PODSTAWY ARCHITEKTURY OPROGRAMOWANIA DLA INŻYNIERÓW

71.11

Na stanie

SPIS TREŚCI

Przedmowa: obalanie aksjomatów 13

1. Wprowadzenie 17

 • Zdefiniowanie architektury oprogramowania 19
 • Oczekiwania wobec architekta 22
  • Podejmowanie decyzji architektonicznych 23
  • Ciągłe analizowanie architektury 23
  • Śledzenie najnowszych trendów 24
  • Zapewnienie zgodności z decyzjami 24
  • Bogate i zróżnicowane doświadczenie 25
  • Wiedza z zakresu biznesu 25
  • Umiejętności interpersonalne 26
  • Znajomość i umiejętność stosowania polityki firmy 26
 • Punkty przecięcia architektury z innymi elementami 27
  • Praktyki inżynieryjne 28
  • Operacje (DevOps) 31
  • Proces 32
  • Dane 32
 • Prawa architektury oprogramowania 33

CZĘŚĆ I. PODSTAWY

2. Myślenie architektoniczne 37

 • Architektura a projekt 38
 • Rozpiętość techniczna 39
 • Analiza kompromisów 43
 • Czynniki biznesowe 46
 • Zachowanie równowagi między architekturą a kodowaniem 47

3. Modułowość 49

 • Definicja 50
 • Pomiar modułowości 52
  • Spójność 52
  • Sprzężenie 55
  • Abstrakcyjność i niestabilność 56
  • Odległość od ciągu głównego 57
  • Splątanie 59
  • Unifikacja wskaźników sprzężenia i splątania 63
 • Od modułów do składników 64

4. Definiowanie parametrów architektury 65

 • (Niepełna) lista parametrów architektury 68
  • Operacyjne parametry architektury 68
  • Strukturalne parametry architektury 69
  • Przekrojowe parametry architektury 69
 • Kompromisy i najmniej niekorzystna architektura 73

5. Identyfikacja parametrów architektury 75

 • Określanie parametrów architektury na podstawie zagadnień dziedzinowych 75
 • Określanie parametrów architektury na podstawie wymagań 77
 • Studium przypadku: Krzemowe Kanapki 79
  • Parametry sprecyzowane 79
  • Parametry dorozumiane 83

6. Pomiar parametrów architektury i zarządzanie nimi 85

 • Pomiar parametrów architektury 85
  • Pomiary operacyjne 86
  • Pomiary strukturalne 87
  • Pomiary procesowe 89
 • Funkcje zarządzania i dopasowania 89
  • Zarządzanie parametrami architektury 89
  • Funkcje dopasowania 90

7. Zakres parametrów architektury 97

 • Sprzężenie i splątanie 97
 • Kwanty architektury i ziarnistość 98
  • Studium przypadku: „Po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane!” 100

8. Myślenie w oparciu o składniki 105

 • Zakres składnika 105
 • Rola architekta 106
  • Podział architektury 107
  • Studium przypadku: Krzemowe Kanapki – podział 110
 • Rola programisty 112
 • Proces identyfikacji składników 113
  • Identyfikacja składników początkowych 113
  • Przypisywanie wymagań do składników 113
  • Analiza ról i odpowiedzialności 114
  • Analiza parametrów architektury 114
  • Restrukturyzacja składników 114
 • Szczegółowość składników 114
 • Projektowanie składników 114
  • Odkrywanie składników 115
 • Studium przypadku: „Po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane!” – odkrywanie składników 117
 • Jeszcze raz o kwantach architektury: wybór między architekturą monolityczną a rozproszoną 120

CZĘŚĆ II. STYLE ARCHITEKTONICZNE

9. Podstawy 123

 • Podstawowe wzorce 123
  • Bryła błotna 123
  • Architektura unitarna 125
  • Klient-serwer 125
 • Architektury monolityczne a rozproszone 127
  • Mit 1. Sieć jest niezawodna 127
  • Mit 2. Opóźnienie jest zerowe 128
  • Mit 3. Przepustowość jest nieskończona 129
  • Mit 4. Sieć jest bezpieczna 130
  • Mit 5. Topologia nigdy się nie zmienia 131
  • Mit 6. Jest tylko jeden administrator 131
  • Mit 7. Koszt transportu jest zerowy 132
  • Mit 8. Sieć jest homogeniczna 133
  • Inne kwestie związane z rozproszeniem 133

10. Styl architektury warstwowej 135

 • Topologia 135
 • Warstwy izolacji 137
 • Dodawanie warstw 138
 • Inne kwestie 139
 • Dlaczego warto stosować ten styl architektoniczny? 140
 • Ocena parametrów architektury 141

11. Styl architektury potokowej 143

 • Topologia 143
  • Potoki 144
  • Filtry 144
 • Przykład 145
 • Ocena parametrów architektury 146

12. Styl architektury mikrojądra 149

 • Topologia 149
  • Podstawowy system 150
  • Dołączane składniki 151
 • Rejestr 155
 • Kontrakty 156
 • Przykłady i przypadki użycia 156
 • Ocena parametrów architektury 157

13. Styl architektury bazującej na usługach 161

 • Topologia 161
 • Warianty topologii 162
 • Projektowanie usług i ich szczegółowość 164
 • Podział bazy danych 166
 • Przykład architektury 168
 • Ocena parametrów architektury 169
 • Kiedy należy używać tego stylu architektonicznego? 172

14. Styl architektury sterowanej zdarzeniami 173

 • Topologia 174
 • Topologia brokera 174
 • Topologia mediatora 179
 • Komunikacja asynchroniczna 186
 • Obsługa błędów 188
 • Zapobieganie utracie danych 191
 • Rozgłaszanie 193
 • Żądanie-odpowiedź 193
 • Wybór między modelem opartym na żądaniach a modelem opartym na zdarzeniach 196
 • Architektury hybrydowe sterowane zdarzeniami 196
 • Ocena parametrów architektury 197

15. Styl architektury przestrzennej 201

 • Ogólna topologia 202
  • Jednostka przetwarzająca 203
  • Zwirtualizowane oprogramowanie pośredniczące 203
  • Pompy danych 208
  • Jednostki zapisu danych 210
  • Jednostki odczytu danych 211
 • Kolizje danych 212
 • Wdrożenia chmurowe a lokalne 215
 • Buforowanie replikowane a rozproszone 215
 • Model near-cache 218
 • Przykłady wdrożeń 219
  • System sprzedaży biletów na koncerty 220
  • System aukcji internetowych 220
 • Ocena parametrów architektury 221

16. Architektura zorientowana na usługi sterowana orkiestracją 223

 • Historia i filozofia 223
 • Topologia 224
 • Taksonomia 224
  • Usługi biznesowe 224
  • Usługi korporacyjne 225
  • Usługi aplikacji 225
  • Usługi infrastrukturalne 225
  • Silnik orkiestracji 225
  • Przepływ komunikatów 226
 • Wykorzystuj ponownie… i sprzęgaj 227
 • Ocena parametrów architektury 229

17. Architektura mikrousług 231

 • Historia 231
 • Topologia 232
 • Rozproszenie 233
 • Ograniczony kontekst 233
  • Poziom szczegółowości 234
  • Izolacja danych 234
 • Warstwa API 235
 • Wieloużywalność operacyjna 235
 • Interfejsy 238
 • Komunikacja 239
  • Choreografia i orkiestracja 241
  • Transakcje i sagi 243
 • Ocena parametrów architektury 247
 • Dodatkowe informacje 248

18. Wybór odpowiedniego stylu architektonicznego 249

 • Zmiana „mody” w architekturze 249
 • Kryteria decyzyjne 250
 • Studium przypadku architektury monolitycznej: Krzemowe Kanapki 253
  • Monolit modułowy 253
  • Mikrojądro 254
 • Studium przypadku architektury rozproszonej: „Po raz pierwszy, po raz drugi, sprzedane!” 255

CZĘŚĆ III. TECHNIKI I UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE

19. Decyzje architektoniczne 261

 • Antywzorce w decyzjach architektonicznych 261
  • Antywzorzec Obrona Swojego Stanowiska 261
  • Antywzorzec Dzień Świstaka 262
  • Antywzorzec Architektura Sterowana Wiadomościami E-mail 263
 • Istotność architektoniczna 264
 • Rejestr decyzji architektonicznych 264
  • Podstawowa struktura 265
  • Przechowywanie dokumentów ADR 270
  • ADR jako dokumentacja 272
  • Wykorzystanie dokumentów ADR do standaryzacji 272
  • Przykład 273

20. Analiza ryzyka w architekturze 275

 • Macierz ryzyka 275
 • Ocena ryzyka 276
 • Risk storming 279
  • Identyfikacja 281
  • Konsensus 281
  • Ograniczanie 283
 • Analizy ryzyka historyjek w metodykach zwinnych 285
 • Przykłady risk stormingu 285
  • Dostępność 286
  • Elastyczność 288
  • Bezpieczeństwo 289

21. Tworzenie diagramów i prezentacja architektury 293

 • Diagramy 294
  • Narzędzia 294
  • Standardy tworzenia diagramów: UML, C4 i ArchiMate 296
  • Wskazówki dotyczące sporządzania diagramów 297
 • Prezentacja 298
  • Manipulowanie czasem 299
  • Diagramy przyrostowe 299
  • Karty informacyjne a prezentacje 300
  • Slajdy to połowa przekazu 302
  • Niewidoczność 302

22. Zwiększanie efektywności zespołów 303

 • Granice zespołów 303
 • Osobowości architektów 304
  • Maniak kontroli 304
  • Architekt fotelowy 306
  • Skuteczny architekt 307
 • Poziom kontroli 308
 • Znaki ostrzegawcze w zespole 312
 • Wykorzystanie list kontrolnych 315
  • Lista kontrolna gotowości kodu 317
  • Lista kontrolna testów jednostkowych i funkcjonalnych 318
  • Lista kontrolna wydania oprogramowania 318
 • Udzielanie wskazówek 319
 • Podsumowanie 321

23. Umiejętności negocjacyjne i zdolności przywódcze 323

 • Negocjacje i facylitacja 323
  • Negocjacje z interesariuszami biznesowymi 324
  • Negocjacje z innymi architektami 326
  • Negocjacje z programistami 327
 • Architekt oprogramowania jako lider 328
  • Cztery aspekty architektury 328
  • Bądź pragmatyczny, ale zarazem wizjonerski 330
  • Przewodzenie zespołom poprzez dawanie przykładu 331
 • Integracja z zespołem 335
 • Podsumowanie 338

24. Rozwijanie ścieżki kariery zawodowej 339

 • Zasada 20 minut 339
 • Opracowanie osobistego radaru 341
  • Radar technologiczny firmy ThoughtWorks 341
  • Wizualizacje open source 344
 • Korzystanie z mediów społecznościowych 345
 • Kilka rad na pożegnanie 346

A. Pytania sprawdzające 347

Autor

ISBN

978-83-283–7027-2

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY ARCHITEKTURY OPROGRAMOWANIA DLA INŻYNIERÓW”