDocumentor (345)

 • Po co nam dokumentacja? (345)
 • Instalacja (346)
 • Generowanie dokumentacji (347)
 • Komentarze DocBlock (348)
 • Dokumentowanie klas (349)
 • Dokumentowanie plików (351)
 • Dokumentowanie składowych (351)
 • Dokumentowanie metod (352)
 • Tworzenie odnośników w dokumentacji (354)
 • Podsumowanie (356)

Rozdział 17. Zarządzanie wersjami projektu z Subversion (357)

 • Po co mi kontrola wersji? (357)
 • Skąd wziąć Subversion? (358)
 • Konfigurowanie repozytorium Subversion (359)
  • Tworzenie repozytorium (359)
  • Dostęp do repozytorium Subversion (360)
 • Rozpoczynamy projekt (361)
 • Aktualizacja i zatwierdzanie zmian (363)
 • Dodawanie i usuwanie plików i katalogów (367)
  • Dodawanie pliku (367)
  • Usuwanie pliku (367)
  • Dodawanie katalogu (367)
  • Usuwanie katalogów (368)
 • Etykietowanie i eksportowanie wydania (368)
  • Etykietowanie projektu (368)
  • Eksportowanie projektu (369)
 • Rozgałęzianie projektu (369)
 • Podsumowanie (373)

Rozdział 18. Testy jednostkowe z PHPUnit (375)

 • Testy funkcjonalne i testy jednostkowe (375)
 • Testowanie ręczne (376)
 • PHPUnit (378)
  • Tworzenie przypadku testowego (378)
  • Metody asercji (379)
  • Testowanie wyjątków (380)
  • Uruchamianie zestawów testów (381)
  • Ograniczenia (382)
  • Atrapy i imitacje (383)
  • Dobry test to oblany test (386)
 • Testy dla aplikacji WWW (389)
  • Przygotowanie aplikacji WWW do testów (389)
  • Proste testy aplikacji WWW (391)
  • Selenium (393)
 • Słowo ostrzeżenia (397)
 • Podsumowanie (398)

Rozdział 19. Automatyzacja instalacji z Phing (401)

 • Czym jest Phing? (402)
 • Pobieranie i instalacja pakietu Phing (402)
 • Montowanie dokumentu kompilacji (403)
  • Różnicowanie zadań kompilacji (404)
  • Właściwości (406)
  • Typy (410)
  • Operacje (414)
 • Podsumowanie (418)

Rozdział 20. Ciągła integracja kodu (419)

 • Czym jest ciągła integracja? (419)
  • Przygotowanie projektu do ciągłej integracji (421)
 • CruiseControl i phpUnderControl (427)
  • Instalowanie CruiseControl (427)
  • Instalowanie phpUnderControl (428)
  • Instalowanie projektu do integracji ciągłej (430)
 • Podsumowanie (439)

Część V: Konkluzje (441)

Rozdział 21. Obiekty, wzorce, narzędzia (443)

 • Obiekty (443)
  • Wybór (444)
  • Hermetyzacja i delegowanie (444)
  • Osłabianie sprzężenia (444)
  • Zdatność do wielokrotnego stosowania kodu (445)
  • Estetyka (445)
 • Wzorce (446)
  • Co dają nam wzorce? (446)
  • Wzorce a zasady projektowe (447)
 • Narzędzia (448)
  • Testowanie (449)
  • Dokumentacja (449)
  • Zarządzanie wersjami (449)
  • Automatyczna kompilacja (instalacja) (450)
  • System integracji ciągłej (450)
  • Co pominęliśmy? (450)
 • Podsumowanie (451)

Część VI: Dodatki (453)

Dodatek A: Bibliografia (455)

 • Książki (455)
 • Publikacje (456)
 • Witryny WWW (456)

Dodatek B: Prosty analizator leksykalny (459)

 • Skaner (459)
 • Analizator leksykalny (466)

Skorowidz (477)

Autor

ISBN

978-83-246-3026-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PHP OBIEKTY WZORCE NARZĘDZIA”