PLAC JAKO ZAGADNIENIE URBANISTYCZNE

50.00

Na stanie

Plac jako zagadnienie urbanistyczne

W ciągu ostatnich lat, dążąc jak zawsze do polepszenia jakości codziennego życia w miastach, zaczęto poświęcać więcej uwagi problemowi placów miejskich. Można odnotować wiele konkursów i projektów dotyczących zarówno rehabilitacji istniejących placów miejskich, jak i tworzeniu nowych. Pojęcie „plac miejski” utraciło jednak w znacznym stopniu swoje pierwotne, tradycyjne znaczenie i nazwa „plac” obejmuje obecnie znacznie szersze spektrum semantyczne odnoszące się do najrozmaitszych przestrzeni otwartych.
Autorka podjęła się trudnego zadania, jakim jest redefiniowanie współczesnego placu miejskiego, jego miejsca w dzisiejszym mieście, formy, funkcji, rangi i charakteru. Wskazanie warunków niezbędnych dla przetrwania takiej przestrzeni w mieście, pomimo zmian zachodzących w sferze polityki, stosunków społecznych, ekonomicznych, zmieniających się poglądów na temat kształtowania struktury przestrzennej miasta, czy też zmieniających się mód projektowych.
Spis treści
Wstęp 7
Rozdział I. NAZWA 9
I.1. Etymologia nazwy 9
I.1.1. Określenia encyklopedyczne i słownikowe10
I.1.2. Nie tylko to jest placem, co się placem nazywa 12
I.1.3. Nie wszystko co nazywa się plac, jest placem 17
I.2. Nazwa własna21
I.3. Zmienność nazwy23
Rozdział II. ROZPLANOWANIE25
II.1. Proporcje planu25
II.1.1 Porównanie proporcji planu26
II.1.2. Czynniki wpływające na proporcje planu 29
II.2. Forma rozplanowania33
II.2.1. Rozplanowanie samorzutne 34
II.2.2. Rozplanowanie regularne36
II.3. Podłoga38
II.3.1. Podłoga obojętna39
II.3.2. Podłoga drugoplanowa39
II.3.3. Podłoga komunikacyjna 41
II.3.4. Podłoga – mapa 42
II.3.5. Podłoga iluzoryczna 44
II.3.6. Podłoga historyczna 44
II.3.7. Podłoga krajobrazowa47
II.3.8. Podłoga grafi czna50
II.3.9. Podłoga okazjonalna51
II.3.10. Podłoga scenografi czna 51
II.4. Detal urbanistyczny52
Rozdział III. PRZESTRZEŃ 57
III.1. Proporcje wnętrza urbanistycznego57
III.1.1. Porównanie proporcji wnętrz placów 59
III.1.2. Wnętrze we wnętrzu61
III.2. Ściany63
III.2.1. Konkurencja obiektów architektonicznych 64
III.2.2. Scenografi a historyczna 67
III.2.3. Scenografi a teatralna 68
III.2.4. Scenografi a architektoniczna 69
III.2.5. Scenografi a krajobrazowa 71
III.2.6. Scenografi a przypadkowa72
III.2.7. Scenografi a symboliczna 74
III.2.8. Krajobraz rzeźbiarski 78
III.2.9. Scenografi a osiedlowa79
SPIS TREŚCI
SPIS TREŚCI
6
Rozdział IV. CZAS 81
IV.1. Cykl wieloletni 82
IV.1.1. Z placami przez wieki i kraje 82
Azja82
Europa 85
Ameryka Północna 90
Ameryka Południowa 94
Afryka 95
IV.2. Powody przekształceń formy przestrzennej placu 97
IV.2.1. Polityka 99
Likwidacja − plac Tłomackie 100
Nowe – plac Defi lad101
Odbudowa – Potsdamer Platz108
Utrata znaczenia – Piazza Pio II 110
IV.2.2. Motoryzacja 113
Motoryzacja indywidualna 113
Ruch tranzytowy − plac Krasińskich 114
Ruch tranzytowy − plac Bankowy118
W ęzeł komunikacyjny − plac Trzech Krzyży119
Parkingi 120
IV.2.3. Funkcjonalizm 122
Le Corbusier – Chandigargh 124
Stagnacja – plac Żelaznej Bramy 125
IV.2.4. Nowe obyczaje 129
Zmiana stylu życia129
Uniformizacja131
Malls 132
IV.3. Cykl roczny134
Zmienność barwy 134
Zmienność funkcji137
IV.4. Cykl tygodniowy 140
Place powszednie140
Place niedzielne i świąteczne141
Place o zmiennej funkcji141
IV.5. Cykl dobowy 142
Zmienność oświetlenia 142
Przemienność funkcji 145
Rozdział V. MIEJSCE147
V.1. Pojęcie miejsca147
V.2. Lokalizacja miejsca153
V.3. Obszar kulturowy 156
V.4. Plac jako węzeł160
V.4.1. Place w nowo projektowanych miastach160
New Towns161
Satelitstäder162
Villes nouvelles 162
V.5. Plac jako przestrzeń publiczna163
V.6. Plac jako pole aktywności społecznej167
Rozdział VI. PODSUMOWANIE173
VI.1.Kwantyfi kator wymiaru I – nazwy 173
VI.2.Kwantyfi kator wymiaru II – rozplanowania 175
VI.3.Kwantyfi kator wymiaru III – przestrzeni177
VI.4.Kwantyfi kator wymiaru IV – czasu178
VI.5.Kwantyfi kator wymiaru V – miejsca 181
VI.6.Konkluzje 183
Bibliografi a 186
Autor

ISBN

978-83-8156-196-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PLAC JAKO ZAGADNIENIE URBANISTYCZNE”