PODSTAWY WIZUALIZACJI DANYCH ZASADY TWORZENIA ATRAKCYJNYCH WYKRESÓW

67.00

Na stanie

SPIS TREŚCI

Wstęp 9

1. Wprowadzenie 15

 • Brzydkie, złe i błędne wykresy 16

CZĘŚĆ I. OD DANYCH DO WIZUALIZACJI 19

2. Wizualizacja danych – estetyczne odwzorowywanie danych 21

 • Estetyka a typy danych 21
 • Estetyczne odwzorowywanie wartości danych przy użyciu skal 24

3. Układy współrzędnych i osie 27

 • Układ współrzędnych kartezjańskich 27
 • Osie nieliniowe 30
 • Krzywoliniowe układy współrzędnych 34

4. Skale kolorów 37

 • Kolor jako narzędzie do odróżniania 37
 • Kolory jako reprezentacja wartości danych 39
 • Kolor jako narzędzie do wyróżniania 41

5. Spis wizualizacji 45

 • Wielkości 45
 • Rozkłady 46
 • Proporcje 47
 • Relacje x – y 48
 • Dane geoprzestrzenne 49
 • Niepewność 49

6. Wizualizacja wielkości 51

 • Wykresy słupkowe 51
 • Słupki zgrupowane i stosowe 55
 • Wykresy kropkowe i mapy cieplne 58

7. Wizualizacja rozkładów: histogramy i wykresy gęstości 63

 • Wizualizacja pojedynczego rozkładu 63
 • Jednoczesna wizualizacja wielu rozkładów 68

8. Wizualizacja rozkładów: dystrybuanty empiryczne i wykresy Q-Q 73

 • Dystrybuanty empiryczne 73
 • Rozkłady o wysokim współczynniku skośności 76
 • Wykresy kwantylowo-kwantylowe 79

9. Wizualizacja wielu rozkładów jednocześnie 83

 • Wizualizacja rozkładów wzdłuż osi pionowej 83
 • Wizualizacja rozkładów wzdłuż osi poziomej 88

10. Wizualizacja proporcji 93

 • Przypadek dla diagramów kołowych 93
 • Przypadek dla słupków sąsiadujących 96
 • Przypadek dla słupków stosowych i gęstości stosowych 98
 • Oddzielne wizualizacje proporcji jako części składowych całości 99

11. Wizualizacja zagnieżdżonych proporcji 103

 • Błędna prezentacja zagnieżdżonych proporcji 103
 • Wykresy mozaikowe i mapy drzewa 104
 • Zagnieżdżone diagramy kołowe 108
 • Zestawy równoległe 110

12. Wizualizacja powiązań między zmiennymi ilościowymi 113

 • Wykresy punktowe 113
 • Korelogramy 116
 • Redukcja wymiarów 119
 • Dane sparowane 122

13. Wizualizacja szeregów czasowych i innych funkcji zmiennej niezależnej 125

 • Pojedyncze szeregi czasowe 125
 • Wiele szeregów czasowych i krzywe dawka-odpowiedź 128
 • Szeregi czasowe dwóch lub więcej zmiennych zależnych 130

14. Wizualizacja trendów 135

 • Wygładzanie 135
 • Pokazywanie trendów za pomocą zdefiniowanej postaci funkcyjnej 140
 • Usuwanie trendu i dekompozycja szeregu czasowego 143

15. Wizualizacja danych geoprzestrzennych 149

 • Odwzorowania 149
 • Warstwy 155
 • Kartogramy 158
 • Anamorfozy 161

16. Wizualizacja niepewności 165

 • Ramowanie prawdopodobieństw jako częstotliwości 165
 • Wizualizacja niepewności estymacji punktowych 169
 • Wizualizacja niepewności dopasowań krzywych 179
 • Wykresy hipotetycznych wyników 181

CZĘŚĆ II. ZASADY PROJEKTOWANIA WYKRESÓW 185

17. Zasada proporcjonalnego atramentu 187

 • Wizualizacje wzdłuż osi liniowych 187
 • Wizualizacje wzdłuż osi logarytmicznych 192
 • Bezpośrednie wizualizacje obszarów 194

18. Postępowanie z nakładającymi się punktami 197

 • Częściowa przezroczystość i wibrowanie 197
 • Histogramy 2D 200
 • Izolinie 203

19. Częste niebezpieczeństwa powodowane używaniem kolorów 209

 • Kodowanie zbyt wielu lub nieistotnych informacji 209
 • Używanie niemonotonicznych skal kolorów do kodowania wartości danych 212
 • Niedostosowanie do osób z zaburzeniami rozpoznawania barw 214

20. Kodowanie nadmiarowe 219

 • Projektowanie wykresów z kodowaniem nadmiarowym 219
 • Projektowanie wykresów bez legendy 224

21. Wykresy wielopanelowe 229

 • Małe wielokrotności 229
 • Wykresy zestawione 234

22. Tytuły, podpisy i tabele 239

 • Tytuły i podpisy wykresu 239
 • Tytuły osi i legend 240
 • Tabele 244

23. Zachowanie równowagi między danymi i kontekstem 247

 • Zapewnienie odpowiedniej ilości kontekstu 247
 • Siatka tła 252
 • Dane połączone w pary 256
 • Podsumowanie 258

24. Używaj większych etykiet osi 259

25. Unikaj rysowania konturów 263

26. Nie idź w 3D 271

 • Unikaj nieuzasadnionej trójwymiarowości 271
 • Unikaj trójwymiarowych skali położenia 273
 • Właściwe zastosowanie wizualizacji 3D 278

CZĘŚĆ III. INNE ZAGADNIENIA 281

27. Najpopularniejsze formaty plików graficznych 283

 • Bitmapa a grafika wektorowa 283
 • Bezstratna i stratna kompresja grafiki bitmapowej 285
 • Konwersja pomiędzy formatami obrazów 287

28. Wybór odpowiedniego oprogramowania wizualizacyjnego 289

 • Odtwarzalność i powtarzalność 289
 • Analiza danych kontra prezentacja danych 291
 • Oddzielenie zawartości od projektu 293

29. Opowiadanie historii i wysuwanie wniosków 297

 • Czym jest historia? 297
 • Twórz wykresy dla generałów 300
 • Przechodź stopniowo do bardziej złożonych wykresów 304
 • Spraw, aby Twoje wykresy zapadały w pamięć 304
 • Zachowaj spójność, ale nie powtarzaj się 307

DODATKI 311

Bibliografia 313

Źródła 317

Autor

ISBN

978-83-283-6126-3

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „PODSTAWY WIZUALIZACJI DANYCH ZASADY TWORZENIA ATRAKCYJNYCH WYKRESÓW”