PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W UJĘCIU ERM

Kadra zarządzająca przedsiębiorstw, poszukując możliwości rozwoju a także dążąc do osiągania przewagi konkurencyjnej, musi podejmować decyzje ukierunkowane na wykorzystanie szans, ale równocześnie pociągające za sobą ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń w różnych obszarach działalności. Nie ma decyzji strategicznych wolnych od ryzyka, bo zawsze każda z nich jest podejmowana w warunkach niepewności co do rzeczywistych okoliczności w jakich będzie realizowana.

27.00

Na stanie

Kadra zarządzająca przedsiębiorstw, poszukując możliwości rozwoju a także dążąc do osiągania przewagi konkurencyjnej, musi podejmować decyzje ukierunkowane na wykorzystanie szans, ale równocześnie pociągające za sobą ryzyko wystąpienia poważnych zagrożeń w różnych obszarach działalności. Nie ma decyzji strategicznych wolnych od ryzyka, bo zawsze każda z nich jest podejmowana w warunkach niepewności co do rzeczywistych okoliczności w jakich będzie realizowana. Również w bieżących, codziennych operacjach biznesowych, niezależnie od tego, czy jest to działalność produkcyjna, handlowa czy usługowa, mamy do czynienia z niezwykle szerokim spektrum zagrożeń. Sytuacja ta powoduje, że do kanonu wykształcenia i kompetencji współczesnego menedżera na każdym szczeblu zarzadzania należy podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu zarządzania ryzykiem – identyfikowania jego źródeł, analizy i oceny ryzyka, wyboru i wdrażania działań zmierzających do obniżenia jego poziomu.
Niniejsza książka stanowi zwięzłe kompendium elementarnej wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem w biznesie i adresowana jest głównie do przyszłej kadry zarządzającej (głównie studentów kierunku zarządzanie i innych). Może być również przydatna dla osób już pełniących funkcje kierownicze wszystkich szczebli, pragnących uzupełnić lub uporządkować wiedzę w tej dziedzinie.

SPIS TREŚCI

WSTĘP

I. RYZYKO I NIEPEWNOŚĆ W BIZNESIE
1.1. Zmiany w warunkach działania biznesu na przełomie XX i XXI wieku
1.2. Czynniki zewnętrzne
1.3. Globalizacja
1.4. Innowacje i nowe technologie
1.5. Strategie zarządzania
1.6. Znaczenie niepewności i ryzyka w działalności gospodarczej

II. EWOLUCJA PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
2.1. Ryzyko – historia starajak świat
2.2. Podejście "finansowo-ubezpieczeniowe"
2.3. Przełom XX i XXI wieku
2.4. Tendencje w rozwoju zarządzania ryzykiem
2.5. Enterprise Risk Management
2.6. "Branżowe" koncepcje zarządzania ryzykiem

III. RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA
3.1. Rodzaje ryzyka
3.2. Ryzyka strategiczne
3.3. Ryzyka operacyjne
3.4. Ryzyka finansowe
3.5. Hazardy
3.6. Zewnętrzne i wewnętrzne czynniki ryzyka
3.7. Ryzyko czyste i ryzyko spekulatywne
3.8. Ryzyko w logistyce

IV. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE
4.1. Zasady ogólne
4.2. Proces zarządzania ryzykiem
4.3. Identyfikacja ryzyka
4.4. Analiza i ocena ryzyka
4.5. Wybór działań zmierzających do obniżenia poziomu ryzyka
4.6. Wdrożenie działań, monitoring i kontrola
4.7. Korzyści z zarządzania ryzykiem
4.8. Polityka wobec ryzyka w przedsiębiorstwie

V. ANALIZA I OCENA RYZYKA
5.1. Metody ilościowe i jakościowe
5.2. Ocena prawdopodobieństwa
5.3. Ocena skutków
5.4. Metody graficzne
5.5. Niektóre inne metody analizy i oceny ryzyka

VI. RYZYKO W ŁAŃCUCHACH DOSTAW
6.1. Wrażliwość procesów logistycznych na zakłócenia
6.2. Ryzyko w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw
6.3. Ryzyka specyficzne dla łańcucha dostaw
6.4. Oddziaływania dalekiego zasięgu
6.5. Zarządzanie ryzykiem w łańcuchach dostaw
6.6. Korzyści z zarządzania ryzykiem w łańcuchach dostaw

VII. RYZYKO W PROJEKTACH BIZNESOWYCH
7.1. Specyfika projektów
7.2. Ryzyko w projektach biznesowych
7.3. Zarządzanie ryzykiem w projektach
7.4. Projekty innowacyjne i ryzyko

VIII. STANDARDY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM
8.1. Potrzeba i cele stosowania standardów w zarządzaniu ryzykiem
8.2. AS/NZS 4360:1994/2005
8.3. FERMA (IRM/AIRMIC/ALARM):2002
8.4. COSO II: 2004
8.5. PN-ISO 31000:2012
8.6. ISO 28000:2007

IX. PRZYSZŁOŚĆ ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

SPIS ILUSTRACJI

BIBLIOGRAFIA

Autor

ISBN

978-83-62285-16-7

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W UJĘCIU ERM”