POMIARY I ANALIZA PRZEPIĘĆ ORAZ OCENA ICH SKUTKÓW W SIECIACH …

POMIARY I ANALIZA PRZEPIĘĆ ORAZ OCENA ICH SKUTKÓW W SIECIACH ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO NAPIĘCIA
W warunkach pracy ustalonej (określanej najczęściej jako normalne warunki pracy), gdy wytwarzana energia elektryczna jest zużywana przez urządzenia odbiorcze, w systemie panuje stan równowagi elektromagnetycznej. Gdy wielkości lub parametry charakteryzujące pracę urządzeń osiągają wartości odbiegające od granicznych warunków pracy normalnej, w systemie występuje stan nieustalony.

49.00

Na stanie

W warunkach pracy ustalonej (określanej najczęściej jako normalne warunki pracy), gdy wytwarzana energia elektryczna jest zużywana przez urządzenia odbiorcze, w systemie panuje stan równowagi elektromagnetycznej. Gdy wielkości lub parametry charakteryzujące pracę urządzeń osiągają wartości odbiegające od granicznych warunków pracy normalnej, w systemie występuje stan nieustalony. Nowy stan powoduje zakłócenie równowagi procesów elektromagnetycznych, któremu towarzyszą szybkozmienne przepływy energii między polem magnetycznym w elementach indukcyjnych i polem elektrycznym w elementach pojemnościowych. Z punktu widzenia charakteru zjawisk towarzyszących stanom nieustalonym można je podzielić na zjawiska falowe: elektromagnetyczne, elektromechaniczne i cieplne. Granice między nimi nie są ściśle określone, gdyż często istnieje możliwość zakwalifikowania danego zjawiska do więcej niż jednej grupy.
Wymiana energii między polem magnetycznym i polem elektrycznym powoduje powstawanie zakłóceń elektromagnetycznych, których konsekwencją może być zmiana wartości napięcia. Każdy wzrost napięcia w urządzeniu elektrycznym powyżej jego najwyższego napięcia roboczego jest przepięciem.
Powstawanie przepięć wpływa najczęściej negatywnie na układy izolacyjne urządzeń znajdujących się w sieciach elektroenergetycznych – służących do wytwarzania, przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej. Przepięcia są bardzo zróżnicowane pod względem postaci przebiegów w czasie. Są one narażeniami, które mogą mieć bardzo duże wartości szczytowe oraz – niebezpieczne dla izolacji wzdłużnej urządzeń elektroenergetycznych – duże stromości przebiegów czasowych. Działania podejmowane w tym zakresie zmierzają do ich ograniczania do takich wartości, które układy izolacyjne są w stanie wytrzymać bez przeskoku lub przebicia. Zatem, znajomość przepięć i ich parametrów jest wskazana ze względu na konieczność:

– ustalenia wymagań w zakresie doboru urządzeń ochrony od przepięć, takich jak
ograniczniki przepięć, układy łukoochronne, dławiki i in.,
– ustalenia wymagań w zakresie doboru, napięć probierczych oraz wytrzymałości
elektrycznej takich elementów systemu, jak maszyny elektryczne, transformatory,
dławiki, osprzęt do linii kablowych (mufy, głowice),
– ustalenia wymagań w zakresie dobom aparatów zainstalowanych w systemie,
– opracowania niezbędnych układów probierczych do badania urządzeń
łączeniowych i służących do ochrony od przepięć,
– analizowania przyczyn awarii.
Mając to na uwadze, autor monografii podjął się zadania polegającego na scharakteryzowaniu
procesów przepięciowych występujących w sieciach elektroenergetycznych.

Autor

ISBN

978-83-61163-29-9

Liczba stron

Rok wydania

Wydawca

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „POMIARY I ANALIZA PRZEPIĘĆ ORAZ OCENA ICH SKUTKÓW W SIECIACH …”