POLSKI RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH

SPIS TREŚCI

54.90

Na stanie

SPIS TREŚCI

O Autorach
Wstęp

Rozdział 1. Charakterystyka rynku usług transportowych
1.1. Pojęcie, cechy, funkcje i struktura podmiotowo-przedmiotowa
1.2. Systematyka rynku
1.3. Procesy negocjacyjne i konkurencyjne
1.4. Uwarunkowania rozwoju i przeobrażenia
1.5. Rynek usług transportowych a procesy gospodarowania

Rozdział 2. Rynek usług transportowych jako struktura ekonomiczna i społeczna
2.1. Zjawiska i procesy rynkowe
2.2. Ekonomiczne relacje na rynku usług transportowych
2.3. Społeczne relacje na rynku na rynku usług transportowych
2.4. Rynkowe zachowania podmiotów − uwarunkowania, systematyka

Rozdział 3. Konkurencja na rynku usług transportowych
3.1. Mechanizm konkurencji − funkcje, elementy, podstawy
3.2. Formy i intensywność konkurencji
3.3. Instrumenty i rodzaje konkurencji
3.4. Przewaga konkurencyjna − źródła, rodzaje, skutki

Rozdział 4. Interwencjonizm państwa na rynku usług transportowych
4.1. Przesłanki i czynniki interwencjonizmu państwa
4.2. Formuła i przedmiot interwencjonizmu państwa
4.3. Instrumenty interwencjonizmu państwa
4.4. Interwencjonizm bezpośredni i pośredni

Rozdział 5. Badania rynku usług transportowych
5.1. Istota i obszary badań
5.2. Źródła i metody badań marketingowych
5.3. Badania potrzeb przewozowych i popytu
5.4. Badania preferencji przewozowych i zachowań transportowych
5.5. Badania wielkości rynku i rynkowego potencjału przedsiębiorstw transportowych

Rozdział 6. Strategie funkcjonowania i rozwoju rynku usług transportowych
6.1. Strategia jako narzędzie i proces kształtowania rynku
6.2. Niektóre strategie na rynku usług transportowych
6.3. Wybór i aplikacje strategii
6.4. Alianse, fuzje i przejęcia na rynku usług transportowych

Rozdział 7. Polski rynek usług transportu samochodowego
7.1. Charakterystyka rynku
7.2. Problemy funkcjonowania rynku
7.3. Przemiany na rynku
7.4. Kierunki rozwoju rynku

Rozdział 8. Rynek usług transportu kolejowego
8.1. Rynek usług transportu kolejowego z uwzględnieniem Europy i Polski
8.2. Segmentacja polskiego rynku
8.3. Przemiany na rynku
8.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku

Rozdział 9. Polski rynek usług transportu lotniczego
9.1. Charakterystyka rynku
9.2. Problemy funkcjonowania rynku
9.3. Przemiany na rynku
9.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku

Rozdział 10. Polski rynek usług transportu wodnego śródlądowego
10.1. Charakterystyka rynku
10.2. Problemy funkcjonowania rynku
10.3. Przemiany na rynku
10.4. Kierunki rozwoju rynku

Rozdział 11. Rynek usług transportu morskiego z uwzględnieniem Polski
11.1. Charakterystyka rynku
11.2. Problemy funkcjonowania rynków żeglugowych i portowych
11.3. Przemiany na rynku
11.4. Kierunki zmian i rozwoju rynku

Rozdział 12. Rynek usług transportu miejskiego w Polsce
12.1. Charakterystyka rynku
12.2. Problemy funkcjonowania rynku
12.3. Przemiany na rynku
12.4. Kierunki rozwoju rynku

Podsumowanie
Literatura

Autor

ISBN

978-83-208-1998-4

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „POLSKI RYNEK USŁUG TRANSPORTOWYCH”