PHP ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE

53.10

Na stanie

SPIS TREŚCI

O autorach (11)

O korektorze merytorycznym (13)

Przedmowa (15)

Wprowadzenie do PHP (17)

Rozdział 1. Obiektowość (21)

 • Klasy (21)
 • Dziedziczenie i przeciążanie (23)
 • „Magiczne” funkcje (27)
  • Metody __get i __set (27)
  • Metoda __isset (28)
  • Metoda __call (28)
  • Metoda __toString() (29)
 • Kopiowanie, klonowanie oraz porównywanie obiektów (29)
 • Interfejsy, iteratory i klasy abstrakcyjne (31)
 • Kontekst klasy i elementy statyczne (35)
 • Podsumowanie (36)

Rozdział 2. Wyjątki i referencje (37)

 • Wyjątki (37)
 • Referencje (41)
 • Podsumowanie (45)

Rozdział 3. Mobilne PHP (47)

 • Różnorodność urządzeń (47)
 • Rozpoznanie urządzenia (48)
  • Aplikacja kliencka (48)
  • Wbudowane funkcje PHP (48)
 • Rozpoznawanie możliwości urządzenia (51)
  • WURFL (51)
  • Tera-WURFL (57)
 • Narzędzia renderujące (60)
  • WALL (60)
  • Reagujący CSS (62)
 • Emulatory i SDK (62)
  • Tworzenie dla systemu Android (62)
  • Adobe Flash Builder dla PHP (62)
 • Kody QR (63)
 • Podsumowanie (64)

Rozdział 4. Media społecznościowe (65)

 • OAuth (65)
 • Twitter (66)
  • API publicznego wyszukiwania (66)
  • Prywatne REST API (67)
  • Wykorzystanie mechanizmu OAuth w celu powiązania strony z systemem logowania (77)
  • Dodatkowe metody API i przykłady jego wykorzystania (80)
 • Facebook (83)
  • Dodanie linku wylogowania z Facebooka (88)
  • Żądanie dodatkowych uprawnień (89)
  • Graph API (89)
 • Podsumowanie (91)

Rozdział 5. Nowości technologiczne (93)

 • Przestrzenie nazw (93)
  • Przestrzenie nazw i autoładowanie (96)
  • Przestrzenie nazw – podsumowanie (96)
 • Funkcje anonimowe (96)
 • Nowdoc (97)
 • Lokalne instrukcje goto (100)
 • Standardowa biblioteka PHP – SPL (100)
  • SPL – podsumowanie (103)
 • Rozszerzenie phar (103)
 • Podsumowanie (106)

Rozdział 6. Tworzenie formularzy i zarządzanie nimi (107)

 • Walidacja danych (107)
 • Wczytywanie plików i obrazów (113)
 • Konwersja obrazów i miniatury (114)
 • Wyrażenia regularne (115)
 • Integracja języków (118)
 • Podsumowanie (119)

Rozdział 7. Integracja z bazami danych. Część I (121)

 • Wprowadzenie do MongoDB (122)
  • Zapytania w MongoDB (126)
  • Modyfikowanie dokumentów w MongoDB (130)
  • Agregacje w MongoDB (132)
  • Podsumowanie MongoDB (134)
 • Wprowadzenie do CouchDB (134)
  • Wykorzystanie interfejsu Futon (135)
  • Podsumowanie CouchDB (140)
 • Wprowadzenie do SQLite (141)
  • Podsumowanie SQLite (149)
 • Podsumowanie (149)

Rozdział 8. Integracja z bazami danych. Część II (151)

 • Wprowadzenie do rozszerzenia MySQLi (151)
  • Podsumowanie rozszerzenia MySQLi (158)
 • Wprowadzenie do PDO (158)
  • Podsumowanie PDO (161)
 • Wprowadzenie do ADOdb (161)
  • Podsumowanie ADOdb (165)
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe przy wykorzystaniu Sphinksa (165)
 • Podsumowanie (173)

Rozdział 9. Integracja z bazami danych. Część III (175)

 • Wprowadzenie do Oracle (175)
 • Podstawy. Połączenie i wykonywanie zapytań (177)
 • Interfejs tablicowy (180)
 • Procedury i kursory w PL/SQL (183)
 • Praca z typami LOB (186)
 • Inne podejście do połączeń – pule połączeń (190)
 • Zestawy znaków w bazie danych i PHP (192)
 • Podsumowanie (193)

Rozdział 10. Biblioteki (195)

 • SimplePie (196)
 • TCPDF (199)
  • Pobieranie danych ze stron internetowych (204)
 • Integracja z Mapami Google (209)
 • Wiadomości e-mail i SMS (211)
 • gChartPHP – biblioteka wykorzystująca Google Chart API (215)
 • Podsumowanie (219)

Rozdział 11. Bezpieczeństwo (221)

 • Nigdy nie ufaj danym (221)
  • register_globals (222)
  • Białe i czarne listy (222)
  • Dane formularzy (223)
  • $_COOKIES, $_SESSION i $_SERVER (224)
  • Żądania Ajax (224)
 • Powszechne ataki (225)
  • Polityka tego samego pochodzenia (225)
  • XSS (Cross Site Scripting) (225)
  • CSRF (Cross-Site Request Forgery) (228)
 • Sesje (229)
 • Zapobieganie atakom typu SQL injection (229)
 • Wyrażenia filtrujące (230)
 • Plik php.ini i ustawienia serwera (233)
  • Środowisko serwerowe (233)
  • Zabezpieczanie pliku php.ini (234)
 • Algorytmy haseł (235)
 • Podsumowanie (236)

Rozdział 12. Programowanie zwinne z wykorzystaniem Zend Studio dla Eclipse, Bugzilli, Mylyn i Subversion (237)

 • Zasady programowania zwinnego (237)
 • Rajd programowania zwinnego (238)
 • Wprowadzenie do programu Bugzilla (239)
 • Mylyn dla Eclipse (240)
 • Bugzilla i Mylyn w połączeniu z Eclipse (242)
 • Maksymalizowanie korzyści (245)
 • Podsumowanie (246)

Rozdział 13. Refaktoryzacja, testy jednostkowe i ciągła integracja (249)

 • Refaktoryzacja (249)
  • Niewielka refaktoryzacja (250)
  • Większy przykład (253)
 • Testy jednostkowe (265)
 • Ciągła integracja (279)
  • Serwer ciągłej integracji (280)
  • System kontroli wersji (280)
  • Analiza statyczna (281)
  • Budowanie automatyzacji (282)
  • Uruchomienie serwera Jenkins (282)
 • Podsumowanie (285)

Rozdział 14. XML (287)

 • Podstawy XML (287)
 • Schematy (288)
 • SimpleXML (289)
  • Parsowanie XML z tekstu (289)
  • Parsowanie XML z pliku (290)
  • Przestrzenie nazw (294)
  • RSS (296)
  • Generowanie dokumentów XML za pomocą SimpleXML (298)
 • DOMDocument (303)
 • XMLReader i XMLWriter (305)
 • Podsumowanie (306)

Rozdział 15. JSON i Ajax (307)

 • JSON (308)
  • PHP i JSON (309)
 • Ajax (312)
  • Tradycyjny model WWW (313)
  • Model Ajax (313)
  • Zdarzenia synchroniczne kontra asynchroniczne (315)
  • Obiekt XMLHttpRequest (316)
  • Wykorzystanie obiektu XMLHttpRequest (317)
  • API JavaScript wyższego poziomu (322)
  • Przykłady jQuery (322)
  • Przesyłanie danych z Ajaksa do skryptu PHP (327)
 • Prosty program graficzny (328)
  • Utrzymanie stanu (330)
 • Podsumowanie (335)

Rozdział 16. Konkluzja (337)

 • Zasoby (337)
  • www.php.net (337)
  • www.zend.com (338)
  • devzone.zend.pl (338)
  • www.phparch.com (338)
 • Konferencje (339)
 • Certyfikacja PHP (340)
 • Podsumowanie (341)

Dodatek. Wyrażenia regularne (343)

 • Składnia wyrażeń regularnych (343)
 • Przykłady wyrażeń regularnych (344)
  • Opcje wewnętrzne (347)
  • Chciwość (347)
 • Funkcje wykorzystujące wyrażenia regularne (348)
  • Zamiana ciągów – preg_replace (348)
 • Inne funkcje (350)

Skorowidz (353)

Autor

ISBN

978-83-246-3922-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PHP ZAAWANSOWANE PROGRAMOWANIE”