PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO

Wszelka działalność gospodarcza i społeczna odbywa się w przestrzeni i jest w niej zlokalizowana. Lokalizacja poszczególnych form działalności zależy od wielu czynników, ograniczeń, uwarunkowań. Wszystkie decyzje o zagospodarowaniu przestrzeni powinny być zgodne z zasadami ładu przestrzennego.

36.00

Na stanie

Wszelka działalność gospodarcza i społeczna odbywa się w przestrzeni i jest w niej zlokalizowana. Lokalizacja poszczególnych form działalności zależy od wielu czynników, ograniczeń, uwarunkowań. Wszystkie decyzje o zagospodarowaniu przestrzeni powinny być zgodne z zasadami ładu przestrzennego. Planowanie przestrzenne to działania zmierzające do zapewnienia prawidłowego rozwoju każdego z obszarów kraju. To sztuka organizowania przestrzeni. W opracowaniu Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego opisano zasady tworzenia poszczególnych opracowań planistycznych i korzystania z nich. Podano podstawowe pojęcia i przedstawiono istotę przestrzeni planistycznej, klasyczne teorie gospodarki przestrzennej, a także cele i zasady planowania przestrzennego, organizacje zawodowe urbanistów, uczestników procesu planistycznego, techniki graficznego i tekstowego zapisu ustaleń planistycznych.

Opisano system planowania w Polsce, organizacje planowania przestrzennego na różnych poziomach podziału administracyjnego kraju, szczególnie planowanie na poziomie gminy. Jest to uzasadnione charakterem opracowań planistycznych w gminie i zakresem ich wykorzystania w działalności podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Chodzi tu o studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Istotnym elementem planów miejscowych jest prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedstawiono również prognozę skutków środowiskowych i podstawy planowania urbanistycznego.

Autor

ISBN

978-83-8100-075-8

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO I PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO”