PODSTAWOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOSCIACH

32.00

Na stanie

Podstawowe źródła informacji o nieruchomościach

Anna Oleńczuk-Paszel, Michał Tarasiewicz, Monika Śpiewak-Szyjka

Spis treści
Przedmowa   5
Wykaz skrótów   7
1. Księgi wieczyste   9
1.1. Historia ksiąg wieczystych  9
1.2. Regulacje prawne w zakresie funkcjonowania ksiąg wieczystych   14
1.3. Zasady i działy ksiąg wieczystych  25
1.4. Wpisy do ksiąg wieczystych  32
1.5. Znaczenie elektronicznych ksiąg wieczystych w obrocie
nieruchomościami 43
2. Ewidencja gruntów i budynków  59
2.1. Współczesna definicja i historia ewidencji gruntów i budynków   59
2.2. Zadania, zasady i treść ewidencji gruntów i budynków   63
2.3. Prowadzenie ewidencji gruntów i budynków   70
2.4. Zakładanie ewidencji gruntów i budynków   77
2.5. Udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków 86
3. Dokumenty planistyczne 99
3.1. Historia planowania przestrzennego   99
3.2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 103
3.3. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego  111
3.4. Decyzja o warunkach zabudowy   116
4. Pozostałe źródła informacji o nieruchomościach 129
4.1. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu 129
4.2. Ewidencja miejscowości, ulic i adresów  134
4.3. Rejestr zabytków  136
4.4. Książka obiektu budowlanego 143
Sprawdź się! 155
Spis rycin i tabel 159


			
Autor

ISBN

978-83-7663-317-6

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWOWE ŹRÓDŁA INFORMACJI O NIERUCHOMOSCIACH”